Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Sex kulturpolitiska felsatsningar i Stockholm

I halvtid till nästa val står det klart att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm inte förmår utveckla kulturpolitiken inför morgondagens behov. Fallande resultat, felsatsningar och uteblivna initiativ i sex fall (hittills) visar att de saknar skarpa kulturpolitiska mål, skriver Ulf Lönnberg KD:s gruppledare i Kulturnämnden i Stockholm.

Publicerad: 3 oktober 2016, 08:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Stockholm behöver en progressiv stadsteater, men teatern tappar besökare.

Foto: Øyvind Holmstad


Ämnen i artikeln:

KulturpolitikStockholmKultur

1) Stockholm behöver en progressiv stadsteater, men istället tappar teatern besökare. Som i all konstnärlig verksamhet ska det vara tydlig rågång mellan politiken och verksamhetsledningarna. Kulturborgarrådet Roger Mogert (s) förklarar fallande besökssiffror som något naturligt eftersom teatern nu har en smalare repertoar. Han drar den felaktiga slutsatsen att teaterns uppdrag är som medieföretaget SVT:s, nämligen att leverera både lättillgängligt och smalt utbud (SVT:s Rapport 21/9).

– Ägardirektivet bör i så fall vidareutvecklas för att undanröja självuppfyllande begränsningar mellan ”lätt och svår” repertoar. Dessutom skulle verksamheten vinna på att förordnandetider (om till exempel 5 år) införs på chefsnivåerna. Det skulle stärka oberoendet och öppna för fler konstnärliga ledare att bidra med varierande föreställningar inom stadsteaterns uppdrag.

2) Gratis inträde till stadens museer drabbar flera privata museer som nu har färre besökare. Flera av dem har anmält staden till Konkurrensverket. Spritmuseet har exempelvis tappat varannan besökare, vilket strider mot målet att kulturen ska nå fler.

– Återinför entréavgifterna till stadens museer till gagn för stärkt ekonomi för både staden och de privata museerna.

3) Beslutet om att sänka avgifterna och öppna fler platser till kulturskolan har resulterat i att många platser står lediga. Ändå består skillnaderna i deltagande mellan stadsdelarna. S+MP+V+FI drev igenom beslutet trots att de i sin egen rapport ”Skillnadernas Stockholm” konstaterar att avgiftsnivåerna har marginella effekter på deltagandet med undantag för de familjer som har allra lägst inkomster. Avgiftssänkningen blev alltså ytterligare en subvention till hyfsat välmående familjer, samtidigt som de med lägst inkomster fortfarande står utanför verksamheten.

– Pengarna borde använts till riktade satsningar för att nå de som idag inte tar del av Stockholms kulturutbud.

4) Investeringskostnaderna för Stadsmuseet, Medborgarhuset och utbyggnaden av Liljevalchs konsthall, har skenat samtidigt som stadsledningskontoret uttryckt stor oro över de ökande investeringskostnaderna för Stadsbiblioteket.

– Här krävs ny kompetent prognossäkerhet för investeringskostnader och större ansvarstagande för hur medborgarnas inbetalade skatter används, istället för att återigen höja skatterna.

5) Försämrade kulturbidrag har sin grund i S+MP+V+FI:s skandalbeslut år 2015 om att ge totalt 1,4 miljoner kronor över två år till ”Fria Teatern” – utan att någon särskild ansökan hade inkommit. Konsekvensen är att utrymmet för andra sökanden har undanträngts.

– Kulturbidragen ska fördelas på kulturpolitiskt sakliga grunder. Det nya ”kvalitetskriterium” som vänstermajoriteten har infört riskerar att gynna sökande med viss politisk agenda, som inte sällan är de styrandes gunstlingar. Kriterierna för bedömning av ansökningar ska reformeras och inga verksamhetsbidrag utbetalas utan att inkomna ansökningar behandlats formellt.

6) Teatergrupper utan egen scen kommer helt på undantag då stora delar av utbetalade verksamhetsbidrag äts upp av mottagande aktörers hyreskostnader.

– Stockholm ska, som andra betydande städer, ha ett öppet Scenkonsthus där såväl bidragssökande som självfinansierade scenkonstutövare utan egen scen erbjuds plats för egna produktioner.

Vi Kristdemokrater presenterar kulturpolitiskt relevanta reformer. Hur agerar S+MP+V+FI fram till 2018?

Ulf Lönnberg, KD:s gruppledare i kulturnämnden, Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev