onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Sofia Wallström ska granska NKS

Publicerad: 28 mars 2018, 12:00

Sofia Wallström, generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmåns­verket, ska leda utredningen kring Nya Karolinska. Hon inleder med att begära mer tid för upp­draget.


Samuel Åsgård

samuel.asgard@dagenssamhalle.se


I mitten av februari meddelade regeringen att en utredning tillsätts för att följa upp turerna kring bygget av Nya Karolinska sjukhuset i Solna (NKS).

Socialminister Annika Strandhäll (S) kallade sjukhuset en ”nationell angelägenhet” och ansåg att det framkommit missförhållanden som krävde en statlig granskning. Hon lyfte fram ekonomin kring bygget, patientsäkerheten och arbetsmiljön.

När utredningsdirektiven senare presenterades valde regeringen att fokusera på modellen Offentlig privat samverkan (OPS) som använts vid bygget av NKS. En modell som innebär att privat kapital investeras i offentlig verksamhet.

Nu är det klart att det blir Sofia Wallström, generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), som ska leda utredningen.

– Det är ett spännande uppdrag som jag ser fram emot. Frågorna om investeringar och offentlig privat samverkan är högaktuella just nu, säger hon till Dagens Samhälle.

Hon är en erfaren utredare som senast ledde Kunskapsstödsutredningen, om följsamhet till kunskapsstöd i sjukvården, som hon lämnade till regeringen i juni förra året. Tidigare har hon lett den apoteksutredning som tillsattes av alliansregeringen 2011. Apoteksfrågorna var liksom de frågor hon nu ska utreda föremål för hård politisk debatt. Men det är ingenting som påverkar henne.

– Jag är tjänsteman och har jobbat med uppdrag åt flera olika regeringar så för mig är det helt oproblematiskt, säger Sofia Wallström.

På frågan om hur mycket hon kommer att titta specifikt på Nya Karolinska svarar hon något svävande:

– Nya Karolinska är det exempel som nämns i direktiven och det är det exempel på offentlig privat samverkan som finns i sjukvården. Utanför sjukvården är Arlanda-banan ett exempel som brukar nämnas. Jag vet ännu inte i vilken mån vi kommer att titta på exempel utanför sjukvården.

Men klart är att Sofia Wallström kommer att intervjua personer som är insatta i hur OPS-modellen fungerar. Bland annat inom Stockholms läns landsting (SLL).

– Det finns mycket kunskap om detta inom SLL och det är naturligt att vi pratar med dem som har kunskap på området, säger Sofia Wallström.

Internationella utblickar kan också bli aktuella.

– Det finns exempel på offentlig privat samverkan i flera andra länder. Vi kommer att ta del av det som har gjorts tidigare på det här området.

I samband med att regeringen presenterade utredningen ifrågasattes det om den inkräktar på det kommunala självstyret i och med att NKS specifikt pekas ut. Men den diskussionen vill Sofia Wallström inte ge sig in i.

– Det är ett regeringsbeslut och ett uppdrag som jag har fått. Jag har ingen anledning att ifrågasätta det, säger hon.

Redan innan hon har inlett sitt utredningsarbete har hon begärt att få mer tid av regeringen. Ursprungligen skulle utredningen vara klar den 1 mars 2019. Sofia Wallström vill i stället få hela nästa år på sig att slutföra den. Hon uppger att regeringen har godkänt hennes begäran om mer tid.

– Det är svåra frågor som vi behöver tid att arbeta med, säger hon.

Sofia Wallström kommer att arbeta med utredningen parallellt med sin roll som generaldirektör för TLV.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev