Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Stäng dörren för ytterligheterna V och SD!”

Sverige kan inte ha låta säkerhetspolitiskt och demokratiskt tveksamma ytterligheter påverka politiken. Vänsterpartiets socialism och Sverigedemokraternas främlingsfientlighet bör stängas ute, skriver Gunnar Hökmark (M).

Publicerad: 11 januari 2017, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ytterligheter driver politiken bort från normalt ansvarstagande och ger Sverige en långsiktig instabilitet.

Foto: Frankie Fouganthin/Emilia Oije/Kalle Larsson


Ämnen i artikeln:

RegeringenSocialdemokraternaModeraternaSkatterSverigedemokraternaVänsterpartietFörsvarspolitikVinster i välfärdenMigration

I en tid av osäkerhet behöver Sverige en politik som ger stabilitet och förankring. De utmaningar världen står inför 2017 riktar sig mot Europa vad gäller säkerhet, rättsstat, handel och ekonomiskt välstånd och därmed mot Sverige och svensk välfärd.

I en sådan tid kan Sverige inte ha en regering och en politik som bygger på säkerhetspolitiskt och demokratiskt tveksamma ytterligheters påverkan. Vi måste stänga dörren, såväl för Vänsterpartiets ekonomiska och utrikespolitiska ansvarslöshet som för Sverigedemokraternas främlingsfientlighet och överbudspolitik. Det är dags att Sverige återgår till en parlamentarisk process där regeringens politik på sina egna meriter måste ha stöd i riksdagen.

Alternativet är att ytterligheter driver politiken bort från centrum och normalt ansvarstagande och ger Sverige en långsiktig instabilitet till skillnad från den unika stabilitet som präglat Sverige. SD och V delar ett förakt för det europeiska lagbundna samarbete som EU är och som är en nyckel för vår förmåga att möta Europas utmaningar.

Bara det faktum att regeringen vill förbjuda vinstdrivande verksamheter är ett uttryck för hur Vänsterpartiets socialism driver fram ekonomisk populism och ansvarslöshet. Ett annat är passiviteteten inför viktiga europeiska frågor. Ett tredje oförmågan att nu reparera skadorna av år av felaktig försvarspolitik. Vi kan inte ha det så här.

Lösningen på de parlamentariska problem som uppstår när det inte finns en självklar regeringsbildning är inte samarbete med ansvarslösa krafter utan en parlamentarisk process för att finna majoriteter. Där väger varje partis röster lika mycket. Det är en stor skillnad på om ett parti i en sakfråga är en del av en majoritet eller av en minoritet.

Den ekonomiska politiken bör formas med en majoritet bakom sig. Finanspolitiken bör på samma sätt formas inom ramar med brett stöd. Flyktingpolitiken eller försvarsfrågan måste kunna förändras genom de majoriteter som finns i riksdagen. Minoriteteter får då skilja ut sig. Istället för en ordning som ger makt och legitimitet till de ansvarslösa måste vi ha en ordning där ansvar tas genom de majoriteter som är parlamentarismens grundläggande logik.

Det innebär att en regering som lägger förslag som går emot riksdagens majoritet bör fällas. En ansvarsfull regering måste istället lägga förslag som det kan samlas majoriteter bakom. Eller så får man i riksdagen förhandla med oppositionen om sina förslag så att en majoritet till slut kan nås. Men oviljan att acceptera ett partis stöd till en majoritet får inte leda till att ett annat ansvarslöst parti får påverka regeringspolitikens kärna.

Ett första steg bör vara att Alliansen ställer krav på regeringen Löfven att säga nej till fortsatta planer avveckla den privata välfärdssektorn, att man skrinlägger skadliga skattehöjningar och att man kan enas om en utgiftspolitik som respekterar dagens överskottsmål. Det samma bör gälla ett uppbrott från den försvarspolitik som tyvärr har förts i betydande enighet sedan 2004, frågorna om vårt samarbete med Nato liksom hur vi stärker vår roll i EU.

En invandrings- och flyktingpolitik som förenar öppenhet med asylrätt och reglerad invandring, en socialpolitik i takt med dagens verklighet och en kriminalpolitik som bekämpar brott i varje del av det svenska samhället måste också kunna ges majoritetslösningar.

Ett andra steg blir att fälla regeringen om den inte förmår att leva upp till dessa grundläggande krav. Vi kan i den tid vi lever i inte tillåta en politik som är till för att ytterligheternas dogmer ska tillfredsställas.

Hopplösheten och misstron är extremismens livsluft. De bekämpas inte genom extremisters inflytande eller genom att röster förkastas. Den bekämpas genom politisk målmedvetenhet, stabilitet, förankring och värden som lyfter högre än missnöje.  Vi måste ha en politisk ledning som kan ge framtidstro om det bästa i Sverige och Europa.

Gunnar Hökmark, delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev