Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Sveriges mörka skugga måste belysas

I vårt öppna och toleranta land Sverige, alltid försvarare av mänskliga rättigheter, finns en mörk skugga som måste belysas. Det är statens politik när det gäller urfolket samerna. Det är hög tid för en sanningskommission, skriver Karin Thomasson & Henrik Blind, kommunpolitiker (MP) Östersund / Jokkmokk.

Publicerad: 15 augusti 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Strukturen av den svenska samepolitiken finns kvar och är synlig på många sätt i vardagen, enligt debattörerna.

Foto: Karin Engman, Mostphotos


Sverige har i i flera hundra år bedrivit en politik i syfte att berika svenska staten på bekostnad av det samiska folket, att beröva samerna dess rättigheter, att systematiskt och noggrant se till att inget kan komma i vägen för exploatering av mark, vatten och kultur.

Den röda tråden är tydlig. Ända sedan tvångsarbete i silvergruvorna på 1600-talet, genom avvittringen av samernas marker i Jämtland på 1820-talet, ”lapp ska vara lapp”-politiken på slutet av 1800-talet och in på 1900-talet. En politik som innebar att samer endast fick ägna sig åt renskötsel, inte jordbruk; att samer skulle bo i kåta och leva nomadliv, inte bygga hus för fast boende; att samiska barn inte fick samma skolgång som icke-samiska barn. De samiska barnen fick inte prata sitt modersmål på skolan och en hel generation förlorade sitt språk. Visserligen utvecklades nomadskolan successivt, men inte förrän 1962, då grundskolan infördes i Sverige, blev skolformen helt likvärdig den allmänna skolan.

Under 1900-talet växte läran om rasbiologin och rashygien fram och Rasbiologiska institutet grundades i Uppsala efter riksdagsbeslut 1920. Institutets grundare Herman Lundborg använde sig av samerna för att bevisa sin tes om den germanska rasens överlägsenhet, och de negativa följderna av rasblandning.

Denna historia av svensk kolonial politik har legitimerat rasism och diskriminering av samer ännu idag. Där många av oss lever och verkar är rasismen och fördomarna vardagsmat. Strukturen finns kvar och är synlig på många sätt.

Idag ser vi konflikter som rör rättigheter till mark och vatten, till jakt och fiske. Men även till språk och kultur. Många av kamperna utspelar numera i rättssalar eftersom politiken har tagit sin hand ifrån dem. Men de problem vi ser idag är politiskt skapade och det kan bara vara politiken som löser dem. Det går inte att abdikera från ansvar och låta jurister ta hand om de kanske svåraste konflikterna i svensk historia.

Svenska kyrkan har tagit sitt ansvar och tagit fram en vitbok om relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi där Svenska kyrkan redovisar de kränkningar och oförrätter man gjort sig skyldig till samt granskar sin skuld och sitt ansvar mot samerna i ett kolonialt förflutet.

Det enda som har skett från statens håll är att 1998 bad dåvarande jordbruks- och sameminister, Annika Åhnberg, å regeringens vägnar samerna om ursäkt för hur staten har behandlat dem genom historien. Men den ursäkten har inte lett till någon förändrad politik från statens sida, och Sverige har fått återkommande kritik från FN och Europarådet för bristande respekt för samernas rättigheter som urfolk.

Redan 2007 började den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra att arbeta för en samisk sanningskommission. Likaså Sametinget och Diskrimineringsombudsmannen som 2015 deklarerade gemensamt att de vill verka för en sanningskommission.

Miljöpartiet de gröna vill se en sanningskommission som utgår ifrån de statliga övergrepp som begåtts mot urfolket samerna. Det är dags för svenska staten att ta sitt ansvar och tillsammans med det samiska folket kommer med förslag på lämpliga åtgärder för att komma till rätta med det historiska traumat. Målet måste vara att Sverige på sikt ratificerar FN:s konvention ILO169 om urfolks rättigheter, men innan man kommer så långt behövs en sanningskommission. För vi kan inte gå vidare så länge det finns sår som inte är läkta. Det är hög tid nu.

Karin Thomasson, kommunalråd (MP) Östersund

Henrik Blind, ledamot i kommunstyrelsen (MP) Jokkmokk

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev