måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Staten sätter inte hyrorna

Staten försvårar byggandet av hyresrätter och gynnar bostadsrätter och villor och det bör man omedelbart upphöra med, skriver Gudrun Schyman och Barbro Engman i sin slutreplik.

Publicerad: 30 april 2018, 07:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeHyresrätterBostadsbristen

SLUTREPLIK Anna Broman, Sveriges Byggindustrier, hävdar att ”en friare hyressättning skulle möjliggöra ökade investeringar i hyresrätter, tvinga fram en mer engagerad förvaltning av fastigheterna och framförallt skapa flyttkedjor som tillgängliggör fler bostäder.”

Eftersom det inte framgår vad Anna Broman menar med friare hyressättning eller på vilket sätt det skulle tvinga fram en mera engagerad förvaltning så är det svårt att hänga med i resonemanget.

En friare hyressättning brukar innebära en frihet för fastighetsägaren att få sätta hyran efter eget gottfinnande. Det innebär i sin tur att hyresgästernas rätt att förhandla sin hyra avskaffas.

Det är inte som Anna Broman tror att ”politiken konsekvent försöker reglera priset”på hyresmarknaden. Vi har ingen statlig inblandning i hyressättningen. Hyresregleringen avskaffades på 70-talet och ersattes med förhandlade hyror.

Tack vare det har parterna varje år klarat av att förhandla fram hyror under såväl hög som lågkonjuktur, i samband med skatteomläggningar och under finanskriser för 3 miljoner hyresgäster.

Det verkar också ha gått Anna Broman förbi att vi har en särskild modell för hyressättning vid nyproduktion så kallade presumtionshyror där hyrorna baseras på den kalkyl som ligger till grund för byggandet.

Detta har lett fram till allt högre hyror men det har inte medfört att investeringarna i hyresrätter ökat eller tvingat fram en mer engagerad förvaltning.

Det har heller inte skapat flyttkedjor av det enkla skälet att det som byggs nytt inte har så särskilt mycket bättre standard än det som byggts tidigare, det är bara dyrare.

Det finns heller ingen inneboende önskan hos hyresgäster att få högre boendekostnader, framförallt inte hos de som knappt klarar den hyra de har.

Bostadsmarknaden lever inte i en egen liten bubbla skild från politiken. De är helt beroende av de marknadsförutsättningar som politiken ger i form av ett omfattande regelverk, olika typer av skatter, avgifter och avdrag.

Staten har under mycket lång tid gynnat det ägda boendet och missgynnat hyresrätten.

Anna Broman anser därför att hyresgästerna borde överge sitt dyra hyresboende och istället satsa på det som staten gynnar det vill säga bostadsrätter och villor. Enligt Sveriges Byggindustri bör hyresrätten reduceras till ett vara ett genomgångsboende.

Men staten ska inte styra hur vi väljer att bo.

Riksdag och regering måste därför omedelbart upphöra med att använda skattesystemet och övriga regelverk till att missgynna och försvåra byggandet av hyresrätter till rimliga kostnader.

Barbro Engman, fd förbundsordförande Hyresgästföreningen

Gudrun Schyman, partiledare Feministiskt initiativ

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev