Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Stoppa extremismen - kryssa en feminist

Oavsett om du röstar på ett parti till vänster eller höger, kryssa en feminist i Europavalet. I en tid då konservatism och växande högerextremism vrider klockan tillbaka för kvinnor i hela Europa behöver röststarka feminister från olika partier ta plats i Bryssel och Strasbourg.

Publicerad: 16 maj 2014, 08:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EUJämställdhetFörtroendevalda

Kvinnors livsvillkor handlar krasst om unionens framtid. Europaparlamentet är numera ett av världens mäktigaste lagstiftande parlament men ynka en tredjedel av de folkvalda är kvinnor.

När EU:s tillväxt och konkurrenskraft kommer på tal lyfts aspekter som frihandelsavtal, ökad e-handel och upphovsrätt. Att den demografiska krisen och kvinnors låga deltagande på arbetsmarknaden är två av unionens största utmaningar diskuteras sällan vid de möten där makten bär en mans ansikte.

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel inser dock faran och pekar ut ekvationen som ett av de största framtidshoten. En krympande skara skattebetalare ska försörja allt fler äldre.

EU-kommissionen uppskattar att ett frihandelsavtal med USA kan lyfta EU:s BNP med en halv procent och förenklad tjänstehandel kan fördubbla siffran. Men den viktigast tillväxtskapande åtgärden lyfts nästan aldrig. OECD beräknar att EU:s BNP kan öka med minst tolv procent om kvinnors yrkesarbetande främjas.

Alarmerande 40 procent av EU:s kvinnor i arbetsför ålder förvärvsarbetar inte, fast kvinnor är mer välutbildade än män i genomsnitt. Detta är en förlustaffär. Kvinnors utbildning ger dålig avkastning, den ekonomiska självständigheten undergrävs, framtida pensioner dräneras och länders ekonomier urholkas.

Enligt EU-kommissionen kommer EU:s arbetskraft att minska med 50 miljoner personer fram till 2060. Födslotalen i många EU-länder faller till kritiska nivåer, i princip hela Syd- och Östeuropa. Man kan tro att om kvinnor står utanför arbetsmarknaden leder det till fler barn men statistiken talar sitt tydliga språk. I EU-länder där barnafödandet är lågt förvärvsarbetar kvinnor som minst. I medlemsstater där det finns utbyggd barnomsorg och kvinnors sysselsättning är hög föds det fler barn.

Den demografiska katastrofen kan lindras med ökad invandring. Men vi måste börja tala om alla de kvinnor i EU som väljer bort barn på grund av hur samhället ser ut. I Merkels Tyskland är en av fyra kvinnor över fyrtio år barnlös. Mer än en tredjedel av kvinnliga tyska akademiker har inte barn.

Den tyska nativiteten är bland den lägsta i den industrialiserade världen. År 2060 kan landet befolkning ha minskat från dagens 82 miljoner till 66 miljoner. Bedrövliga sex procent av tyska mödrar går tillbaka till heltidsjobb efter andra barnet. Tyskland satsar därför på en massiv utbyggnad av barnomsorgen, 800 000 platser ska fram detta år. Fler regeringar i EU måste göra liknande investeringar.

En av de viktigaste åtgärderna för att främja kvinnors arbetskraftsutbud är att avskaffa sambeskattning. En annan är att öka tillgång till subventionerad barnomsorg. EU-kommissionen är djupt bekymrad, förra året presenterades en dyster översyn.

Få medlemsstater når målet att erbjuda verksamhet till minst en tredjedel av barn under tre år. I Polen, Tjeckien, Rumänien och Slovakien är det bara fem procent av småbarnen som erbjuds barnomsorg. Mer än hälften av mödrar som är hemma uppger att kostnaden för barnomsorgen är det främsta skälet.

Jämställdhet förväntas niga och väja undan för bankunioner och budgetregler i dag. Jämställdhet måste få status som hård ekonomisk fråga som ingen som är intresserad av unionens utveckling kan vifta undan. EU behöver pressa Europas makthavare att främja kvinnors förvärvsarbete och föräldraskap. Det brådskar. Feminism är Europas framtid.

Jenny Sonesson, kandidat Europaparlamentet (FP) och utrikespolitisk talesperson Liberala Kvinnor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev