måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Svenonius fortsätter sprida falska påståenden om NKS

Stockholms universitets första forskningsrapport om NKS konstaterar att den kostsamma OPS-lösningen var ett marknadsprojekt som drevs av allianspartierna. Att Moderaterna och Irene Svenonius ändå fortsätter att sprida falska påståenden om att alla partier är lika ansvariga för NKS-skandalen visar att de ännu inte är mogna att dra rätt slutsatser av sitt agerande, skriver Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting i en replik.

Publicerad: 27 februari 2018, 09:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Regionernas ekonomiTurerna kring NKSOPSNya KarolinskaSLLModeraternaSocialdemokraterna

Replik. Förra veckan släpptes den första forskningsrapporten om NKS som alliansen i Stockholms läns landsting beställt från Stockholms universitet. Rapporten understryker det som redan är känt: att den politiska enighet som ursprungligen rådde om behovet av ett nytt högspecialiserat sjukhus gick förlorad när allianspartierna tog makten i Stockholms läns landsting 2006, genom att de ändrade inriktning på processen. Enligt rapporten drevs valet av OPS-lösningen igenom av allianspartierna i en strävan att till varje pris hitta en marknadslösning, utan att ha några objektiva faktaunderlag som talade till dess fördel.

Istället präglades processen av dåligt underbyggda beslutsunderlag utarbetade av inhyrda konsulter vars uppgift inte var att förutsättningslöst utvärdera OPS-alternativet utan om att ge underlag som bara pekade i en politiskt förutbestämd riktning. Moderaterna och övriga allianspartier, som deltog i denna process har all anledning att idka självkritik över det sätt på vilket deras ideologiska fartblindhet och övertro på marknadslösningar kommer att tynga vården i Stockholms län, och dess skattebetalare, under lång tid framöver.

Att finanslandstingsrådet Irene Svenonius och Moderaterna i ljuset av rapporten fortsätter sprida falska påståenden om att alla partier är lika ansvariga för NKS-skandalen visar att de ännu inte är mogna att dra rätt slutsatser av sitt agerande. Det visar också att det vidlyftiga konsultanvändandet vid Karolinska och det misstänkta jävsförhållande, som nyligen uppdagats inte är någon slump. En naiv övertro på privata lösningar och privata bolag tilläts i NKS-processen gå före en mer objektiv och balanserad utvärdering av OPS-alternativet.

Stockholms universitets första delrapport, men även Moderaternas mottagande av den, bekräftar behovet av en kompletterande statlig kartläggning som identifierar hur skattebetalarna och staten kan skyddas mot liknande omfattande slöseri med offentliga medel i framtiden.

Tillsammans med NKS-skandalen som sådan understryker de också det trängande behovet av en ny politisk riktning i Stockholms läns landsting. Patienter, vårdpersonal och landstingets skattebetalare förtjänar en politisk ledning som tar sitt fulla ansvar att i varje läge kompromisslöst sätta patientens och skattebetalarnas intressen främst – utan ideologiska skygglappar, osunda lojalitetsband eller tveksamma personkopplingar.

Om vi socialdemokrater får väljarnas förtroende att leda landstinget efter höstens val kommer vi att införa en ny etisk kod för politiker och höga tjänstemän. Koden ska förhindra att de missförhållanden som avslöjats under alliansens styre någonsin upprepas. Att Moderaterna motsätter sig en sådan etisk kod är något jag beklagar djupt.

Och slutligen, för att bespara Irene Svenonius och Moderaterna besväret att gräva i arkivet, så kan jag bekräfta att jag i april 2008 var med och röstade för att ett nytt universitetssjukhus skulle byggas. Likaså var jag med i juni 2008 när en enad opposition röstade emot att detta skulle genomföras som en OPS-upphandling, i februari 2009 då vi utan gehör från Alliansen krävde att upphandlingen skulle göras om eftersom enbart en anbudsgivare kvalificerat sig, liksom i maj 2010 då Alliansen ensidigt tog beslutet att tilldela den enda anbudsgivaren Skanska uppdraget att bygga NKS. Det eniga beslut som Moderaterna stirrar sig blinda på handlade om att i juni 2010 godkänna en ny kostnadsbesparande finansieringslösning för den av Alliansen redan ingångna affären.

Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S) i Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev