Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Ta övergreppen inom idrotten på allvar

Det är dags att idrottsrörelsens tar varningssignalerna om övergrepp mot barn och unga på allvar och inför en moralisk anmälningsplikt för sina ledare.

Publicerad: 27 november 2012, 14:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Föreningsstöd

När Patrik Sjöbergs bok Det ni inte såg kom ut våren 2011 slog den ned som en bomb i hela idrottssverige. Boken avslöjade att Sveriges och en av världens mest hyllade friidrottstränare var pedofil. Viljo Nousiainen träningsmetoder hade direkt och indirekt påverkat friidrottare som Patrik Sjöberg, Christian Olsson, Yannick Tregaro, Kajsa Bergkvist och Stefan Holm. Han var känd för sin kunskap och aldrig sinande engagemang. Unga lovande friidrottare med trasslig social bakgrund bodde i perioder hemma hos honom. När han dog prisades han i alla tonarter för sina insatser idrottsligt och socialt. Följaktligen fick han efter en tid också en gata uppkallad efter sig för av Göteborgs stad.

Under tiden som gått sedan boken kom ut har det förts en debatt kring eventuell omfattning och vad man bör och kan göra åt det. En nyligen presenterad studie från riksidrottsförbundet (RF) visar att 5 procent av alla idrottande barn och ungdomar på olika sätt drabbats av övergrepp. En skrämmande siffra som stämmer till stor eftertanke. I dagarna presenterade regeringens ensamutredare Charlotte Ribendahl sitt förslag till ny lag. Det nya lagförslaget innebär att idrottsföreningar ges rätt att begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för personer som avser att arbeta som idrottsledare direkt och regelbundet med barn. De brott som avses är alla former av övergrepp mot barn samt grova våldsbrott.

Regeringen har tagit frågan på allvar. Förslaget är rimligt till skydd och stöd för barn och ungdomar. Detta räcker inte för att komma åt det grundläggande problemet med övergrepp mot barn och ungdomar inom idrotten. Ett utdrag ur belastningsregistret innebär per definition bara att dömda våldsverkare och pedofiler stoppas från att bli idrottsledare. En ny lag hade inte gjort någon skillnad för exempelvis Patrik Sjöberg.

Detta lagförslag måste kombineras med större utbildningsinsatser för svenska idrottsledare. Det är rimligt att koppla skattestöd till idrotten, statligt och kommunalt, med krav på utbildning kring dessa frågor som handlar om utsatta barn och ungdomar. De olika idrottsförbunden genomför redan i dag stora utbildningsinsatser för ledare inom respektive idrotter. Vi tror det är nödvändigt att exempelvis fotbollsförbundet i alla sina utbildningsblock där taktik, teknik och olika övningar lärs ut också utbildar sina ledare i hur man ser tecken på övergrepp och misshandel samt vad man bör göra om man misstänker att ett barn far illa.

Det finns mycket kunskap och erfarenhet inom polisen och socialtjänsten. Ett samarbete med idrottsrörelsen syftande till att utbilda och informera är en rimlig väg att gå som komplement till den nu föreslagna lagändringen. Inom yrken som exempelvis präst, diakon, socialsekreterare, psykolog, behandlingsassistenter och fritidsledare talar man om två olika tystnadsplikter – absolut och moralisk. Den moraliska tystnadsplikten innebär att man inser vikten av att inte bryta ett förtroende jag fått i min yrkesutövning. Yrkesgrupper som arbetar professionellt med barn har redan i dag skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Vi tror att det är tid för idrottsrörelsen i stort att implementera begreppet moralisk anmälningsplikt. Detta innebär att varje idrottsledare blir informerad om sin moraliska plikt att anmäla misstänkta övergrepp mot barn.

Svensk idrott är fantastisk. Ideellt arbetande ledare gör enorma insatser. Barn och ungdomar som idrottar mår bättre psykiskt och fysiskt och får lära sig det så viktiga sociala samspelet med andra människor från unga år. Forskning visar att barn och ungdomar som idrottar är mindre kriminella och löper mindre risk att hamna i missbruk och utanförskap. Det är viktigt att värna idrotten genom lagstöd och utbildning. Svensk idrott är en viktig och bärande del av vårt svenska välfärdssamhälle. Så vill vi att det skall förbli också i framtiden. Detta förutsätter dock att vi nu börjar se det vi förr inte alltid såg.

Cecilia Magnusson, riksdagsledamot (M), ordförande för riksdagens moderata kulturkommitté

Catrin Hulmarker, kommunstyrelsens ordförande (M) Hjo och gruppledare SKL beredning Kultur och fritid

Ellen Juntti, riksdagsledamot (M) och kriminalinspektör med specialitet brott mot barn

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Föreningsstöd

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev