Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Ställ inte grön el mot biologisk mångfald

I dag vet vi att det inom vattenkraften är fullt möjligt att både producera förnybar energi och samtidigt miljöanpassa den så att skadorna på den biologiska mångfalden minimeras. Låt oss hålla fast vid detta, istället för att vända tillbaka till en ålderstigen syn på hur vattenkraften kan miljöanpassas.

Publicerad: 24 augusti 2015, 10:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tranås Energi är ett gott exempel på hur det går att på frivillig väg miljöanpassa all sin vattenkraft, enligt Älvräddarnas Samorganisation.

Foto: Erik Hellquist, Tranås Energi


Ämnen i artikeln:

EUKlimatElproduktionMiljöEnergipolitikVattenkraften och miljön

REPLIK Sedan hösten 2014 sitter fyra av Sveriges miljöorganisationer, Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med ett antal av de stora kraftföretagen i en högnivådialog, där vi kommit förbi de gamla argumenten om ”lokal påverkan kontra globala miljöproblem”. Vi är en bit på väg att lösa knuten kring hur vattenkraften ska miljöanpassas och hur Sverige ska kunna nå målen i EU:s vattendirektiv, art- och habitatdirektiv och förnybarhetsdirektivet.

I skenet av denna positiva process är det sorgligt att se hur debattörerna från tre kraftbolag i sin artikel ”Omoderna lagar i vägen för mer grön el” (DS 21/8) desperat klamrar sig fast i en logik och argumentation som vi andra lämnat bakom oss. Att ställa klimat mot biologisk mångfald saknar vetenskaplig grund, och frågan är om debattörerna är mogna att delta i den framåtskridande dialogen.

Miljöbalken är den lagstiftning vi har för att hantera miljöpåverkande verksamheter. Ett syfte är att nå EU:s och Sveriges miljömål. Balken är inte tänkt att användas som politiskt styrmedel för att öka exploatering av miljön. Klimatet hanteras via styrmedel, som till exempel skatter på bensin och subventioner för att installera solceller. Vårt elcertifikatsystem gynnar förnybar energiproduktion och är en veritabel succé.

Miljöbalkens system är att verksamheter som påverkar miljön negativt ska prövas och få de villkor som behövs för att miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt. Ibland ges inte tillstånd, om miljökonsekvenserna skulle bli för stora. Prövningen är opolitisk och konkurrensneutral; olika produkters eventuella klimatsmarthet får inte jämföras med varandra.

Alternativet som föreslås av debattörerna är en sorts planpolitiksprövning där produkters påstått positiva påverkan på klimatet ska innebära frisedel från miljökrav, och att domstolarna ska ha makten över den prövningen. Är det önskvärt i en demokrati?

Tack vare miljöbalken och de villkor som ges i samband med tillstånd för till exempel miljöfarlig verksamhet, slipper vi i dag mycket av de utsläpp som tidigare skedde till mark och luft. Detta är norm; ingen från till exempel pappersindustri eller kemisk industri skulle drömma om att börja polemisera för att helt få slippa de miljövillkor de har för sina verksamheter.

Miljöåtgärder inom vattenkraft kräver oftast vatten som annars skulle användas för produktion, och debattörerna vill av vinstskäl slippa miljöanpassa sin vattenkraft, trots kunskapen om vattenkraftens negativa effekter och den ackumulerade miljöskulden.

I dag vet vi att det inom vattenkraften är fullt möjligt att både producera förnybar energi och samtidigt miljöanpassa den så att skadorna på den biologiska mångfalden minimeras. Tranås Energi är ett gott exempel på hur det går att på frivillig väg miljöanpassa all sin vattenkraft. Samtidigt har de mycket höga ambitioner när det gäller förnybar energi. Varför klarar inte Skellefteå Kraft, Jämtkraft och Fortum av det?

De nationella miljömålen och EU:s miljödirektiv ska nås parallellt och inget av målen har getts prioritet för att det ska nås på bekostnad av andra. En sund inställning som vilar på solid vetenskap om klimatförändringarna och om förlust av biologisk mångfald.

Frågan är hur vi i Sverige överhuvudtaget ska kunna uppnå målen i EU:s miljödirektiv med denna otroligt förlegade syn på miljön. Svaret är en ny lagstiftning för vattenkraften enligt vattenverksamhetsutredningens förslag. Med dagens förhållanden, där vi inte når miljömålen i våra vatten, och nu debattörernas inlägg som känns förlegat ställer vi frågan; varför tar ni inte ert ansvar?

Christer Borg, ordförande för Älvräddarnas Samorganisation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev