söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Stoppa flytten av samernas kulturarv söderut

Om regeringen med kulturministern Alice Bah Kuhnke i spetsen menar allvar med sin vilja att satsa på kulturen måste den stoppa nedläggningen av Dialekt- och folkminnesarkivet i Umeå. Den ödesdigra flytten innebär att landets största samling av samiska folkminnen inte längre kommer finnas kvar i anslutning till sitt kärnområde i den svenska delen av Sápmi.

Publicerad: 21 november 2014, 13:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kulturministern måste stoppa flytten av samernas kulturarv.


Ämnen i artikeln:

KulturpolitikForskningspolitik

Myndigheten Institutet för språk och folkminnen (ISOF) ska omstrukturera sin verksamhet. Följden blir att den ska koncentreras till tre orter (Uppsala, Stockholm och Göteborg) och avvecklas vid två (Umeå och Lund). Detta innebär att Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) läggs ner.

DAUM har arkivmaterial som rör hela Övre Norrland. Detta rika källmaterial med sitt norrländska ursprung som handlar om språk, såväl samiska, meänkieli som svenska, ortnamn, dialekter, seder och bruk är viktigt för minoritetsspråksbaserad forskning och förvaltning.

Det är också en viktig inspirationskälla för vår tids muntliga berättande. Det är i DAUM man hittar människornas berättelser, alltså grunden för det immateriella kulturarvet som i sig är en viktig angelägenhet för ISOF. Västerbotten är berättarnas län och det muntliga berättandet är en djupt förankrad rörelse som i allt större utsträckning gör sig gällande i professionella sammanhang till exempel berättarfestivaler, teater, konst och PR- och kommunikationsbranschen. Ett exempel är den framstående skådespelaren och berättaren, Thomas Andersson, som ofta låtit sig inspireras av det historiska källmaterialet som finns i DAUM:s arkiv.

Om nedläggningen av DAUM inte stoppas kommer Sveriges största samling av samiska folkminnen – även från nordnorskt och finskt område – bland annat bestående av flera hundra inspelade jojkar, mängder av inspelningar av berättelser och annan samisk dokumentation inte att finnas kvar i anslutning till sitt kärnområde i den svenska delen av Sápmi.

För norra Sverige är närheten till samlingarna och dess brukare i de fyra nordligaste länen en viktig sak. Samlingarna utökas hela tiden genom det stora intresset för det muntliga berättandet. De är inte döda, de förnyas och lever vidare. En mycket stor del av arkivmaterialet har lämnats just till DAUM, eftersom uppgiftslämnarna då varit förvissade om att deras material skulle finns kvar i Övre Norrland. Det kan röra sig om känsligt material som lämnats in med ett förtroende för och kunskap om lokala och kanske unika förhållanden.

Att flytta detta betydelsefulla arkiv i original till Uppsala blir därmed ett hårt slag för den kulturhistoriskt intresserade i norra Sverige. Tillgängligheten minskar och en kompetent och engagerad personal, intimt kopplad till samlingarna, skingras. Det gäller framför allt det samiska arkivmaterialet, som utan arkivarisk kompetens i de samiska språken, och närhet till det nordliga området, avsevärt förlorar i betydelse.

Det är viktigt att påpeka det betydelsefulla i att en kulturinstitution som DAUM är verksam inom den region där materialet samlas in och där verksamheten hela tiden utvecklas tillsammans med en engagerad omgivning. Förutom att den verksamhet som engagerar så många människor avbryts så avlägsnas också materialet från det område där de minoritetsspråk som har lagstadgad status (samiska, meänkieli och finska) talas. Beslutet ter sig också ur det perspektivet illa genomtänkt.

Vi finner beslutet att lägga ner DAUM synnerligen anmärkningsvärt, särskilt i ljuset av att ISOF i sin egen redovisning av regeringsuppdraget ”Ökat regionalt perspektiv” från september 2012, alltså för två år sedan, där i klartext skriver att man bör: ”utveckla verksamheten på DAUM, som av geografiska skäl i dag har de flesta kontakterna med forskare, studenter och allmänhet inom Västerbottens län. Satsningar bör därför göras på att upparbeta nätverk också i Norrbottens län, såväl i kusttrakterna som i inlandet, trots de långa avstånden.” (sidan 9).

Det är viktigt att hitta en långsiktig lösning på arkivets framtid och vi vill verkligen vara med för att förhindra denna för regionen ödesdigra flytt. Vi är beredda att förutsättningslöst pröva andra lösningar, förslag och sätt att samverka. Den nya regeringen har uttryckt att man ska satsa på kulturen mer än tidigare. Att satsa på DAUM, det immateriella kulturarvet, berättelserna och minoriteterna är att satsa på kulturen och hoppas att den ansvariga ministern, Alice Bah Kuhnke, med kulturdepartementet känner samma sak.

Erik Bergkvist, regionråd (S), Region Västerbotten

Nina Björby, ordförande (S) kulturberedningen Region Västerbotten

Kent Ögren, landstingsstyrelsens ordförande (S) Norrbottens läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev