söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Stärk den idéburna välfärden”

Det är dags att Sverige ger ideella och andra non profit-organisationer en reell möjlighet att delta i utvecklingen av välfärden. Den privatisering som pågått av välfärdssektorn har skett till fördel för vinstdrivande företag framför företag och organisationer som återinvesterar vinsten i verksamheten. Nu har vi möjligheten att stärka dem som sätter sociala mål framför ekonomiska mål, och den bör vi ta.

Publicerad: 6 mars 2015, 07:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den nya regeringen har en möjlighet att stärka den här viktiga sektorn.


Ämnen i artikeln:

VinstförbudUpphandlingskriterierVälfärdstjänsterIdeella sektornVinster i välfärden

Idéburna organisationer inom vård- och omsorg såsom Stadsmissionen och Ersta diakoni är en viktig del av välfärden, det är något som allt fler beslutsfattare inser. Verksamheterna bedrivs ofta utifrån en värdegrund, en viss metod eller särskild kunskap om brukarna.

Idéburen vård och omsorg har också stöd från allmänheten. En undersökning gjord av Novus visar att 7 av 10 tillfrågade tycker att den som bedriver vård och omsorg bör återinvestera vinsten i verksamheten. Och det är ingen oprövad idé, i många länder utgör den idéburna verksamheten en mycket stor del av välfärden.

I EU:s nya direktiv för upphandlingar av vård och omsorg ingår att det ska vara möjligt att reservera kontrakt inom hälso- och sjukvård åt sociala och kulturella organisationer på grundval av återinvestering av vinsterna. Sverige har tidigare valt att inte implementera detta direktiv, något som är olyckligt.

Ett av de två största tillväxthindren för idéburen vård och omsorg i Sverige är regelverket för upphandling och tillämpningen av detta, det menar Famna, Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg. Vid förfrågningar om att komma in med anbud är det ofta så att kraven inte stämmer överens med den verksamhet som deras medlemsorganisationer bedriver. Viktiga krav på kvalitet är nedprioriterade till förmån för andra faktorer. Men när det kommer till vilken vård och omsorg vi vill ha, kan vi verkligen mäta alla värden i pengar?

I debatten om de idéburna verksamheternas roll hävdar vissa debattörer att alla aktörer måste kunna konkurrera på lika villkor som argument för att inte införa reserverade kontrakt. Men den helt marknadsanpassade modellen för vård och omsorg som vi har i dag missgynnar de idéburna organisationerna och gynnar de vinstdrivande, trots att den idéburna verksamheten bevisligen har stöd hos medborgarna. Menar vi allvar med ett rikt utbud av aktörer inom välfärden kan vi inte blunda för att de vinstdrivna i dag gynnas på de idédrivnas bekostnad.

Det gäller nu att vi beslutsfattare tar vara på värdet som finns i de idéburna verksamheterna. De bidrar med en mångfald och viktiga idéer. Nu har den nya regeringen en möjlighet att stärka den här viktiga sektorn. Den bör de ta.

Clara Lindblom, Äldre- och personalborgarråd (V) Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev