Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Sverige behöver en ny välfärdsreform

Det är hög tid att politiken erbjuder alternativ till dagens marknadslösningar där medborgare reduceras till kunder. Det är dags för en ny välfärdsmodell där vård, skola och omsorg ses som offentliga angelägenheter och medborgerliga rättigheter, skriver elva miljöpartister inför partiets kongress den kommande helgen.

Publicerad: 23 maj 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Ideella sektornVälfärdstjänster

Vård, skola och omsorg har i mer än 20 år präglats av konkurrensutsättning med verktyg som till exempel offentlig upphandling och kundvalsmodeller. Syftet var ursprungligen att effektivisera en tungrodd centralstyrning men på senare tid har argument om mångfald och valfrihet dominerat. Erfarenheter och senare tids forskning pekar dock på att förhoppningarna om en mer kostnadseffektiv välfärdssektor med en mångfald av aktörer och inriktningar inte har infriats.

Resultaten har istället blivit mindre jämlika tjänster och sämre kvalitet. Reformerna har många gånger resulterat i ökade kostnader till följd av olika marknadsmisslyckanden liksom arbetsvillkor och löner för de anställda ofta försämrats snarare än förbättrats. Om allt detta står att läsa i till exempel SNS-rapporten Konkurrensens konsekvenser.

Kommersialiseringen har även inneburit minskad demokratisk insyn och politiskt inflytande till följd av att drift och huvudmannaskap har lämnats över till fristående aktörer. Affärsangelägenheter hamnar före medborgarintresset.

Vi anser att det är hög tid att politiken erbjuder alternativ till dagens marknadslösningar där medborgare reduceras till kunder. Det är dags för en ny välfärdsmodell där vård, skola och omsorg ses som offentliga angelägenheter och medborgerliga rättigheter. Debatten om vinster i välfärden behöver därför utvidgas till att handla lika mycket om hur vi vill att välfärden ska organiseras som av vem.

Vi vill att människors delaktighet och egenmakt i välfärden ska stärkas genom decentralisering och ökat brukarinflytande. Vi vill också se ökat arbetstagarinflytande. Vi vill även att den idéburna sektorn stärks i sin roll som viktig aktör inom välfärdsutvecklingen. På så sätt kan en verklig mångfald av alternativ till innehåll och utformning av välfärdstjänsterna möjliggöras.

En rad opinionsundersökningar under det gångna året, bland annat från SOM-institutet och Novus, har tydliggjort att en majoritet av medborgarna vill se en välfärd utan vinstintressen, liksom det finns en bred opinion mot privatiserad välfärd överlag. Samtidigt visar undersökningar, till exempel från tankesmedjan Sektor3, att många människor ser positivt på att icke-vinstdrivande leverantörer bedriver välfärd, vid sidan om offentliga aktörer.

Vi menar därför att det finns ett stort folkligt stöd för en välfärdsreform som sätter stopp för kommersialiseringen och som istället främjar idéburna aktörer. Nya modeller för välfärdens organisering och ägande måste därför utvecklas och prövas. Vi vill redan här lyfta fram tre koncept som bygger på offentlig regi med arbetstagarinflytande eller idéburen drift.

Intraprenad, som innebär att en enhet i offentlig regi ges mer eget ansvar för verksamheten. Ofta initieras intraprenaden av de anställda på arbetsplatsen varför modellen har ett tydigt ”bottom-up”-perspektiv. Inom äldreomsorgen finns goda exempel på detta i till exempel Eksjö och Umeå.

Kvalitetskommuner, ett norskt koncept där mer än en tredjedel av landets kommuner medverkade i ett nationellt treårigt projekt syftandes till ökad kvalitet och minskad sjukfrånvaro inom bland annat barnomsorg, skola och äldreomsorg. Verktygen var decentralisering och medbestämmande för de anställda, och i vissa fall även brukare.

Idéburet offentligt partnerskap, kan ses som något mitt emellan föreningsbidrag och marknadslösningar. Istället för en affärsrelation med en idéburen aktör kan det offentliga vända sig direkt till valfria organisationer och ingå kontrakt om samverkan med ekonomisk ersättning. I dag förekommer partnerskap i till exempel Västerås stad i samverkan med Stadsmissionen, respektive Region Skåne som samverkar med bland annat Röda Korset.

Det är vår övertygelse att nuvarande marknadsorienterade välfärdsmodeller är uttjänta och politiken måste frigöra sig från de ideologiska skygglapparna och axla ansvaret att utveckla och förbättra svensk välfärd.

Annika Lillemets, riksdagsledamot (MP), Östergötland

Valter Mutt, riksdagsledamot (MP), Göteborg

Maria Bergom Larsson, sammankallande (MP), Bromma

Carl Schlyter, EU-parlamentariker (MP)

Nils Hillerbrand, kommunalråd (MP) Linköping

Peter Bylund, gruppledare (MP), Tyresö

Ingegerd Akselsson Le Douaron, fullmäktigeledamot (MP), Stockholms stad

Annika Hjelm, ledamot landstingsfullmäktige (MP), Stockholms läns landsting

Lena Klevenås, fullmäktigeledamot (MP), Alingsås

Michel Silvestri, kommun- och landstingspolitiker (MP), Upplands Väsby

Yanira Difonis, ledamot (MP) barn – och skolnämnden Öster, Lund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev