Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Större är inte alltid bättre”

Att vi måste utveckla samarbetet över dagens regiongränser är en självklarhet. Men, att börja med att helt rita om kartan efter ett forcerat förslag är ingen framtidslösning för att fatta kloka hållbara beslut, skriver tre regionråd (C).

Publicerad: 17 november 2016, 13:33

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att slå samman mer än halva landet till en enda region Norrland blir särskilt utmanande, enligt debattörerna.


Ämnen i artikeln:

Regioner

Indelningskommitténs betänkande ”Regional indelning – tre nya län” (SOU 2016:48) har under hösten varit ute på remiss. Det är ett omvälvande förslag som syftar till att dela in Sverige i sex storregioner. Tanken är dessutom att tre av dessa storlän ska förverkligas redan från 2018/19. Beslut är alltså tänkt att tas i regering och riksdag redan under nästa år, utan att frågan diskuteras i en valrörelse.

Att börja med att rita om kartan med ett forcerat förslag är ingen framtidslösning unisont för hela Sverige, det krävs dialog och underifrån perspektiv för att fatta kloka hållbara beslut som gynnar hela landet. Vi är inte principiella motståndare till att län/regioner går samman, men vi delar inte uppfattningen att en region blir bättre ju större den är. Det måste finnas ett underifrånperspektiv och starkare argument om regioner ska gå samman. Vi delar inte Indelningskommitténs utgångspunkt att färre län/regioner är lösningen på våra framtida samhällsutmaningar. Runt om i Europa finns exempel såväl på större som mindre regioner som är framgångsrika – liksom på motsatsen.

Att vi behöver utveckla samarbetet över regiongränserna är en självklarhet. Inte minst krävs detta när det gäller den högspecialiserade sjukvården. Utvecklingen, specialiseringen, inom detta område går snabbt och kommer att kräva samverkan på nationell – och nordisk – nivå. Storregioner är ingen lösning på denna utmaning och arbetet med nivåstrukturering pågår redan och kommer fortsätta att utvecklas. Framtidens samarbeten är funktionella och gränslösa.

Storregioner innebär att avstånden blir längre, geografiskt såväl som demokratiskt. Att slå samman mer än halva landet till en enda region, ”Norrlands län”, blir särskilt utmanande. Om en motsvarande region ”Södra Sverige” föreslogs skulle denna omfatta hela området från Skåne till Hälsingland. I båda fallen blir det mycket svårt att skapa värde och resultat för invånarna..

Vårt parti har länge arbetat för en genuin regionreform. Redan för mer än ett halvsekel sedan drev Centerpartiet frågan, som då kallades ”länsdemokrati”.  Hälften av de tidigare landstingen är också idag regioner och vi vill gå vidare när det gäller att överföra beslutsmakt och resurser från staten till regionerna. Då kan regionerna bli verkligt slagkraftiga. Detta är långt viktigare än att pressa fram större regioner. Dessvärre saknas sådana förslag i Indelningskommitténs förslag.

Framgången för fungerande regioner ligger till stor del i ledarskap och kunna agera utifrån de förutsättningar man står inför. Samverkan mellan regionen med kommunerna, näringsliv, civilsamhället och andra samhällsaktörer är också av stor betydelse. För att vara framgångsrik i detta arbete är det viktigt med närhet mellan de olika aktörerna och att på många sätt är mindre regioner att föredra i dessa sammanhang.

I såväl Region Halland, Region Jönköping som i Region Jämtland Härjedalen finns en stark folklig opinion, mot att från ovan inordnas i storregioner, värd att lyssna till. Vi vill uppmana regeringen och riksdagens partier att respektera underifrånperspektivet och den starka folkviljan i våra regioner. Större är inte alltid bättre för hela landet!

Elin Lemon, regionråd (C), Region Jämtland Härjedalen

Rune Backlund, regionråd (C), Region Jönköping

Stefan Bengtsson, regionråd (C), Region Halland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Regioner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev