fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Sverige kan bättre – låt fler barn och unga stanna

Låt barn och unga som var under 18 år när de sökte asyl stanna om de väntat i ett år på besked, men ännu inte fått något. Det skriver Gunnar Nordmark, ordförande i Liberalerna Kronoberg, som menar att när Migrationsverket inte klarar att ge besked i rimlig tid så måste okonventionella åtgärder till. Nordmark kritiserar också Allianspartiernas passivitet i frågan.

Publicerad: 4 januari 2018, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En allt för utdragen asylprocess hotar att sätta djupa spår och försvårar integrationen i vårt samhälle, skriver Gunnar Nordmark (L) Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

UngaRättssäkerhetMigrationsverketAlliansenBarn

Barn och unga som var under 18 år då de sökte asyl bör beviljas uppehållstillstånd, om de inte fått besked om sin ansökan inom ett år. En förutsättning är att de samarbetat med Migrationsverket under utredningen.

Det finns flera skäl till detta. Givetvis är det en prövningens tid för alla som väntar på att få besked om asyl. Särskilt lång blir ändå väntan för barn och unga som befinner sig i den ålder då de är mest formbara och lättpåverkade. En allt för utdragen asylprocess hotar att sätta djupa spår och försvårar integrationen i vårt samhälle.

Detta ska inte ses som en amnesti som sätter den ordinarie asylprocessen med individuella prövningar ur spel. Skyddsbehoven för flyktingar är individuella och ska så förbli. Däremot är det ett accepterande av att Migrationsverket, på grund av att ett mycket stort antal asylsökande anlände under 2015, inte klarar av att ge besked om asyl i rimlig tid. Det är inte rimligt att ett land som strävar efter att göra FN:s barnkonvention till lag, behandlar unga asylsökanden på ett sätt som skapar psykisk ohälsa och livslånga trauman. Extraordinära händelser kräver ofta okonventionella åtgärder.

Det finns anledning att oroas över den osäkerhet som finns, då åldern ska bedömas på unga asylsökande. Ett antal experter ifrågasätter starkt tillförlitligheten i de metoder som i dag används vid åldersbedömning. Bland Liberalerna Kronoberg har vi ett antal medlemmar som på nära håll sett hur olika en individs ålder kan bedömas. Mer rättssäkra bedömningar måste komma på plats.

Det går även att vara kritisk till att Migrationsverket anser att Afghanistan är ett land dit det är säkert att sända personer som fått avslag på sin asylansökan. Det är givetvis Migrationsverket som är den myndighet i Sverige som ska göra denna bedömning. Samtidigt finns det anledning att från politiskt håll starkt ifrågasätta på vilka grunder denna bedömning görs när ett flertal internationellt erkända humanitära organisationer och organisationer, som bevakar mänskliga fri- och rättigheter, gör helt andra och betydligt mer negativa bedömningar av säkerhetsläget i Afghanistan.

Migrationsverket bör se över hur man avgör vilka länder som är ”säkra”. Det måste skapas en ordning där Migrationsverkets bedömning bättre stämmer överens med och har samma grunder som UD:s och internationella humanitära organisationer. Till dess bör utvisningar till Afghanistan stoppas.

Regeringens förslag om att låta asylsökande stanna, så länge de studerar på gymnasiet är felaktig. Det är en halvmesyr, som dessutom lämnar över åt landets gymnasielärare och rektorer att avgöra vem det är som får tillfälligt uppehållstillstånd eller inte. Det är vare sig rimligt eller värdigt.

Det går inte heller att förstå allianspartiernas passivitet i denna fråga. Att enbart säga nej till regeringens förslag löser inte något för utsatta, ensamkommande asylsökande.

När det gäller ensamkommande minderåriga måste vi värna den öppna och humana asylpolitik som i decennier varit kännetecknande för liberala värderingar i Sverige. Sverige kan bättre!

Gunnar Nordmark, Ordförande, Liberalerna Kronoberg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev