Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Skolan är inte reformtrött”

Regeringen Reinfeldt genomförde viktiga reformer som lärarlegitimationen, karriärtjänsterna och den nya lärarutbildningen. Partiet säger numera också ja till den statliga lärarlönesatsningen och ökat statlig inflytande över skolan, vilket är välkommet. Men mer måste till om Moderaterna vill behålla ett kunskapsperspektiv också framöver på skolan.

Publicerad: 20 maj 2016, 09:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

När moderata förtroendevalda nu samlas till Sverigemöte i Malmö är det viktigt att Moderaterna – och övriga partier, både lokalt och i riksdagen – satsar mer på skolan, skriver Bo Jansson, avgående ordförande för Lärarnas Riksförbund.


Ämnen i artikeln:

ModeraternaLärareSkolorganisationPisaLärarlöner

Svensk skola står inför stora utmaningar: kunskapsresultaten, likvärdigheten och läraryrkets attraktivitet behöver stärkas. I höst kommer nästa Pisa-undersökning, men OECD:s rekommendationer från sin fördjupade studie av den svenska skolan från förra året gäller fortfarande: stärk lärarna och styrningen av skolan. Därför behövs en nationell finansiering av skolorna och ett återupprättande av lärares och rektorers frihet och roll för själva undervisningen.

Inför valet 2014 var skolan den högst prioriterade frågan för både väljare och de politiska partierna. Men sedan dess har andra frågor dominerat. För att vända kunskapsresultaten och stärka likvärdigheten är det av största vikt att Moderaterna och andra partier återigen sätter skolan i centrum och satsar mer på att skapa bättre förutsättningar för elever, lärare och rektorer.

Sveriges lärare har höga förväntningar på de svenska riksdagspartierna. Tro inte på dem som hävdar att skolan är reformtrött och nu behöver lugn och ro. Vad skolan behöver är rätt reformer, som hjälper – inte stjälper – dem som är nyckeln för att vända utvecklingen: lärarna.

De viktigaste reformerna just nu är:

• En nationell finansiering av skolan. Det är orimligt att 290 olika kommuner, med olika ambitionsnivåer, prioriteringar och förutsättningar ska kunna skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever.

Moderaternas och andra partiers öppning ökat statligt ansvar för skolan stämmer väl överens med deras väljare. Enligt en färsk undersökning bland 3 000 väljare anger hela 83 procent av M-sympatisörerna att staten bör ha huvudansvaret för att ge eleverna likvärdiga förutsättningar. Det vore bra om Moderaterna arbetar vidare med detta utifrån Skolkommissionens viktiga förslag i den riktningen.

• En uppgradering av läraryrket. Det måste löna sig att arbeta – också som lärare. Moderata och andra skolhuvudmän behöver ta sitt ansvar för att höja lärarnas löner och förbättra villkoren. Här återstår mycket. Nu har staten – genom lärarlönesatsningen – tagit sin del av ansvaret. Det är nu upp till kommunerna och friskolorna att ta sin del av ansvaret för att uppgradera läraryrket.

• En satsning på lärarassistenter. Lärarna behöver få avlastning och mer tid för varje elev. Då kan de fokusera på att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen. Vi välkomnar att Moderaterna har öppnat upp för en begränsad satsning på detta. Men de pengarna räcker tyvärr inte långt. Ytterligare resurser behövs.

Betyg, ordning och reda och valfrihet är viktiga. Men debatten får inte fastna där. 81 procent av alliansväljarna att friskolornas överskott ska återinvesteras i skolverksamheten, och 49 procent vill att skolvalssystemet ändras.

Nu behövs stor konstruktivitet från alla riksdagspartier och fler överenskommelser om att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för svensk skola. Vi lovar att medverka med fler förslag och en öppen attityd till alla förslag som gör skolan bättre. Det är vi skyldiga våra elever.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev