tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Snabba på byggandet av studentbostäder

Bristen på bostäder för studenter hämmar regionens tillväxt och människors möjligheter att själva kunna förverkliga sina livsprojekt. Vi på studentkårerna möter dagligen studenter i Stockholm som vittnar om hur bristen på en egen bostad allvarligt försvårar deras möjligheter att klara studierna. Andra kan inte ens påbörja studier i Stockholm.

Publicerad: 24 november 2016, 13:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För att fler nya studentbostäder verkligen ska kunna byggas så behövs mark, politisk insikt och vilja att prioritera studentbostadsbyggande, samt effektiva processer.

Foto: Erik Nylander, TT


Ämnen i artikeln:

StockholmTillväxtStudenter

För att fler nya studentbostäder verkligen ska kunna byggas så behövs mark, politisk insikt och vilja att prioritera studentbostadsbyggande, samt effektiva processer. Efter många års kris ser vi att det äntligen börjar bli möjligt att knäcka det gissel som studentbostadsbristen har inneburit för både studenter, lärosäten och regionens arbetsmarknad.

Flera aktörer i Stockholm har en stark vilja att bidra till att bygga bort studentbostadsbristen. Men det förutsätter att de nybyggnadsprojekt som har initierats också kan fullföljas.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) har nu meddelat att regeringen satsar 55 miljoner kronor per år på att det ska bli snabbare, enklare och billigare att bygga. Bland annat ska länsstyrelsernas handläggningstider kortas, utöver att regeringen redan har gjort så att länsstyrelsen inte längre är överklagandeinstans.

Vi anser det är mycket bra att bostadsministern vill korta myndigheternas handläggningstider för att snabba på detaljplaneprocessen. Men vi behöver fler sådana initiativ. Och dessutom behöver vi också att regeringen lever som den lär. Peter Erikssons egen arbetsplats, regeringskansliet, har tyvärr handläggningstider som är både långa och oförutsägbara när man exempelvis ska avgöra avvägningen mellan olika intressen som kan skapa förutsättningar för fler studentbostäder.

Faktum är att bostadsministern på sitt bord har ett beslutsärende om att tillåta eller förhindra bygget av 375 nya studentbostäder i centrala Stockholm, ett projekt som drivs av Stockholms Studentbostäder – en stiftelse av studenter, för studenter och med studenter. Frågan, som rör studentbostadsprojektet Väbeln, upphävdes av länsstyrelsen den 6 juli 2015 och har därefter legat hos regeringen för beslut.

Det innebär att ministerns egen handläggning nu är uppe i 16 månader. Det är redan i dag 10-13 månader längre än de - enligt regeringen menande - redan allt för långa handläggningstiderna hos länsstyrelsen. Trots upprepade påstötningar har besked om beslut ständigt flyttats fram – och väntas enligt senaste beskedet först till efter årsskiftet. Fortsätter detta så närmar vi oss två års handläggningstid för ett angeläget ärende. Det är inte acceptabelt. Det är nu därför hög tid att regeringskansliet inte bidrar till onödiga förseningar av angelägna bostadsprojekt för studenter, utan ger besked om studentbostäderna.

Ärendet är också illustrativt i ett annat hänseende. Studentbostäderna är tänkta att ligga vid ett befintligt studentbostadsområde vid Nationalstadsparken i Stockholm. I dag ligger där bland annat en parkeringsplats och inga avgörande naturintressen skadas. Stockholms stad har därför överklagat länsstyrelsens avslag till regeringen.

Detta är alltså ingen partipolitisk fråga. Såväl bostadsministerns som de socialdemokratiska statsrådens partikamrater i Stockholm inser vikten av att nyproduktion av fler studentbostäder behöver prioriteras. Genom att både snabba på handläggningen av beslutsärenden och prioritera byggandet av nya studentbostäder i avvägningar mot andra intressen kan regeringen visa att även den ser detta behov.

Veronica Sällemark, ordförande Stockholms studentkårers centralorganisation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

StockholmTillväxtStudenter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev