tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Skattehöjningarna slutet för tusentals jobb”

Förslag efter förslag från regeringen gör att det blir färre jobb, framförallt för unga och äldre, samt svårare att starta och driva företag. För Göteborgs del blir svårigheterna för unga särskilt tydliga, då staden har en stor andel unga i befolkningen, skriver Göteborgs oppositionsråd Jonas Ransgård (M).

Publicerad: 23 september 2015, 08:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

A-kassan höjs, en effektiv åtgärd om man vill se färre människor i arbete, skriver Jonas Ransgård (M). \


Ämnen i artikeln:

UngdomsarbetslöshetBudget 2016SkatterUngdomarArbeteJobbGöteborg

Nio av tio nya skattekronor slår mot jobb och tillväxt i den rödgröna regeringens budgetförslag. Skatter höjs och nya skatter läggs på arbete. Sex av tio människor får mindre disponibel inkomst.

Sammanlagt föreslås 40 miljarder i nya skattehöjningar, 150 miljarder under fyra år. A-kassan höjs, en effektiv åtgärd om man vill se färre människor i arbete.

Enligt finanspolitiska rådet ökar jämviktsarbetslösheten, det vill säga den arbetslöshetsnivå mot vilken en ekonomi tenderar att röra sig, med cirka en halv procentenhet, om ersättningsgraden i a-kassan ökar med fyra procentenheter.

Det motsvarar ungefär 27 000 färre sysselsatta.

Hur skall nya jobb växa fram och Sverige stå sig starkt i den internationella konkurrensen? Sveriges och Göteborgs långsiktiga utmaningar, men också möjligheter, handlar om globaliseringen, migrationen, den ökade rörligheten. Regeringens lösning: vi höjer skatten lite till för dem som jobbar.

Stefan Löfven har sagt att varje nytt regeringsbeslut ska utvärderas utifrån hur många jobb det skapar. Flera myndigheter, bland andra Konjunkturinstitutet (KI), har fastlagt att regeringens politik faktiskt dämpar jobbtillväxten.

Förslag efter förslag från regeringen gör att det blir färre jobb, framförallt för unga och äldre, samt svårare att starta och driva företag. Några av konsekvenserna för min hemstad, Göteborg är:

Höjda arbetsgivaravgifter för unga: Siffror från Svensk Handel visar att 800 ungdomars jobb är i farozonen bara i Göteborg, över 2 000 i Västra Götaland.

För Göteborgs del blir de ökade svårigheterna för unga särskilt tydliga, då staden har en stor andel unga i befolkningen och därtill sjunkande skolresultat i en bara alltför tydlig nedåtgående trend.

Minskade avdrag för rut-/rot-tjänster: rut, som blivit en ny arbetsmarknad för många som stått långt från arbetsmarknaden, täpps igen. Vi vet att rut-sektorn har sysselsatt i första hand kvinnor och i stor utsträckning kvinnor födda utanför Sverige, inklusive utanför Europa.

Många nya jobb hade kunnat skapas för just dessa viktiga grupper. Den dörren stängs nu.

För rot blir det en återgång till svartjobbs- och fusksamhället med sämre skattemoral och lägre skatteintäkter.

Höjda bensin- och kilometerskatter: Förödande för viljan att pendla, i ett läge där arbetsmarknadsregionen kring Göteborg är i stort behov av att växa, inte krympa.

Även efterfrågan på fordon påverkas, viktigt för en stad med stolt och framgångsrik bilproduktion, som innebär massor av arbetstillfällen i små och större företag. Sveriges andel av världshandeln går stadigt nedåt. I stora svenska koncerner med dotterbolag i utlandet ser vi hur andelen anställda i Sverige sjunker.

Höga energiskatter är ett hårt slag mot landets basindustri. Göteborgs rödgröna går samma väg: Miljöpartiet är negativt till tillväxt, försvårar för bilister, vill stoppa tillväxtfrämjande, jobbskapande initiativ som hamnens expansion, logistikcentra och handelsområden.

På åtta år har Göteborg tappat 122 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landet. I undersökningen ”Insikt” – hur företagare upplever kvaliteten i kommunernas service – ligger Göteborg under rikssnittet.

Fyra av fem nya jobb skapas i små- och medelstora företag. Fler företag betyder fler jobb, fler skattebetalare och mer resurser till skola och omsorg. Fler företag får vi bara när det alltid lönar sig att anställa och att arbeta. Så bryts det nya utanförskapet.

Jonas Ransgård, oppositionsråd (M) Göteborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev