måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Ta inte resurser från högskolor och universitet

Ägardirektiven till Akademiska hus måste förändras och respekteras. Vi kräver att resurserna som tillägnats landets universitet och högskolor inte ska plockas ut ur verksamheten. Alla studenter har rätt till samma förutsättningar under sin studietid, skriver sex studentorganisationer.

Publicerad: 27 oktober 2015, 05:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Alla blir förlorare när regeringen ger med ena handen och tar med den andra, skriver studentorganisationer. Foto: Wikipedia


Ämnen i artikeln:

StudenterHögskolan

I förra veckan gick 30 rektorer från svenska universitet och högskolor ut och krävde att Akademiska hus ägardirektiv ska förändras. Vi studenter ställer oss bakom kravet på förändrade ägardirektiv till Akademiska hus för att alla studenter ska få en likvärdig utbildning och studietid.

Allas rätt till lika utbildning har länge utgjort en grundbult i svensk politik. Tyvärr har det under en lång tid skett en resursomfördelning där staten ger med ena handen och tar med den andra. Resultatet är att studenter får olika hög finansiering av likvärdiga utbildningar, endast på grund av var i landet de väljer att studera.

I början av 90-talet bildades Akademiska hus, ett statligt ägt aktiebolag, med uppgiften att tillhandahålla lokaler för utbildning och forskning för Sveriges högskolor och universitet.

Akademiska hus tog över de lokaler som lärosätena bedrev sin verksamhet i och har sedan starten förvaltat dessa och vid behov byggt nya. På majoriteten av våra lärosäten runt om i landet bedrivs undervisning, forskning och föreningsverksamhet i Akademiska hus lokaler.

I grunden är detta en bra lösning. De lokaler som behövs för att bedriva högkvalitativ utbildning och forskning är oftast sämre lämpade för andra verksamheter. Därför krävs det en specialiserad fastighetsägare.

Eftersom verksamheten som bedrivs i lokalerna till största del är finansierad av staten är det en rationell idé att staten har kontroll över ägandet och förvaltningen av lokalerna genom ett statligt ägt aktiebolag.

Detta är en modell som i teorin skulle kunna garantera lämpliga lokaler till rimlig kostnad för samtliga lärosäten. På så sätt kan staten skapa förutsättningar för en likvärdig högre utbildning i hela landet. Men så är inte läget i dag.

I en replik till Gröna Studenter i Dagens industri (8 oktober) skriver Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska hus, att bolaget verkar för marknadsmässiga hyror för att gynna konkurrensen och öppna upp för fler aktörer.

Akademiska hus har under många år arbetat med att ”marknadsanpassa” hyrorna för sina fastigheter. Eftersom fastigheterna inte är bostäder anser Akademiska hus att de förvaltar kommersiella lokaler.

Och eftersom Akademiska hus enligt ägardirektiven ska drivas ”affärsmässigt med marknadsmässiga hyror” jämför bolaget hyrorna för sina fastigheter med hyrorna för kommersiella lokaler på fastighetsmarknaden.

Det innebär att kvadratmeterpriset för lokalerna som Kungliga tekniska högskolan bedriver sin verksamhet i, som är beläget på Östermalm i Stockholm, skiljer sig från kvadratmeterpriset för Luleå tekniska högskolas lokaler.

Samtidigt som regeringen anser att det är fullt rimligt att lärosätena ska betala olika mycket för sina lokaler endast på grund av deras geografiska placering så kvarstår faktumet att lärosätenas finansiering av utbildningen är likvärdig.

En teknologstudent i Stockholm har samma utbildningspeng som en teknologstudent i Luleå. Dessa medel ska sedan användas för att finansiera både undervisning och lokaler. Samtidigt som Sveriges högskolor och universitet har fått betala allt högre hyror har svenska staten kunnat plocka ut allt mer från Akademiska hus genom aktieutdelning.

Konsekvensen av att regeringen missgynnar lärosätena slår inte bara mot studenternas undervisning utan också mot studentlivet. Studenters föreningsverksamhet är förlagd vid campusområden och föreningar hyr in sig i Akademiska hus lokaler.

När lokalhyran vid campusområdena skjuter i höjden riskerar studentverksamheter nu att behöva lägga ner sina verksamheter. Ett aktivt föreningsliv är avgörande för att studenter ska kunna engagera sig och bidra till en levande högskola, ett levande campus och ett levande studentengagemang i samhället.

Ägardirektiven måste förändras och respekteras. Vi kräver att resurserna som tillägnats landets universitet och högskolor inte ska plockas ut ur verksamheten. Alla studenter har rätt till samma förutsättningar under sin studietid, oavsett var i landet vi studerar.

Konsekvensen av regeringens handlande är sammanfattningsvis att:

- Beroende på var i landet högskolemyndigheterna ligger så betalar de olika höga hyror till det fastighetsbolag som regeringen äger, vilket i sin tur påverkar förutsättningarna för en likvärdig utbildning negativt.

- Studentverksamheter tvingas lägga ner eftersom Akademiska hus tar ut alltför höga lokalhyror.

Alla blir förlorare när regeringen ger med ena handen och tar med den andra.

Anna Wallgren, Stockholms studentkårers centralorganisation

Andreas Sjöö, Göteborgs förenade studentkårer

Cecilia Skoug, Lunds universitets studentkår

Caisa Lycken, Uppsala studentkår

Caroline Sundberg, Sveriges förenande studentkårer

Kristin Öster, ordförande Saco studentråd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

StudenterHögskolan

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev