måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Spelet om vinsterna skadar välfärdsexporten

En kortsiktig jakt på opinionssiffror är på väg att ödelägga möjligheterna för Sverige att exportera och få avkastning på den kunskap om barnomsorg som byggs upp under mer än 50 års tid, skriver grundarna av organisationen Sweducare inför riksdagsdebatten i dag onsdag om välfärdsöverenskommelsen mellan S, V och MP.

Publicerad: 5 november 2014, 09:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Går jakten på opinionssiffror före allt för regeringen?


Ämnen i artikeln:

VinstförbudKvalitetVälfärdstjänsterFörskolaVinster i välfärden

En välvillig tolkning är att Socialdemokraterna gått med på de långtgående skrivningarna i överenskommelsen om vinster i välfärden för att få med sig Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna, för att sedan begrava förslagen i ett antal utredningar som kommer att mynna ut i att det knappast går att genomföra förslagen. Detta är dock ett förhandlingsspel som kan få stora och långvariga konsekvenser.

I och med höjd levnadsstandard världen över ökar också suget efter välfärdstjänster. Förskola och skola, vård och omsorg är några av de mest expansiva marknaderna globalt. Runt om i världen tittar man på svensk välfärd med nyfikenhet och inte sällan med avund.

Vi ligger långt framme inom många områden, till exempel när det gäller förskolan. Många länder brottas med stora utmaningar när det gäller att få ut framförallt kvinnor på arbetsmarknaden och att göra det möjligt för unga familjer att kombinera arbete och familj. På grund av dåligt utbyggd barnomsorg tvingas unga högutbildade kvinnor allt för ofta välja mellan att skaffa barn eller att satsa på karriären. Valet faller ofta på karriären vilket har fått till följd att ett flertal länder nu upplever stora problem när det gäller den demografiska utvecklingen. I Japan konsumeras nu för tiden mer vuxenblöjor än barnblöjor och befolkningen beräknas halveras inom cirka 80 år om inget görs.

En liknande utveckling ser vi i flera andra ställen – det är faktiskt så att det endast är ett fåtal industrialiserade länder som klarar av att på egen hand reproducera sin egen befolkning.

Det, i kombination med ökad insikt om vikten av tidigt lärande, är bakgrunden till att det finns ett stort sug efter kvalificerad barnomsorg runt om i världen. Där har vi i Sverige en unik tillgång som det nu finns möjlighet att börja exportera. Vi ser hur våra närmaste grannar till exempel Norge och Finland satsar på nya marknader med export av produkter och tjänster inom barnomsorg och förskola.

När Tillväxtanalys nyligen gjorde en presentation så lyfte man fram just välfärdstjänsterna som en viktig framtida exportnäring och redan 2008 publicerade Almega en kartläggning av barnomsorgsmarknaden inom EU. Där räknade man med att den kommer att vara värd minst 140 miljarder euro – men kanske det dubbla - när barnomsorgen är fullt utbyggd enligt EU:s målsättning.

Det finns här en fantastisk möjlighet att skapa nya exportkoncept och att skapa nya karriärvägar – något som är av stor vikt för framtiden. Detta är nu hotat på grund av den överenskommelse om företagande i välfärden som presenterats av S, V och MP.

Även om detta endast är ”ett worddokument” som någon uttryckte det, så ser vi redan att det fått stora återverkningar. Förskoleföretag som vill vara med och ta steget mot en internationell marknad omprövar nu sina beslut. Man vågar inte längre satsa. Bankerna har redan börjat säga nej med motiveringen att framtiden för företagen är högst tveksam. Att ta sig in på nya marknader är något som både kostar pengar och som kräver mycket arbete. Utan en hållbar och långsiktig finansiering grusas möjligheterna att ta sig in på exportmarknaderna.

Redan ett par veckor efter att detta ”worddokument” har presenterats ser vi hur möjligheterna att skapa en ny exportsektor kraftigt har försämrats. Visionen om att förskollärare ska kunna tjänstgöra utomlands i svenska företag för att både sprida svensk kunskap men även för att ta med sig nya kunskaper hem som kan förbättra möjligheterna till integration, känns i ett slag betydligt mer avlägsna.

Allt detta på grund av en felaktig debatt med dålig insikt om hur företagen i välfärden faktiskt fungerar och under vilka villkor de verkar. De privata alternativen levererar minst lika hög kvalitet som de offentligt drivna. I förskolan ligger de privata utförarna klart före i alla kvalitetsmätningar. Kostnaden för kommunen är lika hög som för de egna förskoleplatserna men man slipper administration och arbete med expansion.

Vi är i stort behov av att finna nya exportmöjligheter när gamla försvinner. Vi måste ta vara på de kunskapstillgångar som byggts upp under lång tid istället för att kasta bort dem och titta på när andra länder tar för sig. Den presenterade välfärdsöverenskommelsen ser nu ut att vara en vägvisare till sophögen istället för till exportmarknaden för entreprenörskap inom svensk förskola.

I en interpellationsdebatt i riksdagen i dag onsdag diskuteras välfärdsöverenskommelsen – vi hoppas på klarhet från regeringen i frågan. Det handlar om nästa generations förskola och framtida exportinkomster!

FotnotSweducare är en organisation som arbetar med strategier för internationalisering och export av svensk förskola.

Elisabeth Thorburn, grundare av Sweducare

Catrin Mattsson, grundare av Sweducare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev