Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Stockholm behöver Europa

I dag torsdag firar Stockholmsregionens Brysselkontor 20 år. Nu när valet till Europaparlamentet närmar sig påminns vi än en gång om hur viktigt EU och Europa är för Stockholmsregionen. Sedan EU-medlemskapet har Stockholm, precis som andra regioner i Europa, vunnit mycket på att vara en del av den gemensamma marknaden, skriver Sten Nordin (M) tillsammans med Anna Maria Corazza Bildt (M).

Publicerad: 24 april 2014, 09:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KonkurrensEUTillväxtForskningspolitik

Möjligheten för oss att bo, studera, arbeta, köpa och sälja varor och tjänster i Europa är avgörande för Stockholmsregionens möjligheter till fortsatt hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Stockholmarna är dessutom sedan lång tid positivt inställda till ett europeiskt samarbete och insåg tidigt att gränsöverskridande frågor som miljön bäst löses tillsammans med våra europeiska vänner.

Som en geografiskt relativt perifer region är det dessutom viktigt för Stockholmsregionen att vara en aktiv del av ett starkt och konkurrenskraftigt EU. Det som är bra för EU:s utveckling är bra för Stockholmsregionen och tvärtom.

Stockholmsregionen öppnade därför kontor i Bryssel strax innan Sverige blev medlem i unionen och har nu varit en del av det europeiska samarbetet i Bryssel i tjugo år. Dessa tjugo år har i stort varit bra för Sverige och Stockholmsregionen. Vi har fått större möjlighet att fritt bosätta sig, arbeta, studera och göra affärer i Europa. EU har blivit öppnare för konkurrens, skapat nya jobb, lett till lägre priser för konsumenterna och gjort att företag och medborgare kan dra nytta av ett större utbud av varor och tjänster samt medfört att EU-länderna börjat handla dubbelt så mycket med varandra som tidigare. EU:s inre marknad har stor betydelse för Stockholms och hela Sveriges ekonomi, både för företag och enskilda konsumenter.

En av de största utmaningarna framöver blir att driva på EU-reformer som stärker konkurrenskraften för EU som helhet. Den inre marknaden för varor, tjänster, personer och kapital behöver stärkas för att främja konkurrenskraft, öppenhet och tillväxt. Effektivt att öka handeln.

Den ekonomiska krisen som tyngt ner de flesta europeiska länderna får inte bli en ursäkt för ökad protektionism och nationalism. I en tid av enormt behov av tillväxt, men minimalt med resurser för att stimulera detta, är ökad handel en tacksam och effektiv åtgärd som inte ger ytterligare kostnader för redan högt skuldsatta medlemsländer. Stockholmsregionen stödjer därför fullt ut EU arbetar för att ytterligare förenkla de bestämmelser som fortfarande hindrar medborgarna och företagen från ut särskilt på den enorma potential som finns för tjänstesektorn. Ökad handel ger tillväxt och ökad demokratisk legitimitet.

I tider när stora delar av Europa måste spara pengar måste även EU och dess byråkrati göra detsamma och alla frågor mår automatiskt inte bättre av att lyftas till EU-nivå. Stockholmsregionen vill därför värna subsidiaritetsprincipen för att motarbeta byråkrati och se till att EU:s medel ger verkligt mervärde. Dessutom behövs reformer för att värna den nationella och kommunala suveräniteten och därmed också ge EU ökad demokratisk legitimitet. Eller som europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso insiktsfullt uttryckte det i sitt årliga tal om tillståndet i unionen till Europaparlamentet den 11 september 2013; ”EU bör vara stort i stora frågor och mindre i mindre frågor – detta är någonting vi kanske har missat tidigare”.

EU bör därför koncentrera sina insatser fram till 2020 på de områden där EU-politik har ett tydligt mervärde, jämfört med kommunal, regional och nationell politik. Dessa områden är framförallt på fullbordandet av den inre marknaden, fortsatt utveckling av miljöpolitiken och satsningar på forskning och innovation. Med dessa prioriteringar kan medborgarnas förtroende för EU och det europeiska samarbetet stärkas och ta EU ur krisen mot en smart och hållbar tillväxt för alla.

Sten Nordin, finansborgarråd (M) Stockholms stad, ordförande i Stockholmsregions Europaförening

Anna Maria Corazza Bildt, EU-parlamentariker (M), vice ordförande i utskott för Inre Marknad och Konsumentskydd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev