Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Ta ansvar och fäll regeringen Löfven”

Det är dags att de ansvarskännande skrider till verket och riktar en misstroendeförklaring mot regeringen. Att vänta till nästa val förvärrar bara den oreda vi tvingas genomleva i dag, skriver kristdemokraten Ulf Lönnberg.

Publicerad: 1 februari 2016, 10:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är oansvarigt - i synnerhet i rådande parlamentariska läge – att inte försöka fälla regeringen Löfven.

Foto: Henrik Montgomery, TT


Ämnen i artikeln:

AlliansenSocialdemokraternaSverigedemokraternaKristdemokraternaRiksdagsval

Försvagade samhällsfunktioner dignar under övermäktigt tryck. Med rätta frågar sig allt fler medborgare hur vi över tid ska klara av bibehållen – eller anständig - välfärd, högt asylmottagande, bättre integration och fler jobb.

Det handlar också om brist på bostäder, utbildningsplatser och äldreboenden på de flesta håll i landet. Allt fler upplever att det nu finns parallella samhällen med egna regler och kvarter och orter där de rättsvårdande myndigheterna tycks ha tappat greppet.

Till det kommer en inte ogrundad osäkerhet om var och hur man som individ och medborgare ska finna svar på de stora frågorna om flyktingkrisen, rasism, extremism och terrorism.

Den 11 december fick hushåll i Märsta flygblad i brevlådan med krav på att de skulle konvertera till islam och betala skyddsskatt eller dö genom halshuggning.

Den 30 januari delades flygblad ut i Stockholm med budskapet ”det är nog nu”. Samma dag gav sig våldsverkare på personer som de valde ut efter hudfärg. Nyligen fick vi veta att polisen väljer att dölja (bakom kod 291) merparten av våldsbrott med koppling till migration.

Det provocerar, skapar oro och göder ryktesspridning.

Det är inte oppositionens uppgift att stillasittande accepetra regeringens handfallenhet. Det är tvärtom oansvarigt - i synnerhet i rådande parlamentariska läge – att inte försöka fälla regeringen Löfven. Och det är lika oansvarigt att passivt släppa fram en kontraproduktiv låt-gå-mentalitet.

Jag sällar mig till dem som nu uppmanar de borgerliga partierna att rikta misstroendeförklaring mot regeringen.

Anmälningarna till KU, som blir allt fler, är inte att bedriva oppositionspolitik. De syftar till att granska, kritisera och fördöma statsrådens felaktiga agerande. Det är en konstitutionell uppgift för alla som sitter i opposition. Det ska dock inte förväxlas med praktisk och målmedveten oppositionspolitik. Verklig opposition kräver att egna förslag underbyggs, prövas i kammaren och drivs igenom med de parlamentariska verktyg som står till buds.

Jag manar allianspartierna att gå fram med en gemensam budget och sätta regeringen under största möjliga tryck. Politiken ska drivas utifrån den parlamentariska verkligheten.

Sveriges utsatta läge ger inte längre plats för positioneringspolitk mot Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Allianspartierna ska – enskilt eller gemensamt – presentera hur kriser ska lösas och samhället vidareutvecklas i enlighet med partiernas ideologi och praktiska politik.

Det är dags nu att de ansvarskännande skrider till verket. Att vänta till nästa val kan tvärtom förvärra den oreda vi tvingas genomleva i dag. Men nu – i god tid före ordinarie val 2018 – ska politikens innehåll väga tyngst.

Det tog vi kristdemokrater fasta på när vi gjorde vårt för att upplösa Decemberöverenskommelsen. Samma bör gälla för att fälla regeringen Löfven.

Oavsett valutgången 2018 ska vi kunna svara på frågan varför vi lät minoritetsregerinen Löfven sitta kvar 2016 trots att Decemberöverenskommelsen fallit.

Ulf Lönnberg, KD:s gruppledare i kulturnämnden, Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev