måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Sluta utförsäkra människor till otrygghet

Varje dag utförsäkras människor till ekonomisk otrygghet. Därför finns det ingen tid att förlora. Regeringen behöver snabbt lägga fram skarpa förslag om trygghetssystemen, och utnyttja den politiska samsyn om socialförsäkringarna som nu finns.

Publicerad: 17 mars 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Varje månad utförsäkras mellan 1 100 och 1 300 personer.


Ämnen i artikeln:

SocialförsäkringarRehabiliteringSlopad stupstock?

Handikappförbunden välkomnar den politiska samsynen i Socialförsäkringsutredningen om fortsatt statligt ansvar för de generella och gemensamt finansierade försäkringarna. Målet att 80 procent av de försäkrade ska ha 80 procents ersättning av sin lön då de blir sjuka eller arbetslösa är utmärkt. Nu förväntar vi oss att regeringen snabbt lägger fram skarpa förslag. Varje dag utförsäkras människor till ekonomisk otrygghet. Det finns därför ingen tid att förlora.

Handikappförbunden har länge arbetat för tryggare socialförsäkringssystem och för rätten till god och aktiv rehabilitering. Varje människa oavsett funktionsförmåga har rätt till ekonomisk trygghet och goda levnadsvillkor. Därför välkomnar Handikappförbunden Socialförsäkringsutredningens förslag, däribland förslaget att slopa den bortre tidsgränsen i sjukpenningen. Sedan 2010 har cirka 80 000 personer utförsäkrats och varje månad möter mellan 1 100 och 1 300 personer samma öde. Den bortre tidsgränsen måste därför slopas omedelbart.

Det är glädjande att det finns en bred politisk samsyn om att de generella socialförsäkringarna ska ge ett starkt skydd mot inkomstbortfall vid sjukdom eller arbetslöshet. Den urholkning som skett under senare år behöver återställas. Om staten, genom stabila socialförsäkringar, återtar ett huvudansvar för människors försörjning kommer trycket på kommunernas försörjningsstöd att minska.

Utredningen lägger klokt nog ett stort fokus på bättre fungerande rehabiliteringsinsatser. God rehabilitering är nyckeln till att förbättra hälsan och därmed möjligheterna till arbete. Detta är en prioriterad fråga för Handikappförbunden. Vi ser att många av medlemmarna i våra förbund inte får den rehabilitering de behöver och här finns dessutom en stor samhällsvinst att göra. Det finns ett uppdämt behov, inte bara av rehabilitering till arbete, utan för många även av en grundläggande rehabilitering eller habilitering för att få en fungerande livssituation.

Hälso- och sjukvården får med utredningens förslag ett utökat ansvar för rehabilitering tillbaka till arbete. Vi förutsätter att det leder till en generell förstärkning av rehabilitering och habilitering och att betoningen på återgång till arbete inte blir så stark att riksdagens prioriteringsbeslut - att den med störst vårdbehov får vård först - åsidosätts.

När det gäller dagens socialförsäkring är den enskildes handlingsutrymme starkt begränsat. Om arbetsgivaren inte upprättar en rehabiliteringsplan eller om föreskrivna insatser från hälso- och sjukvården dröjer eller uteblir, finns små möjligheter att påverka. Vi menar att socialförsäkringen måste ge den försäkrade verktyg - att kunna påverka sin egen situation. I dag kan man falla offer för rehabiliteringskedjans strikta tidsgränser utan att ha fått någon som helst insats som förbättrar hälsan. Vad värre är: Man kan inte heller påverka sin situation i det läget.

Den starkaste drivkraften för en förbättrad hälsa finns hos den enskilde. En modern socialförsäkring behöver utformas så att den drivkraften bättre kan tas tillvara. Handikappförbunden lämnade till utredningen en rad konkreta förslag i den riktningen i vår underlagsrapport En socialförsäkring för alla. Det handlade då också om att stärka rättssäkerheten utifrån individens perspektiv.

När det nu finns en bred parlamentarisk majoritet för de viktiga ramarna för socialförsäkringen vilar ansvaret på regeringen att lägga fram konkreta förslag. Handikappförbunden är gärna en fortsatt dialogpart i det arbetet. Vi bär på en viktig samlad kunskap: Den egna erfarenheten hos medlemmarna i våra förbund.

Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev