Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Ta debatten på nätet när medierna försvagas

När lokala medier förtvinar blir informationen om den lokala politiken sämre och möjligheten till dialog mellan väljare och valda minskar. Det är därför nödvändigt med en ny kultur där det är naturligt för politiker att ägna någon timme varje dag åt nätdebatt. Fältet får inte lämnas fritt för extremister.

Publicerad: 22 augusti 2016, 09:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Effekten av försvagade medier blir att allt fler helt håller sig inom bubblor på internet.


Ämnen i artikeln:

MedierFörtroendevaldaSociala medierTidningskris

”Demokrati förutsätter fria och självständiga medier. Det är genom nyhetsmedier som den enskilde kan ta del av dagsaktuella frågor som ligger bortom dennes vardag och därigenom vara med och påverka samhällsutvecklingen. Den fria journalistiken har också en roll i att granska maktutövningen, ställa beslutsfattare till svars och vara en arena för opinionsbildning och politisk debatt.”

Citatet är ur Demokratiutredningens betänkande från i våras. Det har otvivelaktigt aktualitet i den diskussion som uppstått sedan det blivit offentligt att Mittmedia  - som består av 28 tidningar och har 900 000 läsare per dag – som ett av flera scenarier diskuterar att lägga ner de tryckta tidningarna på vardagar och avskeda 75 procent av sina journalister.

Det är endast ett scenario, inget beslut. Men att sådana scenarier finns säger något om mediernas situation. Med kulturminister Alice Bah Kuhnkes ord står medierna vid kanten av ett stup.

Vi är inte ensamma. Över hela världen faller papperstidningarna. Australiens dominerande tidning, Sydney Morning Herald, kan konstatera ett 50-procentigt upplagefall på fem år och överväger nu att sluta trycka tidningarna på vardagar och endast komma med en helgtidning.

Jag följer sedan länge den amerikanska sajten ”Newspaper Death Watch”. Varje år läggs tidningar ner i USA, här om hundratals nedlagda tidningar. 

Ofta har utvecklingen gått från upplage- och intäktsfall till nedlagd vardagsutgivning, ersatt den med digital satsning och annonsblad, samt helgutgivning. Efter några år försvinner också helgtidningen och allt som blir kvar är en lokal sajt med en handfull journalister.

Mittmedia-historien har satt igång debatten på nytt. Men redan för mer än ett år sedan visade en rapport från Södertörns Högskola att antalet lokalredaktioner minskade med 36 procent mellan 2004 och 2014. När det inte finns någon journalist på platsen som kan lyssna av samtalen och få tips i ICA-kön försvinner den lokala granskande journalistiken.

I en underlagsrapport till Demokratiutredningen konstaterade medieprofessor Jesper Strömbäck att den moderna politiken utspelar sig via medierna. När lokala medier förtvinar blir informationen om den lokala politiken sämre och möjlighet till dialog mellan väjare och valda minskar. Den granskande journalistiken försvinner. Amerikansk forskning visar också att försvagade lokala medier påverkar medborgarnas politiska intresse och engagemang negativt.

Effekten av försvagade medier blir både att kommersiellt finansierad opinionsbildning blir viktigare för påverkan och att allt fler helt håller sig inom bubblor på internet.

Det går naturligtvis inte att moralisera över att medborgarna inte vill betala för de tryckta tidningarna och att medievanorna förändras. Ingen kan ge ut tidningar som går med förlust år efter år.

Man kan hoppas att den sittande medieutredningen kommer med förslag som förlänger papperstidningarnas dödskamp, men politiker, partier och opinionsbildande organisationer måste anpassa sig till den nya situationen. I förra valet hade förstagångsväljarna Facebook som primärkälla för information.

Partier och ledande politiker har ju Twitter, Instagram och Facebook. Men de används nästan enbart som anslagstavla: Man talar om vad man gör och säger. Mycket få går in i debatterar via nätet. Därmed når man nästan bara sina egna. Det är nödvändigt med en ny kultur då det är lika naturligt att ägna någon timme varje dag åt nätdebatt som att resa en hel dag för att tala till 50 medlemmar på ett lokalavdelningsmöte.

Det löser inte bristen på kritisk granskning, men skulle förhindra att fältet – som i dag – ofta lämnas fritt för extremister med när till tangentborden. Politikerna får inte leva i sin egen värld, ens på nätet.

Olle Wästberg, tidigare generalkonsul i New York

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev