Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

SD: Det här bör valet handla om

Hela frågeställningen till oss från Migros debattör om varför vi pratar om en folkomröstning visar att han till stor del missat att det är det svenska migrationspolitiska regelverket som är slapphänt, och att det är Sverige som för en extrem invandringspolitik, replikerar SD:s riksdagsledamot Markus Wiechel.

Publicerad: 16 december 2014, 08:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverige står för en extrem invandringspolitik, replikerar SD.

Foto: Per Groth / TT


Ämnen i artikeln:

MigrationArbetsmarknad

REPLIK I en debattartikel i Dagens Samhälle den 10 december undrade Migros Jonas Grafström exakt vad Sverigedemokraterna menar med att göra nyvalet till en folkomröstning om invandringen och vilka invandrargrupper vi talar om.

Hela frågeställningen i artikeln vittnar om att Grafström till stor del missat att det svenska regelverket är slapphänt i en internationell kontext och att det är Sverige som för en extrem invandringspolitik. För att förstå varför våra grannländer har valt att bedriva Sverigedemokratisk politik kan det vara värt att tydligt belysa vilka problem dagens svenska förhållningssätt till migrationspolitiken för med sig och hur vi likt dessa länder kan genomföra politiken.

Sverigedemokraterna förordar en tydlig signalpolitik, som gör att trycket på Sveriges mottagande minskar då färre aktivt söker sig hit. Genom att upprätthålla Dublinförordningen kan vi se till att de som söker sig vidare från en konflikt också söker asyl i första ankomstland, i enlighet med förordningens intentioner. Årets siffror pekar på att enbart 15 procent av asylprocesserna sker i enlighet med direktivet, vilket är oroväckande lågt.

Den hjälp vi vill erbjuda genom tillfälliga uppehållstillstånd baseras på att flyktingen antingen ska få stanna enligt FN:s flyktingkonvention eller att vederbörande på laglig väg genom FN kommit till Sverige genom kvotflyktingsystemet. Vår flyktinghjälp grundar sig främst på att vara så effektiv som möjligt, genom ett generöst stöd till de hårdast drabbade människorna i närområdet. Det handlar om personer som i dag prioriteras bort av styrande politiker till förmån för personer som efter sin flykt valt att bosätta sig i Sverige.

Sverigedemokraterna ställer sig i grunden positiv till Europeiska rådets direktiv om rätt till familjeåterförening som formulerat rimliga förslag till välformulerade regelverk och vill reformera de svenska reglerna i enlighet med direktivet. Vi står bakom en politik där familjer får en möjlighet att hålla ihop, men då anhöriga kommer till Sverige bör den härboende invandraren också kunna stå för försörjningen. I dag finns det undantag i försörjningskravet och 99 procent saknar försörjningsansvar.

Många människor som söker sig till Sverige bidrar oerhört mycket till vårt samhälle, inte minst personer som sökt sig till Sverige för att de kan bidra med kompetens som vi saknar. Vi står bakom en politik där dessa även fortsättningsvis ska kunna hjälpa till att bygga Sverige starkt.

Sverigedemokraterna önskar införa ett så kallat blåkortsystem som i likhet med det Europeiska blåkortsdirektivet säkrar ett mer rättvist förhållningssätt till arbetsmarknadens behov och den aktuella arbetslösheten i samhället. Den sökandes kvalifikationer fastställs i samband med ansökan och genom att även här ha tillfälliga uppehållstillstånd kan hänsyn alltid tas till samhällets behov. Det är inte rättvist att Sveriges nära 400 000 arbetslösa ska behöva konkurrera med billig lågkvalificerad arbetskraft från andra länder.

Kan man inte lösa dagens problem ska man inte räkna med att kunna lösa framtidens ännu större problem om man inte ändrar politik och ser verkligheten för vad den är. Det enda krav vi ställde på statsminister Stefan Löfven inför budgetomröstningen var att prioritera välfärd före att göra Europas mest liberala invandringspolitik än mer extrem.

Löfven uppmanades samtala med riksdagens tredje största parti för att som regeringschef och statsminister visa sig ta sitt ansvar. Då statsministern inte tagit sitt ämbete på allvar står nu svenska folket inför ett val: Fortsatt havererad massinvandring eller återuppbyggd välfärd.

Markus Wiechel, riksdagsledamot (SD), tidigare utlandssvensk och migrationspolitisk talesperson

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

MigrationArbetsmarknad

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev