Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Sverige kan få ut mycket mer av EU-pengarna”

Sverige måste bli bättre på att ta tillvara den regionala kompetensen i arbetet med EU:s struktur- och investeringsfonder. Sverige har missat möjligheten att ställa krav då regionerna inte getts tillräcklig möjlighet att påverka den svenska linjen. Konsekvenserna blir att EU-medel satsas på fel insatser, skriver företrädare för fyra Norrlandslän.

Publicerad: 12 mars 2015, 10:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

EU-pengarna måste gå till rätt saker om regionerna ska kunna klara utmaningarna.


Ämnen i artikeln:

EURegionalpolitik

I dag torsdag inleds Europaforum norra Sverige, EFNS, en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, strategier, handlingsprogram och budget. Syftet är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska och nationella arenan.

Under EFNS tar våra fyra län ställning för gemensamma positioner i flertalet EU-frågor, bland annat norra Sveriges förutsättningar att ta del av struktur- och investeringsfonderna. Alla regioner i Sverige är beroende av dessa medel för fortsatt tillväxt och utveckling. Staten förhandlar med EU-kommissionen om hur ramarna och kraven för fonderna ska se ut. Medlemsstaterna i EU och kommissionen har slutit en partnerskapsöverenskommelse där man ska komma närmare varandra i dialogen kring programmens utformning. Trots denna invit från EU-nivå har svenska staten under den gångna programskrivningsperioden inte tagit till vara på möjligheten att ställa krav på utformningarna ur ett svenskt perspektiv.

Vi anser att staten misslyckats med att förmedla regionernas kompetenser, utmaningar och prioriteringar till kommissionen, något som är högst olyckligt eftersom att det är regionerna som nyttjar de berörda fondmedlen. Vi hoppas att den nya regeringen ska påverka det stelbenta system som den statliga nivån ibland ger intryck av att vara, särskilt när det kommer till utvecklingsarbete och nya arbetssätt.

Den statliga nivån verkar ibland ha svårigheter att förstå sin egen geografi, något som gäller såväl de norra som södra delarna av landet. I norra Sverige präglas utmaningarna av glesheten. Närmare tre miljarder kronor är avsatta för norra Sverige inom ramen för den regionala utvecklingsfonden, men pengarna måste gå till rätt saker för att regionerna på allvar ska kunna ta tag i de utmaningar som man står inför. Det är just av den anledningen som EU-kommissionen slutit en partnerskapsöverenskommelse.

Vi tror att det bästa sättet att komma fram till processer där regionernas, statens och EU:s intressen tas till vara är i en öppen trepartsdialog. Intrycket vi fått under den programskrivningsprocess som varit är att svenska staten förespråkat en dialog med utgångspunkt från de nationella behoven med full kontroll över de budskap som går fram till europeisk nivå. De lokala och regionala särdragen får stryka på foten i den hierarkiska modellen. Samtidigt har regionerna direkt dialog med kommissionen i många frågor. Det kan lätt framstå som att regionerna försöker runda staten, när vi i själva verket inte vill något hellre än att ha en bättre dialog för att nå största möjliga effekt av satsade medel.

Ta till vara den regionala kompetensen. Vi vet vilka prioriteringar som ger mest tillbaka till Sverige. Om den statliga nivån kan göra det som man de senaste tre åren inte klarat av - att kliva utanför sin bekvämlighetszoon - kan Sverige och samtliga regioner göra stora vinster på kort och lång sikt. Regionerna finns redo för utökad dialog när den nationella nivån också inser detta.

Erik Bergkvist, regionråd (S), Region Västerbotten

Maria Stenberg, landstingsråd (S) Norrbottens läns landsting

Robert Uitto, regionråd (S) Region Jämtland Härjedalen

Hans Stenberg, ordförande (S) landstingsfullmäktige Västernorrland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EURegionalpolitik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev