Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Stå upp för alla doktoranders villkor

Stipendiedoktoranders studie- och anställningsvillkor har stora brister, både när det gäller utbildningskvalitet och grundläggande principer om lika villkor. Det här måste motarbetas och vi presenterar nu två förslag som kan förbättra stipendiedoktoranders villkor, skriver Uppsala studentkår och Doktorandnämnden i Uppsala.

Publicerad: 29 mars 2016, 08:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Flertalet stipendiedoktorander erbjuds inte någon anställning i samband med antagning till forskarutbildningen.


Ämnen i artikeln:

ForskningForskningspolitikAnställningstrygghetHögskolan

Sommaren 2015 tillsatte regeringen en utredning för att se över arbetsvillkoren för doktorander och ta reda på hur forskning kan bli ett mer attraktivt karriärval. Inom kort ska utredaren avlägga rapport och därför vill Doktorandnämnden i Uppsala tillsammans med Uppsala studentkår lyfta fram några aspekter av särskilt stipendiedoktoranders studie- och anställningsvillkor som vi menar visar på stora brister, både vad avser utbildningskvalitet och grundläggande principer om lika villkor.

Flertalet stipendiedoktorander erbjuds inte någon anställning i samband med antagning till forskarutbildningen. Medlen kommer i stället från externa stipendier, och personerna kommer oftast från länder utanför EU/EES-området. Det innebär att denna grupp hamnar utanför nästintill alla våra sociala trygghetssystem så som sjukpenninggrundande inkomst, pensionsgrundande inkomst och andra delar av socialförsäkringen. Till följd av osäkra anställningsförhållanden finns det få som är benägna att höja rösten mot sin arbetsgivare.

I vårt studentfackliga arbete möter vi dagligen doktorander som på olika sätt har fått sina rättigheter åsidosatta av universitetet. Doktorander har, utan grund, anklagats för att fabricera forskningsresultat och fått handledning och ekonomiska resurser indragna, helt utan prövning av fakulteten.

Stipendiedoktorander nekas den lagstadgade rätten till handledarbyte. Vissa får även en direkt uppmaning från sin institution att avregistrera sig från forskarutbildningen eftersom den konflikt som uppstått mellan doktorand och handledare anses vara för obekväm att ta itu med.

Stipendiedoktorander som påtalat oredliga beteenden inom forskargruppen får som repressalie sina namn strukna ur publikationer. Det blir tydligt att det, förutom de arbetsrättsliga som det innebär att inte vara formellt anställd, även får sociala nackdelar.

Dessa strukturer måste motarbetas och vi vill presentera två förslag som vi anser skulle skapa förutsättningar för att på allvar arbeta för stipendiedoktoranders arbetsvillkor:

1. Tydligare kriterier vid antagning

Uppsala studentkår och Doktorandnämnden har tyvärr bevittnat fall då en institution antagit en doktorand, som senare visar sig inte leva upp till de krav som utbildningen ställer, och det framgår att personens kvalifikationer inte har granskats som de borde. Tragiskt nog kan man se att det ekonomiska incitamentet, genom det tillskott av medel till institutionen som följer av antagningen, har fått styra.

Dessa fall tror vi även bidrar till att vissa grupper av stipendiedoktorander ses som andra klassens, och får en lägre social ställning vid universitetet. En tydlig och transparent antagningsprocess, även för stipendiedoktorander, anser vi skulle gynna såväl doktoranderna som lärosätena.

2. Krav på anställning för alla doktorander

Den viktigaste reformen är dock kravet på anställning för samtliga doktorander. Det är fullt görbart att de externa finansiärer som i dagsläget lämnar stöd till doktorander i form av stipendier, i stället lämnar motsvarande bidrag till institutionen. På så sätt kan alla doktorander anställas från första dagen och få sin behövda trygghet samtidigt som lärosätet fortfarande kan ta emot stipendier.

Införlivandet av dessa reformer måste ske på nationell nivå om vi vill få forskarutbildningen på rätt fot igen. Vi hoppas att utbildningsdepartementet och utredarna kommer till samma slutsatser som vi, och att frågan om stipendiedoktoranders villkor tas på allvar.

Miranda Cox, vice ordförande, Uppsala studentkår

Sara Andersson, vice ordförande, Doktorandnämnden Uppsala

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev