Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Stillasittandet större problem än rökningen

Det oroar mig att folkhälsominister Gabriel Wikström använder tid och resurser till att försöka skapa ett rökfritt samhälle. Om regeringen på allvar vill visa att Sverige ska vara ett föregångsland med en välmående befolkning behöver alla insatser i stället fokuseras på att skapa förutsättningar för alla att ha en aktiv livsstil genom hela livet.

Publicerad: 24 februari 2015, 10:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns ett starkt samband mellan fysisk inaktivitet och alla stora folkhälsoproblem.


Ämnen i artikeln:

FolkhälsoarbeteTobak

Sverige har lägst andel rökare i en europeisk jämförelse. Andelen dagligrökare är i dag nere på rekordlåga 8 procent. Rekordfå flickor och pojkar röker. Den första svenska tobaksundersökningen genomfördes 1946. Då rökte varannan man och var tionde kvinna i den vuxna befolkningen. Under den senare delen av 1900-talet har andelen rökare sjunkit stadigt tack vare gemensamma insatser från samhället. I dag på 2000-talet står Sverige inför helt andra utmaningar.

I en allt mer mentalt krävande livsmiljö har svenska folket utvecklat en sittande livsstil. Förr blev vi fysiskt trötta av vårt arbete och tog en rökpaus. I dag blir vi mentalt utmattade av vår livsstil och blir sittande vid våra smartphones. Den psykiska ohälsan accelererar.

En del upplever att de har en aktiv livsstil, eftersom de tränar ett antal gånger i veckan. Men när de analyserar det närmare upptäcker de att de har ett mer sittande liv än vad de först trodde. I dag sitter var femte svensk mer än 8,5 timmar per dag jämfört med var tionde i övriga Europa. Och allt för många har blivit helt inaktiva. Nästan en miljon svenskar i åldern 16-84 år rör på sig mindre än två timmar i veckan.

Det finns ett starkt samband mellan fysisk inaktivitet och alla stora folkhälsoproblem såsom hjärt-kärlsjukdom, demens, Alzheimers sjukdom, typ 2-diabetes, metabola syndrom, vanliga cancerformer och depression. Stillasittandet har utvecklats till en pandemi som orsakar var tionde dödsfall, det vill säga att det är lika farligt som att röka. En mängd forskningsrapporter visar att fysisk aktivitet är den viktigaste friskfaktorn för att begränsa dessa folksjukdomar.

När WHO listar riskfaktorer för att dö i förtid kommer fysisk inaktivitet och stillasittande på en fjärde plats efter högt blodtryck, tobaksbruk och högt blodsocker/diabetes. På femte plats kommer övervikt och fetma. Min bedömning är att för Sveriges del är det inte tobaksbruk utan den fysiska inaktiviteten som är det mest alarmerande. Och alldeles särskilt ur ett socioekonomisk perspektiv.

Sverige är ett av de länder i världen med högst internetanvändning. Internetanvändarna blir också allt yngre och den största ökningen sker just nu bland förskolebarn. Just nu formas Sveriges allra yngsta generation hur de kommer att förhålla sig till sin kropp och fysisk aktivitet som vuxna.

Det oroar mig att Sveriges folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström använder tid och resurser till att försöka skapa ett rökfritt samhälle. Om regeringen på allvar vill visa att Sverige ska vara ett föregångsland med en välmående befolkning behöver alla insatser i stället fokuseras med full kraft på att skapa förutsättningar för alla att ha en aktiv livsstil genom hela livet.

Offensiva satsningar behöver genomföras i förskola, skola, arbetsliv och äldreboende med dagliga möjligheter till fysisk aktivitet och mental återhämtning. En första enkel åtgärd är att förenkla det förlegade regelverket för friskvårdsbidrag och att alla inkluderas, oavsett om man är i arbete eller inte.

Om inget görs kommer Sveriges regering tvingas hantera konsekvenserna av sin passivitet när hälsoklyftan fördjupas ytterligare.

Anna Iwarsson, hälsodebattör, författare till rapporten Sitta är det nya röka

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FolkhälsoarbeteTobak

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev