Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Studievägledning avgörande för elevens framtid

Tillgången till professionell studie- och yrkesvägledning i grundskolan är en förutsättning för att minska avhoppen i gymnasiet och se till att alla elever har lika möjligheter till en god gymnasieutbildning oavsett bakgrund, skriver Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer.

Publicerad: 12 februari 2018, 10:06

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EleverGymnasieutbildning

Den senaste månaden har en majoritet av landets niondeklassare sökt in till gymnasiet. Ett val mellan 18 olika program som kan vara avgörande för deras jobb- och utbildningsmöjligheter i framtiden. I den situationen är en kvalitativ studie- och yrkesvägledning oumbärlig.

Med bättre tillgång till studie- och yrkesvägledning i grundskolan kan vi undvika avhopp och programbyten på gymnasiet och säkerställa lika möjlighet till utbildning oavsett bakgrund. Därför kräver Sveriges Elevkårer att regeringen tar ett krafttag kring landets studie- och yrkesvägledning och erbjuder utökad och tidigare tillgång till vägledning, samt inför nationella mål för uppföljning och kvalitetssäkring.

Studie- och yrkesvägledningens betydelse för att motverka programbyten och studieavbrott i gymnasieskolan har under senare åren pekats ut i flera rapporter. Enligt en undersökning som Lärarnas Riksförbund presenterade i juni 2017 löper elever som anser att de inte fått tillräcklig individuell studie - och yrkesvägledning i genomsnitt 50 procent högre risk för att ha hoppat av, övervägt att hoppa av, bytt eller övervägt att byta program än de elever som anser att de fått tillräcklig vägledning.

Enligt siffror från år 2015, som Sveriges Elevkårer tagit fram tillsammans med Lärarnas Riksförbund, uppgav 40 procent av eleverna att de fick för lite eller ingen vägledning alls inför sitt gymnasieval. Resultaten visade även att 6 procent av eleverna inte fått någon vägledning trots att det funnits en studie- och yrkesvägledare på skolan.

Var fjärde yrkeselev och 18 procent av eleverna på högskoleförberedande program meddelade i samma undersökning att de varit i riskzonen för att hoppa av sin gymnasieutbildning. Brist på studiemotivation och svårigheter att klara av sina studier var de vanligaste orsakerna. En fjärdedel av lärarna uppgav att programbyten på den egna skolan hade ökat. En majoritet av eleverna ansåg samtidigt att möjligheten till kontinuerlig studie-och yrkesvägledning spelade en viktig roll för deras studiemotivation.

Förutom att studie- och yrkesvägledning har en dokumenterad effekt på elevers möjligheter att göra välinformerade och långsiktigt hållbara val, är möjligheten att få objektiv vägledning en viktig funktion för de som inte har föräldrar eller vänner med kunskap om utbildningssystemet och framtidsmöjligheterna inom olika branscher. Satsning på studie- och yrkesvägledning kan därmed minska klyftorna i samhället och istället möjliggöra rätt utbildning för rätt person oavsett bakgrund.

Sveriges Elevkårer uppmanar regeringen att se till att det finns minst en tillgänglig legitimerad studie- och yrkesvägledare per skola. Tid för samtal med en studie- och yrkesvägledare bör även säkerställas från mellanstadiet upp till sista året på gymnasiet. Därutöver kräver Sveriges Elevkårer att nationella målsättningar sätts upp för studie- och yrkesvägledningen generellt som kan följas upp och garantera en likvärdighet i hela landet.

Det är dags att ge alla elever lika förutsättningar att göra rätt val inför framtiden.

Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EleverGymnasieutbildning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev