Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Se potentialen i globala engagemang

Vi ser gärna att staten utvecklar en ny policy som ger utrymme för en än större bilateral kommunal och regional samverkan. Förståelsen för frågor som jämställdhet, demokrati, rättvisa och ekonomisk utveckling ökar kraftigt när samarbetet sker på lokal nivå, replikerar Lari Pitkä-Kangas och Katarina Pelin från Malmö.

Publicerad: 5 mars 2013, 10:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Vi håller med både Charlotte Petri Gornitzka och Maria Åberg i artikeln i Dagens Samhälle 28 februari om att resultatinriktade lokala samarbeten behövs och vi önskar att fler kommuner ser potentialen i globalt engagemang. För det handlar lika mycket om att visa på goda exempel som att lära sig och inspireras av andra. Malmö har i sina flertal partnerskapsprojekt fått lärdomar som kommer spela stor roll för Malmös väg mot en hållbar framtid, inte minst när det gäller utvecklingen av lokal demokrati.

Den globala kopplingen är särskilt tydlig i en stad som Malmö. Att Malmöbornas vardag redan är global manifesteras inte minst med de 175 olika nationaliteter som finns representerade i staden. Malmös och andra kommuners globala engagemang är också intressant för att skapa en grund för en ny identitet som bättre siktar in sig på lokalsamhällets koppling till det globala skeendet. Frågorna är många; klimatförändring, migration, nord-syd problematiken, resursfrågor, mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisefrågor. En känsla av sammanhang gör det lättare att bli delaktig och ger möjligheten att påverka den egna livssituation, både i Malmö och i världen.

Nyligen presenterade den oberoende forskningskommissionen för ett socialt hållbart Malmö sin slutrapport. Det har visat sig att det skiljer flera år i levnadslängd beroende på var du bor i staden och att minska detta hälsogap har varit kommissionens främsta fokus. Att främja delaktighet i olika former genom att ta fasta på en inkluderande styrning av kommunen, är ett av kommissionens förslag på åtgärd. Här kan vi politiker och tjänstemän lära oss mycket och inte minst inspireras av lärdomsprocesser kring lokal demokrati som vi får med våra kommunala partners runt om i världen.

Vi skulle gärna se att staten utvecklade en ny policy som gav utrymme för en än större bilateral kommunal och regional samverkan. En samverkan som tar fasta på att det är på den lokala nivån som det mesta tar sin form och konkretiseras. Samarbeten inom ramen för till exempel FN:s klimatsträvanden skulle göra sig mycket bra som samverkan på kommunal nivå runt hela världen. Vi ser också att förståelsen för frågor som jämställdhet, demokrati, rättvisa, ekonomisk utveckling ökar kraftigt när samarbetet sker på lokal nivå. Allianser av förståelse och utvecklingsvilja förstärks, och ger grogrund för att hitta lokala lösningar på globala problem.

Kommissionen har också ställt sig frågan varför motsättningarna i Malmö inte blivit större med tanke på faktorer som stora hälsoskillnader och hög arbetslöshet. En teori är att Malmös kultur- och civilsamhälle har fungerat som sammanbindande kitt och skapat en känsla av sammanhållning i staden. För att detta engagemang ska fångas upp, kanaliseras och utvecklas till en medborgerlig dialog och politiskt deltagande krävs ett lyssnande och lärande förhållningssätt från Malmö stads sida. I ett projekt med kommunen Swakopmund i Namibia står lärande för hållbar utveckling i fokus. Det är ett intressant utbyte där bland annat den idéburna sektorn, som till exempel studieförbund och föreningar, involveras i det informella lärandet.

Malmö, likt andra kommuner, måste lösa flera utmaningar samtidigt för att nå framåt. Det finns en överhängande risk att vi skapar nya problem om vi endast fokuserar på en aspekt av hållbarhet i taget. Vi måste se helheten. Ett inkluderande ledarskap som möjliggör politisk medborgerligt engagemang för att nå hållbar utveckling behövs. Fortsatt stöd till globala samarbeten där kommuner kan gå från teori till praktik är därför ett klokt beslut av en regering som ser delaktighet och demokrati som viktiga instrument för en hållbar utveckling.

Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd (MP) Malmö stad Foto: Per Wilkens

Katarina Pelin, miljödirektör Malmö stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev