Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Ställ inte trygghet mot en human asylpolitik”

Den nya S-kampanjen målar upp bilden av att invandring leder till otrygghet och kaos. Även M och KD signalerar att trygghet står i motsats till en human migrationspolitik. Den här retoriken är farlig. Med en human och inkluderande etableringspolitik klarar Sverige av båda delarna.

Publicerad: 20 oktober 2017, 08:52

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Fredrik Sandberg TT, Stina Stjernkvist TT & Anna Rut Fridholm


Ämnen i artikeln:

TrygghetUtanförskapSegregation

För några dagar sedan publicerade Socialdemokraterna en bild på Facebook med texten “Vi slår vakt om Sveriges säkerhet”. På bildens syns en passkontrollant och en polis på ett tåg. Socialdemokraterna vill därmed med sin kampanj måla upp bilden av att invandring leder till otrygghet och kaos. Det är en farlig retorik. Trygghet får aldrig kopplas ihop med en inhuman migrationspolitik. Grön Ungdoms politik för ett tryggt och säkert samhälle är en annan.

Att de svenska storstäderna är segregerade har knappast undgått någon den senaste tiden. Situationen är oroväckande i flera socioekonomiskt utsatta områden runt om i landet. Hedersförtryck, våldsbrott och öppen narkotikaförsäljning är en del av problemet. Detta är naturligtvis inte acceptabelt och måste motverkas.

Det finns många som vill måla upp bilden av att brottslighet hänger samman med invandring. Grön Ungdom vägrar acceptera den bilden. Vi är övertygade om att det svenska samhället blir starkare när fler människor söker sig hit. Utmaningen är att skapa ett samhälle för alla. De som kommer till Sverige måste få tak över huvudet, chans att studera och ett jobb att gå till. Därtill ska vi skapa ett samhälle som håller ihop och ett samhälle dit alla är välkomna.

Både Moderaterna och Socialdemokraterna tycks vilja angripa segregationen genom fler poliser, längre straff och mer övervakning. Även KD, som nu möts för riksting, för fram dessa lösningar. Men de är otillräckliga. För att lösa problemen på lång sikt måste utanförskapet brytas. Samtidigt som vi säkerställer människors trygghet måste vi bekämpa det utanförskap som är grogrunden till brottslighet.

krävs rejäla välfärdssatsningar som riktar sig mot de områden i landet där segregationen fått starkast fäste. Vi behöver skapa en samlad och sammanhängande etableringspolitik som ingriper mot utanförskapet från flera håll. Det är viktigt att polisen har nödvändiga resurser samtidigt som skolan, socialtjänsten och övriga välfärdsinstanser får bättre förutsättningar.

Regeringen har gjort viktiga satsningar på utsatta skolor, men mer måste göras för att bryta utanförskapet. Bostadsbyggandet måste bli mer blandat för att undvika geografisk segregration och mer måste göras för att locka lärare till skolor med svåra förutsättningar och fler måste få chans att lära sig svenska, utbilda sig och stärka sin arbetskompetens för att få möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. För det krävs både satsningar på utbildning och på att skapa fler jobb i tjänstesektorn.

Genom att väva samman trygghetsfrågorna med välfärdsfrågorna vill vi flytta fokus från frågan om invandring och brottslighet till det som i själva verket skapar kriminalitet och otrygghet, det vill säga utanförskapet i utsatta områden.

Flera stora riksdagspartier vill ge sken av att trygghet står i motsats till en human migrationspolitik. Men med en human och inkluderande etableringspolitik klarar Sverige av båda delarna. Vi gröna står upp för solidariteten med de som flyr samtidigt som vi kämpar för att krossa utanförskapet!

Axel Hallberg, språkrör Grön Ungdom

Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen

Tiemon Okojevoh, styrelseledamot Grön Ungdom, Stockholmsregionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev