måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Sluta hyckla om att ni vill ha sprututbyte S och V!

Människor som injicerar droger utsätter sig för stora risker att drabbas av blodsmitta och kan också riskera att smitta andra. Genom att erbjuda sprututbyte kan landstinget minska deras sårbarhet och öppna för andra hälsoinsatser, skriver Anna Starbrink och Jessica Eriksson (L) tillsammans med Niklas Eklund, Stockholms Brukarförening.

Publicerad: 1 mars 2018, 09:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Sprututbyte

Att stötta samhällets utsatta är en grundläggande uppgift för en modern sjukvård och ett anständigt välfärdssamhälle. Sprututbytesverksamhet för injicerande missbrukare har visat sig vara en framgångsrik modell för att minska smittspridning och stärka hälsan. Sedan 2013 har Stockholms läns landsting erbjudit sprututbyte vid en mottagning i närheten av S:t Görans sjukhus. Det är ett viktigt komplement till andra smittskyddsåtgärder som görs i Stockholms län.

Den preliminära utvärderingen visar ett minskat injektionsrisktagande för dem som deltar i sprututbytet. Den finns flera skäl för detta: den kontinuerliga provtagningen, möjligheten till vaccinering av hepatit A och B och tillgång till läkare och barnmorska. Genom behandling av smittsamma sjukdomar som hiv och klamydia, smittskyddsarbete och smittspårning bidrar verksamheten dessutom till minskad smittspridning och bättre hälsa.

Etableringen av sprututbytet på Kungsholmen föregicks av en intensiv debatt och ett stort rabalder kring lokaliseringen. Det var och är mycket svårt att hitta en lokal där omgivningen accepterar verksamheten. Vi har full förståelse för att grannar kan oroas inför att den här typen av verksamheter etableras och vi anstränger oss för att den här typen av verksamhet ska fungera i samspel med omgivningen. Men det gäller också att komma ihåg att det, enligt Socialstyrelsen, inte finns några studier som visar på ett ökat missbruk eller ökad kriminalitet hos deltagare vid sprututbytesverksamheterna.

Sprututbytesverksamhet är ett effektivt sätt att få kontroll över kanylerna som är i omlopp. Under 2016 återlämnades 93 procent av alla utlämnade kanyler. Det betyder att färre sprutor kvarlämnas i parker, papperskorgar och på andra ställen där allmänheten kan råka hitta dem.

Livet i en storstad har många olika inslag. En del av dem, exempelvis drogmissbruk, tillhör de mindre trevliga. Men även människor som injicerar droger lever i vår stad. Den största gruppen drogberoende hör hemma i Stockholms kommun. Och det är, menar vi, ett socialt ansvar att tillhandahålla hälsoinsatser även för dem som vi måste leva upp till. Behovet är stort och kapaciteten i vår enda mottagning är begränsad. Därför har landstinget beslutat att starta ännu en hälsomottagning med sprututbyte.

I högtidstal och i politisk debatt finns en bred majoritet för att utöka sprututbytesverksamheten. Men när det sedan blir tal om en konkret plats blir det plötsligt kontroversiellt. Med stigande förvåning noterar vi hur politiker, som säger sig vara för sprututbyte istället för att bidra till en sansad diskussion om den föreslagna lokaliseringen ansluter sig till och eldar på en kritisk opinion. Det är pinsamt, men värre än – det försvårar möjligheterna att komma igång med en ny mottagning och gör situationen på den hårt belastade mottagningen på Kungsholmen än mer sårbar. Det är rent och skärt hyckleri. Nu har vår förvaltning nått en punkt när de ger upp den tänkta lokalen, utan att något annat alternativ ännu hittats.

Mest besvikna är vi på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som haft hög profil när de talat om sprututbyte men som sedan motarbetat den tänkta lokaliseringen, trots att lokalen länge används för beroendevård för samma målgrupp. S och V har inte på något sätt bidragit till att lösa situationen eller föreslå en alternativ lösning. Tvärtom! Någon annanstans, har varit deras enda svar.

Men än finns det tid att agera seriöst och bidra till en lösning om de vill återvinna respekt och visa att de orkar stå på de mest utsatta stockholmarnas sida. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är med och styr i staden. De kan därmed hjälpa till att hitta en lokal för den viktiga sprututbytesverksamheten.

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd  (L) , Stockholms län

Jessica Eriksson, ordförande hälso- och psykiatriberedningen  (L) , Stockholms län

Niklas Eklund, ordförande Stockholms Brukarförening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Sprututbyte

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev