Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Teaterpersonal i hemvården när arbetsgivarna ställer om

Publicerad: 25 mars 2020, 10:16

– Man kanske inte behöver klippa gräs så ofta, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) i Eskilstuna.

Foto: Anna Hållams/Bildbyrån

I Eskilstuna har kommundirektören fått mandat att omfördela personalen från deras vanliga arbetsuppgifter. Och i Östersund är kommunen beredd att skicka vårdanställda till regionens sjukhus. De kreativa idéerna flödar i coronakrisens spår.


Ämnen i artikeln:

KrisberedskapCovid-19

Många etablerade sanningar vänds upp och ned i dessa tider. Kommuner och regioner tvingas ompröva den ordinarie verksamheten och hitta smarta lösningar på de utmaningar som dyker upp när sjukfrånvaron stiger, nya personalbehov uppstår och anställda blir utan arbetsuppgifter.

I Eskilstuna, till exempel, har kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) beslutat att kommundirektören om så behövs får prioritera kommunens personalresurser dit behoven är som störst.

– I vanliga fall är varje medarbetare anställd i en förvaltning. Det är upphävt nu, och de fackliga organisationerna är helt med på noterna. När det kommer till kritan är man ändå anställd av kommunen, säger Jimmy Jansson.

Kommunen inventerar nu vilken eventuell kompetens medarbetarna har utöver den som krävs för de ordinarie arbetsuppgifterna.

Hur ska personalomfördelningen gå till?

– Det enkla exemplet är att en skolsköterska skulle kunna placeras i äldreomsorgen, om det är väldigt få elever i skolan och hög sjukfrånvaro inom äldreomsorgen. I det här läget måste vi vara öppna för lite mer oortodoxa lösningar. Man kanske inte heller behöva klippa gräs så ofta. Det kan också frigöra personal.

Ska de anställda beordras till andra arbetsuppgifter än de vanliga?

– Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Men jag tror inte vi behöver beordra. Människor vill ställa upp i ett läge som detta, säger Jimmy Jansson.

Också Östersunds kommun inventerar extrakompetenser hos sina anställda för att eventuellt kunna omplacera dem.

– Vi har även frågat allmänheten om de vill jobba extra hos oss och påtalat för hotell och restauranger att vi kan vara intresserade av deras personal. Därför förbereder vi nu en snabbutbildning om bland annat vårdhygien och sekretessregler, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

Kommunen är öppen för att låna ut sin personal till sjukvården.

– Om det uppstår kritisk brist på vårdpersonal inom regionen ska vi hjälpa till om det går.

Här följer fler exempel på hur kommuner och regioner arbetar för att säkra personal under coronakrisen:

Halmstads kommun snabbutbildar personal på Halmstads teater för att de ska kunna anställas tillfälligt inom hemvården. Anställda på Halmstad City Airport kommer också att få andra arbetsuppgifter inom kommunen. Samtidigt pausas ansökningarna från människor som vill jobba extra för att ersätta sjuka kommunanställda – söktrycket blev nämligen för stort med 600 ansökningar.
Region Västerbotten efterlyser extra sjukvårdspersonal och har fått rejält napp. 500 läkar- och sjuksköterskestudenter har anmält att de vill hjälpa till. I dagsläget råder därför ingen brist på personal eller vårdplatser, men viss brist på materiel, meddelar regionen.
Krokom, som ligger hyfsat nära skidmetropolen Åre, skriver på sin hemsida att ovanligt många är sjuka inom bland annat äldreomsorgen. Kommunen söker därför vikarier bland personer som jobbar på hotell eller annan besöksnäring ”som har drabbats hårt av coronakrisen”.
Söderhamns kommun uppmanar alla med vårdkompetens att höra av sig för att jobba extra inom äldreomsorgen.
Sophiahemmet högskola erbjuder friställd SAS-personal en tre dagars sjukvårdsutbildning om bland annat infektionssjukdomar och omvårdnadsmetoder.

Stefan Helte

Reporter

sh@dagenssamhalle.se

Ämnen i artikeln:

KrisberedskapCovid-19

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev