söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Ta utsattas rättigheter på allvar”

Att en utsatt grupps lagstadgade rättighet till fungerande stödinsatser från Stockholms stad inte tas på allvar är under all kritik. Genom samarbete med branschrådet PULSS kan staden få hjälp att sluta väl fungerande avtal med aktörer som förmår leva upp till sina åtaganden. Tyvärr har Socialdemokraterna avbrutit det samarbetet.

Publicerad: 21 augusti 2017, 07:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Staden bör återuppta samarbetet med branschrådet PULSS, skriver moderater.


Ämnen i artikeln:

ModeraternaFunktionsnedsättningFunktionsvariationLSSLSS-boendenStockholm

För människor som lever med en funktionsvariation har politiken ett ansvar att se till att de personerna får det stöd de behöver för att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Men av en outgrundlig anledning bröt den socialdemokratiskt ledda majoriteten vid maktövertagandet 2014 det välfungerande samarbetet med branschorganisationen PULSS i Stockholm. Sedan dess har stadens upphandlingar och förfarande inom LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade personer, inte fungerat bra.

Ett tydligt exempel på ett illa underbyggt upphandlingsförfarande är kaoset inom färdtjänsten. Efter att den rödgrönrosa majoriteten länge lappat och lagat i ett dåligt fungerande avtal upphandlades en ny utförare, som utgjorde det billigaste alternativet men som hade bildats bara en dryg månad tidigare. Detta trots uttalade ambitioner från majoriteten att kvalitet, inte pris, ska vara den avgörande faktorn.

Redan under första dagen sades avtalet tvärt upp då ingen färdtjänst dök upp och 400 personer, däribland barn, tvingades vänta förgäves på transport i januaris iskyla. Staden anlitade då akut ytterligare fem taxibolag tills en ny upphandling kan vara klar i slutet på 2017. Det är långt ifrån en optimal lösning att sprida en service på så många utförare.

Att en utsatt grupps lagstadgade rättighet till fungerande stödinsatser från staden inte tas på allvar är under all kritik. För att upphandlingar ska ge goda resultat i form av stabila relationer och aktörer som förmår slutföra sina åtaganden krävs insikt i branschen. Här hade PULSS, ett branschråd inom LSS, under Alliansens tid en viktig roll.

PULSS startades på initiativ av Alliansen och samlar en majoritet av de privata utförarna och besitter ovärderlig kunskap om kostnader, ersättningsnivåer, klientgrupper och dess förutsättningar. Det går inte att nog understryka den betydelse som branschorganisationens samlade erfarenhet tidigare haft för att i upphandlingar hjälpa staden att utvärdera anbud och få till stånd väl utformade avtal med fungerande aktörer.

I stället för att i samråd med PULSS pröva byten av utförare och rådgöra om avtal och risker har den rödgrönrosa majoriteten valt att samverka genom så kallade dialogforum, då staden informerar om valda delar av sin verksamhet. Diskussionen på avtalsnivå har helt försvunnit och resultaten är därefter.

Vi moderater anser att samarbete med branschråd inför, under och efter upphandlingar är ett absolut måste. Vi avser inte bara att återuppta ett nära samarbete med befintliga branschorganisationer, utan att även starta nya där det är möjligt.

Vi vill utveckla stadens verksamheter, ta del av innovationer som skapas och förbättra stadens avtal med bättre villkor för utförarna och högre kvalité för brukarna. Genom samarbete på strategisk nivå med branschråd som PULSS kan staden få hjälp att sluta väl fungerande avtal med aktörer som förmår leva upp till sina åtaganden. Stockholmarna har rätt till stöd och service som fungerar.

Andréa Ström, vice ordförande socialnämnden (M) Stockholms stad

Börje Häggman, ersättare socialnämnden, Stockholms stad (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev