Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

TCO: Missbruk av visstider måste stoppas

Ja, tidsbegränsade anställningar behövs. Men TCO vänder sig mot att arbetsgivare missbrukar visstidsanställningar.

Publicerad: 28 augusti 2014, 09:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SysselsättningArbetslöshetJobb

REPLIK. I en artikel i Dagens Samhälle den 25 augusti varnar Patrik Karlsson, Svenskt näringsliv, för konsekvenserna av ”en lagstiftning som begränsar visstidsanställningar”.

Tidsbegränsade anställningar behövs. Företag, myndigheter och organisationer måste ha möjlighet att ta in vikarier för anställda som är sjuka eller föräldralediga, utöka arbetsstyrkan när efterfrågan stiger eller särskild kompetens efterfrågas eller pröva arbetstagare, till exempel unga eller utrikesfödda som de av olika anledningar känner sig osäkra på. I vissa branscher är säsongsanställningar viktiga. En visstidsanställning är ofta en väg in på arbetsmarknaden och ungdomars sommarjobb är tidsbegränsade anställningar som vi snarare vill se mer av än mindre av. Om detta är jag och Patrik Karlsson sannolikt överens.

Det som TCO vänder sig mot är inte visstidsanställningar som sådana utan missbruket av dessa. Med missbruk avser vi situationer där en arbetsgivare låter en person gå år efter år på korta anställningar trots att arbetsgivaren har ett kontinuerligt behov av arbetskraft. En del får sina kontrakt förlängda med tre eller fyra månader i taget, andra är timanställda som kallas in med kort varsel och inte vet om de har något arbete i morgon eller nästa vecka.

Sådant missbruk av tidsbegränsade anställningar är inte bara dålig personalpolitik utan strider dessutom mot EU:s direktiv om visstidsarbete. TCO anmälde därför Sverige till EU-kommissionen. Kommissionen har gett TCO rätt och driver nu ett fördragsbrottärende mot Sverige. Om reglerna inte ändras kan Sverige hamna i EU-domstolen.

Såväl den svenska regeringen som Svenskt näringsliv har i olika sammanhang hävdat att missbruk inte förekommer eller att det i vart fall är mycket ovanligt. En undersökning som TCO lät Novus genomföra visade att 65 000 personer varit visstidsanställda mer än 5 år hos samma arbetsgivare, vilket visar att det är möjligt att runda de tidsgränser som är tänkta att utgöra ett skydd mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. Som Patrik Karlsson skriver så kan en del av dessa förklaras med regler i kollektivavtal eller speciallagstiftning på till exempel skolans område. Det gäller dock inte alla 65 000.

I praktiken spelar det dock ingen roll om det rör sig om 500, 5 000 eller 50 000. Bara det faktum att det går att kringgå reglerna innebär att Sverige bryter mot EU-rätten.

Anledningen till att dagens regler inte fungerar är att en arbetsgivare genom att kombinera olika typer av visstidsanställningar kan kringgå de tidsgränser som ska fungera som ett skydd mot missbruk. TCO:s förslag är därför en övre sammanlagd tidsgräns på tre år under en femårsperiod där tid i allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och provanställning räknas samman.

En sådan regel hindrar inte att arbetsgivare tar in vikarier, den hindrar inte att man anställer personer för projekt, när man behöver särskild kompetens eller när efterfrågan stiger. Den hindrar heller inte säsongsanställningar eller att en arbetsgivare prövar någon som den känner sig osäker på. Den hotar inga jobb, däremot försvårar den missbruk – och uppfyller EU-rättens krav.

Samuel Engblom, chefsjurist, TCO

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev