Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Stärk barns rättigheter

Barns rättigheter måste stärkas ordentligt. Barn måste kunna överklaga när deras rättigheter kränks och fler kommuner bör inrätta egna lokala barnombudsmän.

Publicerad: 2 maj 2013, 10:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Barnskydd

Barn och unga har långtgående rättigheter enligt FN:s barnkonvention, rättigheter som Sverige har ställt sig bakom och som myndigheter på alla nivåer måste arbeta för att tillgodose. Här faller ett stort ansvar på oss politiker att möjliggöra och driva på utvecklingen mot en värld där barns rättigheter respekteras. Enligt barnkonventionen ska inget barn diskrimineras och alla barn ges möjlighet till inflytande och delaktighet. Trots det har barn och unga ofta få möjligheter att komma till tals och vi ser dagligen stora brister i hur barnkonventionen efterlevs.

I skolan diskrimineras barn med ekonomiskt utsatta föräldrar när skolor kräver betalning för aktiviteter trots att skolan ska vara avgiftsfri. I beslutsprocesser är barns röster ofta frånvarande, såsom när barns åsikter varken efterfrågas eller beaktas vid exempelvis bostadsplanering eller i asylprocessen. I hemmen finns barn som misshandlas och varje år vräks barn från sin bostad.

Det saknas ofta en struktur för hur arbetet med barnkonventionen ska bedrivas och följas upp samt en plan för hur barns rättigheter ska stärkas. I Stockholms stad har stadens revisorer riktat stark kritik mot den bristande styrningen av arbetet med barns rättigheter. Staden saknar också ett handlingsprogram för arbetet med barnkonventionen efter att den borgerliga majoriteten lät det gamla programmet löpa ut år 2009 utan att anta något nytt.

Både Stockholm och Sverige kan och bör göra mer för att stärka barns rättigheter, både lokalt och nationellt. Följande tre förslag är steg i den riktningen.

1. Inrätta en lokal barnombudsman.
I dag har åtta kommuner en egen lokal barnombudsman, i de flesta fall kommunala och i något fall fristående från kommunen. Genom att inrätta en egen barnombudsman kan kommunen stärka barns rättigheter, inte minst barns och ungas rätt till inflytande och delaktighet. Miljöpartiet i Stockholms stad föreslår därför att Stockholm inför en lokal barnombudsman. Den lokala barnombudsmannen ska placeras under kommunstyrelsen och stärka barns rättigheter genom bland annat uppföljningsarbete, utbildningsinsatser och direkt stöd till barn.

2. Tillåt Barnombudsmannen på nationell nivå att driva enskilda fall till domstol.
I dag har Barnombudsmannen inte rätt att ta enskilda klagomål till domstol när barns rättigheter kränks. Det är en väsentlig skillnad från Diskrimineringsombudsmannen som har rätt att driva enskilda fall. För att öka barns egen makt att påverka sin situation bör Barnombudsmannen ges möjlighet att ta emot enskilda klagomål direkt från barn och driva principiellt viktiga fall till domstol.

3. Ge barn möjlighet få klagomål prövade internationellt
Numera finns ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen som ger barn möjlighet att framföra klagomål till FN:s barnrättskommitté när deras rättigheter kränks. Det handlar om att barn ska kunna få sin sak prövad och möjlighet att ställa ansvariga till svars. Sverige med sin nuvarande regering har inte godkänt tillägget. Det finns inga goda skäl till att neka barn och unga möjlighet att få upprättelse när deras rättigheter åsidosätts. Tyskland, Bolivia, Thailand och Gabon har redan ratificerat tilläggsprotokollet, nu bör även Sverige ta steget.

Varje dag som passerar utan att barns rättigheter tillgodoses är en dag för mycket. Som politiker har vi ett ansvar att säkerställa att alla människors rättigheter respekteras. Barn är också människor, människor med särskilda rättigheter. Det är hög tid att dessa rättigheter stärks.

Åsa Jernberg, gruppledare (MP), Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Barnskydd

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev