Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Stora utmaningar för förvaltningsdomstolarna

Svenska advokater anser att förvaltningsdomstolarna är rättsosäkra och partiska. Det visare en omfattande Demoskopundersökning intresseorganisationen Rättvis skatteprocess tagit fram. Flera insatser för att motverka detta genomförs redan, men den bristande rättssäkerheten måste bli ett fokusområde för nästa regering.

Publicerad: 30 september 2018, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RättssäkerhetDomstolRättsväsendetSkatterRegeringenErsättningsreglerSkatteverket

Länge har rättssäkerheten i skatteförfarandet debatterats av advokater och intresseorganisationer. Mot bakgrund av detta tog vi på Rättvis skatteprocess i våras fram en Demoskopundersökning som visar att situationen är allvarlig i domstolarna.

En klar majoritet av advokaterna som processar i skattemål – 61 procent – anser att förvaltningsdomstolarna är partiska, endast 12 procent anger att de är opartiska. Något annat advokater som processar i skattemål riktar hård kritik mot är hur domarna motiveras. 69 procent anser att det oftast inte går att utläsa i domarna hur domstolen resonerat när den dömt.

Skatteadvokaterna är också mycket kritiska till förvaltningsdomstolarnas förmåga att värdera bevis. Fler än fyra av fem anser att bevisprövningarna i förvaltningsdomstol för det mesta inte får ett rimligt utfall. Det innebär att advokaterna anser att det återkommande inte spelar någon roll hur bra bevis man har för sin fråga – förvaltningsdomstolarna bortser ändå i många fall från dem.

Sammanfattningsvis svarar två av tre advokater att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredställande kvalitet. Bland de advokater som processar i övriga domstolar är endast en av tio av den uppfattningen.

I närtid har viktiga åtgärder vidtagits för att vända utredningen. Nyligen har en arbetsgrupp bestående av framstående domare, advokater och rättsliga experter från Skatteverket tillsatts för att lyfta domstolarnas rättssäkerhetsarbete. Det är mycket positivt och ett välkommet initiativ.

Dock är det viktigt att även politiken ser sitt ansvar på området. Även om arbetsgruppen består av en stor mängd kompetenta personer kommer den inte kunna lösa alla knutar. Därför hoppas vi att nästa regering även den drar sitt strå till stacken. Nedan listar vi ett antal lätt genomförda och samtidigt välbehövda rättssäkerhetsreformer.

Det krävs ökad specialisering i domstolarna. En statlig utredning från 2014 om specialisering i skattmål drog slutsatsen att var tredje förvaltningsrätt inte kunde anses hålla en tillfredsställande skattespecialisering. Detta då domstolarna inte hade tillräckligt målunderlag och för få domare som arbetade med skatter. Det får självklart effekter på domstolarnas dömande.
Full ersättning vid vinst i skattemål. I det fall man vinner mot staten bör man tillerkännas full ersättning för sina rättegångskostnader. I dag är ofta ersättningarna mycket låga, även i det fall Skatteverket eller annan myndighet gjort fel och den enskilde agerat korrekt. Det gör möjligheten att försvara sina rättigheter mot det offentliga till en klassfråga där väl bemedlade kan anlita ombud och vanligt folk lämnas därhän.
Gör det lättare att få anstånd i skattemål. I dag kan Skatteverket genom Kronofogden tvångsförsälja egendom innan det att ett skattemål är slutgiltigt avgjort. Det har fått till följd att Skatteverket får lämna tillbaka egendom i en inte obetydande mängd mål där man nekar först nekat anstånd med inbetalningen. Det finns till och med fall där företag satts i konkurs för en skuld som ännu inte är fastställd. Så här kan det självfallet inte vara.

Det är viktigt att politiken drar sitt strå till stacken. Vi hoppas att nästa regering påskyndar reformer på området.

Sven-Åke Bergkvist, Ordförande för Rättvis skatteprocess och Senior Adviser på Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev