Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Svensk flygskatt ett steg på vägen”

Det bästa vore en global flygskatt, eller en europeisk. Men vi anser att det är rimligt att börja med nationella lösningar.

Publicerad: 28 juni 2017, 11:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Sverige är ett exempel på att det går att förena tillväxt och klimatansvar.”


Ämnen i artikeln:

FlygtrafikMiljöKlimat

Replik. Våra partivänner Nina Lundström och Birgitta Ohlsson oroar sig i Dagens Samhälle för att en flygskatt skulle skada Arlanda. Några stycken senare skriver de att ”flygskatten missar miljömålet när planen ändå lyfter”.

Det hänger inte riktigt ihop. Vilka effekter förväntas flygskatten ha?

Lundström och Ohlsson menar att den föreslagna flygskatten inte är en träffsäker åtgärd. Vi håller med om att det i teorin finns bättre lösningar, som ännu tydligare riktar sig mot flygets koldioxidutsläpp, men den föreslagna flygskatten väntas ändå på kort sikt ge utsläppsminskningar av samma storleksordning som branschen själv säger sig kunna nå först efter på tolv år.

Flygbranschen vill nämligen enligt en artikel i Dagens Industri istället minska utsläppen från inrikesflyget genom effektivare flygplan och klimatneutrala bränslen.

Man räknar med att till 2030 nå en minskning som är i samma storleksordning som den föreslagna flygskatten skulle ge årligen enligt den statliga utredning som låg till grund för förslaget (SOU 2016-83).

Varför vänta tolv år? Och varför inte göra både och? Också jämfört med andra insatser skulle flygskatten ge stora utsläppsminskningar. 180 000 ton motsvarar utsläppen från närmare 100 000 nya personbilar som körs 1 300 mil per år (136 g CO2 per km enligt Trafikverket 2014).

Att skatten skulle sakna miljöeffekter är helt enkelt fel. Ett populärt argument mot flygskatt är att en sådan avskaffats i Nederländerna och Norge. Mer sällan nämns att länder som Tyskland, Frankrike, Österrike och Storbritannien alla har flygskatt i någon form. Sverige skulle alltså inte vara unikt.

Sverige har dessutom tidigare gått i bräschen när det gäller beskattning av koldioxid, vilket bidragit till att landet är ett exempel på att det går att förena tillväxt och klimatansvar. Lundström och Ohlsson försöker också göra gällande att det är inkonsekvent att både ha en strategi för att utveckla Arlanda och att införa miljöskatter på flygresor. Det är ohistoriskt.

Svenska regeringar av olika kulör har en lång historia av att arbeta parallellt med å ena sidan bättre och säkrare vägar, och å andra sidan höjda miljöskatter på biltrafik. Att kräva att flyget ska bära sina miljökostnader står inte i motsats till modern och säker infrastruktur.

Liberalernas landsmöte 2015 beslutade att flyget måste gå från att vara subventionerat till att betala sina egna miljökostnader. Principen om att förorenaren betalar är väl förankrad i liberalernas miljö- och skattepolitik. Syftet är att genom marknadslösningar påskynda teknikutveckling och miljöhänsyn för klimatets skull, inte att straffbeskatta flyget i allmänhet.

Precis som många andra förordade Liberalernas landsmöte en europeisk eller global skatt, men till dess att en sådan är möjlig anser vi att det är rimligt att börja med nationella lösningar. En svensk flygskatt skulle i praktiken stötta länder som redan har en sådan, exempelvis Tyskland och Österrike, och ta oss ett steg närmare den europeiska flygskatt vi strävar efter.

Det är för övrigt inte bara Liberalernas landsmöte som inser att flyget måste ta ansvar för sin miljöpåverkan. Sifo visade hösten 2016 att stödet från väljarna är både starkt och brett. Vi är samtidigt väl medvetna om vikten av effektiva transporter och flygets betydelse för stora delar av Sverige.

Därför kan man tänka sig att undantag ska kunna göras för landsändar med få andra transportmöjligheter och samtidigt kan nationella incitament för att stimulera mer miljövänliga drivmedel prövas.

Myndigheten för Transportanalys förordade i sitt remissvar att en tidsbegränsad flygskatt införs under fem år. Det är en möjlig väg framåt för att sedan utvärdera effekterna. Under femårsperioden kan förhoppningsvis internationella och mer träffsäkra styrmedel förhandlas fram. Det vore en rimlig utgångspunkt för en liberal förhandling med regeringen om flygskatten.

Johan Enfeldt, landstingspolitiker (L) och tidigare förbundsstyrelseledamot i Uppsala

Karin Karlsbro, fd miljöpolitisk talesperson Liberalerna, Ordförande nätverket Gröna Liberaler

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FlygtrafikMiljöKlimat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev