Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Sex surdegar för Alice Bah Kuhnke att lösa

Den nyss avgångna regeringen lämnar efter sig sex surdegar inom kulturpolitiken, flera av dem är politiskt svåra att lösa. Alice Bah Kuhnkes utmaningar som ny kulturminister är komplicerade.

Publicerad: 17 oktober 2014, 03:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nya kulturministern får sex surdegar i sitt knä, skriver debattören.

Foto: Maja Suslin/TT


Ämnen i artikeln:

Kulturpolitik

Den nya kulturministern Alice Bah Kuhnke kommer knappast till ett dukat bord. Den förra kulturministerns, Lena Adelsohn Liljeroths, främsta uppdrag var att inte – likt hennes kortvariga företrädare – ställa till med trubbel. Rädslan för att verkligen ta tag i ibland ganska komplicerade kulturpolitiska frågor har också lett till att flera nu legat och blivit surdegar, sedan länge i behov av både värme och knådning.

I några fall finns det tydliga och bra lösningar. Till dessa hör TV-licensen, där en begravningsavgiftslösning har goda förutsättningar att få ett brett stöd både i Riksdagen och bland befolkningen, om den debatten förs till ytan. Andra frågor är mer komplicerade. Som kulturskaparnas villkor där det dels handlar om stora resurser som behövs, men även våra grundläggande trygghetssystem som inte räcker till. Kan vi anpassa nuvarande system till att passa även kulturskapares villkor, eller behövs särlösningar?

Det finns också frågor där skyttegravarnas djup i sig gör det svårt att hitta lösningar. Upphovsrätten är en sådan. Där krävs att kulturministern vågar vända på alla stenar.

Följande sex punkter behöver den nya regeringen hantera:

Kulturskaparnas villkor: Författare, konstnärer, dansare, skådespelare och andra kulturskapande grupper har ofta dåliga ekonomiska förhållanden. Det beror på att ersättningar som biblioteksersättning, utställningsersättning eller individuell visningsersättning inte fungerar eller att de inte räknats upp. Det beror också på att trygghetssystemen vi håller för självklara inte fungerar för många kulturskapare. Pensioner, sjukersättningar och arbetslöshetsersättningar måste kunna täcka även kulturskapare.

Kulturens infrastruktur. En levande kulturnation kräver inte bara scener för de stora institutionerna. Det krävs också mindre scener och andra platser för kulturutövande både för att täcka behoven hos våra starka fria grupper, men också för att inbjuda till spontana kulturyttringar. Kulturministern måste tydligt agera för att värna och utveckla kulturens infrastruktur.

Digitaliseringen av kulturarvet. Det viktiga arbetet med att dokumentera, bevara och tillgängliggöra kulturella verksamheter, samlingar och arkiv har pågått länge, men går alltför långsamt. Till stor del på grund av bristande resurser men även på grund av att ett gemensamt arbetssätt saknats. Samordningssekretariatet Digisam fick av den förra regeringen i uppdrag bland annat att ta fram ett förslag på detta. Det arbetet avslutas 2015, varpå frågan om en långsiktig lösning hamnar på nya regeringens bord.

Upphovsrätten. En översyn av hur upphovsrätten kan uppdateras till att passa dagens krav på tillgänglig kultur har dröjt alltför länge. Ett stort jobb där är den stora pedagogiska uppgiften är att få kultursfären själva att förstå att en modern upphovsrätt inte kräver att allt ska vara gratis.

TV-licensen. Den tidigare regeringen var påfallande passiv samtidigt som Radiotjänsts debacle med licensbelagda datorer vidare drog ned förtroendet för TV-licensen. Den självklara lösningen – en avgift som betalas av alla men som inte passerar statsbudgeten, en så kallad begravningsavgiftslösning – finns dessutom redan på bordet.

Presstödet. Presstödet i sin nuvarande utformning är obsolet. Höjden av pressmångfald är inte längre att varje ort ska ha två tidningar. I dag går presstödet till att hålla tidningskoncerner snarare än journalistiken under armarna. Presstödet måste förnyas så att det går till att stödja god journalistik, oavsett medium.

Tomas Melin, ledamot (MP) av fullmäktige och kulturnämnden i Stockholms läns landsting, arbetade med kulturpolitik på MP:s riksdagskansli 2009-2011

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kulturpolitik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev