Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Tillgängligheten glöms bort i kvalitetsdebatten

Inte minst på landsbygden är närheten till tjänsterna en viktig kvalitetsaspekt på den offentliga servicen för många medborgare. Kanske är det till och med den faktor som är mest avgörande för hur kvaliteten upplevs. Men tillgängligheten glöms alltför ofta bort i diskussionerna om kvalitet i den offentliga sektorn.

Publicerad: 20 november 2013, 12:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KvalitetLandsbygden

Nu har Kvalitetsmässan i Göteborg dragit igång. Den stora mötesplatsen för offentlig sektor. Men vad är då kvalitet i offentlig sektor? I programmet hittar man breda ämnen som jämställdhet, ledarskap och demokrati. Men här ska även kvalitetsaspekter på vården, skolan, säkerheten och boendet stötas och blötas. För många medborgare i dag, särskilt på landsbygden, är närhet en viktig kvalitetsaspekt på den offentliga servicen. Kanske till och med den faktor som är mest avgörande för servicens värde. Jag saknar programpunkten; Avstånd - en viktig kvalitetsparameter. Men hoppas ändå att de diskussionerna kommer att föras på årets mässa.

Syftet med kvalitetsmässan är att diskutera åtgärder för högre kvalitet i offentlig verksamhet. Men hur ska hårt pressade kommuner ha råd att genomföra dessa förändringar för bättre skola, omsorg eller kulturutbud? Nedläggning av små enheter sker ofta med kvalitetsmotiv. Genom att samla resurserna hoppas beslutsfattare att verksamheten blir kostnadseffektivare så att man har råd med de tänkta utvecklingsinsatserna.  Mellan 2003 och 2011 försvann i genomsnitt en skola per landsbygdskommun. Antalet som har långt till skolan har ökat och även antalet förskolor minskar utanför stadsområdena (enligt Allt om landet – Jordbruksverkets statistiksammanställning för Sveriges landsbygder). Mönstret gäller inte bara förskola och skola utan är generellt förekommande.

De små enheterna ligger oftast där människor bor glest, på landsbygden. Men i samma stund som kommunen minskar sina kostnader genom att lägga ned en enhet ökar kostnaderna hos de som blev av med sin service. Avstånd innebär kostnader för dem som ska överbrygga det. Framförallt syns detta i former av ökad tidsåtgång och fler resor. Dessutom kostar fler resor på för miljön. Ibland är nog dessa kostnader för servicen så höga att man avstår från att nyttja den. Det spelar ingen roll hur hög kvaliteten är på vården om den inte är tillgänglig på ett rimligt vis.

Om kötiden till läkaren är 5 eller 20 minuter spelar mindre roll om jag ändå tvingas avsätta en hel dag för besöket. Ligger mammografin nära mitt boende kan jag kanske klara av ett sådant besök på en timme. Ligger det i en annan kommun än den där jag bor eller arbetar kan mammografiundersökningen handla om att ta ledigt en dag från jobbet. Det skulle inte förvåna om det finns en positiv korrelation mellan tillgänglighet och användning för en rad av dessa tjänster som det offentliga erbjuder.

Vi ser i dag en rask strukturomvandling av servicesektorn, både den offentliga och den privata, inte sällan motiverad utifrån att högre kvalitet ska åstadkommas. Strukturomvandlingen leder till ökade avstånd och därmed sämre tillgänglighet för en del av invånarna. Att ha nära till tjänsterna handlar om livskvalitet. Denna dimension måste vi föra in i kvalitetsbegreppet så att vi i ivern att höja kvaliteten för majoriteten inte offrar densamma för minoriteten.

Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg Jordbruksverket

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KvalitetLandsbygden

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News