tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Sverige ska bli bäst i världen på IT

Alltfler av de tjänster och service vi behöver är digitala. För att säkra morgondagens välfärd i den stenhårda globala konkurrensen krävs en bred digital delaktighet.

Publicerad: 18 april 2012, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ItInternet

Digital kompetens är en förutsättning för den egna välfärden, för att kommunicera, för vård, skola och omsorg och för att vi ska ha råd med en god välfärd för alla invånare. Vi vågar påstå att digital delaktighet är en demokratisk, ekonomisk och social nödvändighet.

Digidelkampanjen, ett fristående nätverk med 250 organisationer och många engagerade människor, bidrar till att öka den digitala kompetensen genom utbildning och har hittills gjort insatser för mer än 100 000 personer.

På många områden är digital kunskap redan mycket viktig, till exempel i frågor om arbetslöshetens problematik och människors anställningsbarhet; integration och segregationens frågor; integritetsfrågor och att bryta social isolering hos ensamma eller värdig vård i hemmet.

Men det finns också några frågor som behöver uppmärksammas i en nära framtid. Det handlar om användningen av social medier för att motarbeta utanförskap, både i arbetssökande syfte och i privatlivet. Det handlar också om att möjliggöra ett livslångt lärande i digital kompetens för att klara nya arbetssituationer – hur säkerställer vi att medborgarnas kompetens hänger med i den snabba teknikutvecklingen? Också frågan om förståelse för hur man undviker nätets säkerhetsrisker, som kan bli mer eller mindre katastrofala för individ och företag, är central. Balansgången mellan att å ena sidan visa öppenhet för sociala kontakter och att visa sin kompetens i arbetslivet, å andra sidan hantera de farhågor om olämplig kommersiell användning av uppgifter på nätet som finns bland människor, är också exempel på en viktig del i den digital kompetens.

Det är därför angeläget att redan i dag starta en debatt kring ett antal strategiska frågor:

• Var går gränsen mellan ansvaret hos politiken, hos näringsliv och organisationer respektive hos individen när det handlar om att ha ”rätt” digital kompetens? Bör politiken i större utsträckning än i dag stödja insatser inom området? Bör stat, kommuner och landsting ta ett större ansvar än i dag?
• Tycker de politiska partierna att ett ökat fokus ska läggas på arbetet med digital delaktighet för jobben, integrationen och den sociala inkluderings skull?
• Är det rimligt, och ger det nödvändig trygghet för framtida svensk konkurrenskraft och välfärd, att finansieringen bygger på frivilliga bidrag, så som situationen ser ut i dag?
• Avvägningen mellan individens, statens och marknadens intressen avseende integritet för individen är en politisk fråga. Hur påverkar detta vad som ska ingå i den digitala kompetensen?

Det här är frågor som vi tycker det är högt tid för politiker, näringsliv och organisationer att börja diskutera. För den globala konkurrensen är stenhård och den digitala agendan är tydlig: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men blir vi det om vi inte på allvar börjar planera för hur morgondagens välfärd och samhälle ska kunna användas av och göras tillgängligt för alla?

Vi har bjudit in riksdagens ledamöter till ett möte den 18 april kring dessa frågor och för att diskutera digital delaktighet i stort. För framtiden väntar inte på sig. Den börjar nu och alla har rätt att vara en del av den. Alla har rätt att vara delaktiga.

Mikael von Otter mfl, ordförande i kampanjledningen, Digidel IT&Telekomföretagen inom Almega

Christine Cars-Ingels, kampanjledare Digidel, Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ItInternet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev