Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

SKL allt mer politiserat

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har alltmer kommit att utvecklas till ett språkrör för den borgerliga regeringen – istället för att företräda sina medlemmars intressen och värna självstyret.

Publicerad: 9 november 2011, 15:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VårdvalSKR

Trots att majoriteten av landets kommuner och landsting har en annan politisk sammansättning än den nuvarande regeringen prioriterar SKL att driva frågor som initierats och fått sin inriktning av regeringen. Förskjutningen har skett gradvis under den senaste mandatperioden och omfattar nu allt fler områden. Riktigt tydligt har det blivit under den nu pågående kongressen och alldeles särskilt när det gäller vården.

I arbetet med det så kallade inriktningsdokumentet för åren 2012-2016 är det meningen att företrädare för kommuner och landsting under några kongressdagar möts, diskuterar och beslutar om verksamhetsinriktningen för mandatperioden. I det nu aktuella dokumentet finns ett mycket tydligt politiskt ställningstagande som går tvärs emot mer än hälften av landstingen anser.

I dokumentet står: ”För att människors valmöjligheter ska förbättras och delaktigheten ytterligare öka är det också centralt att vidareutveckla vårdvalssystemen i primärvården och att finna former för vårdval även i specialiserade vården.”

Det är ett inspel i inriktningsdokumentet som står i direkt strid mot det kommunala självstyret. Det handlar om demokrati och själv-bestämmande och är en fråga som kommun- och landstingspolitiker har slagits för i mer än 100 år. Det handlar om en central position också för dagens SKL. Men inspelet passar väl in i vad den moderatledda regeringen anser.

När det gäller vårdvalet inom primärvården var samtliga landsting utom Stockholm emot en tvingande lagstiftning - oavsett partitillhörighet. Trots det levererade regeringen en lagstiftning på området, och det kommunala självstyret blev därmed åsidosatt. Vi tycker att nu är det dags att kraftfullt hävda det kommunala självstyret och göra det till mer än ord.

Vi säger nej till den text som finns i inriktningsdokumentet och som vi relaterat till ovan. Det måste vara i den kommunala självstyrelsens intresse att varje landsting, bestående av regionalt folkvalda politiker, får fatta sina beslut om hur man vill utforma vården utifrån det behov som finns regionalt. Vi behöver inte utsättas för ideologiska experiment utformat som lagar av regeringen.

Vi tycker det är självklart att SKL:s kongress hävdar det kommunala självstyret och tar medlemmarnas intressen på allvar. Därför bör texten strykas från inriktningsdokumentet.

Kent Ögren, landstingsstyrelsens ordförande (S) Norrbottens läns landsting

Anders Öberg, Gruppordförande (S) Landstinget Norrbotten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VårdvalSKR

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev