Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

SD: Därför säger vi nej till skattefinansiering

Bristerna i saklighet och opartiskhet som vi kan se i public service-bolagens utbud är oerhört oroande – om medborgarna hade förstått konsekvenserna av vissa politiska beslut hade sannolikt en del av dagens problem undvikits. Därför kan Sverigedemokraterna inte ställa sig bakom det finansieringsförslag som i dag överlämnas till kulturministern.

Publicerad: 19 juni 2018, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverigedemokraterna vill ha en helhetsöversyn av SVT och andra public service-bolag.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

MedierPublic serviceSVT

Under tisdagen (19/6) lämnar Public service-kommittén över slutbetänkandet till kulturministern Alice Bah Kuhnke. Dagens TV-licens ska, enligt förslaget, ersättas med en skattefinansiering.

Hela utskottet har konstruktivt arbetat och diskuterat fram de förslag som presenterats. Redan innan utredningen började arbetet påtalade dock SD problematiken i att man utreder finansieringsformen innan man utrett vad public service-bolagen ska ha för uppdrag.

Sverigedemokraterna vill se en större helhetsöversyn, och anser att man utöver direktiven även skulle ha utrett granskningsnämnden samt sändningstillståndet i helhet. Vi är oroliga över de fallande förtroendesiffrorna som public service-bolagen dras med. SD anser att allmännyttan av public service är mycket stor. De har en viktig roll i det svenska medielandskapet, både vad gäller nyhetsbevakning och spridning av kulturellt innehåll på svenska språket

Under utredningen har alla partier påtalat principen om en armlängds avstånd mellan politiken och programbolagen. Det ska inte vara vi politiker som styr bolagens innehåll eller programverksamhet. Det är märkligt att inte samtliga partier problematiserar det faktum att programidéer förhandsgranskas av den politiska makten i Sverige. Förhandsprövningen kräver att nya program och tjänster ska anmälas till regeringen i förväg för godkännande, anmälan rapporteras därefter till Myndigheten för press, radio och tv som i sin tur utreder och godkänner nya tjänstens allmänna värde och marknadspåverkan. Vi ställer oss skeptiska till att myndigheter, och i förlängningen regeringen ska avgöra om public service-bolagen ska få lov att starta nya tjänster eller inte. I vår reservation har vi därför markerat mot utredningens förslag, då vi anser att avståndet mellan makthavare och public servicebolagen inte är tillräckligt stort.

Vi tror att en del av landets nuvarande problem hade kunnat undvikas om medborgarna fått full insikt och förståelse i vad vissa politiska förslag skulle komma att få för konsekvenser. Det talas om en åsiktskorridor i hela mediesfären, en åsiktskorridor som public service tyvärr hållit sig inom.

Därför är det oerhört oroande med bristerna i saklighet och opartiskhet vi kunnat se i public service bolagens innehåll. För att uppnå en högre trovärdighet för public service, behöver public service systemet reformeras.

Skattefinansierade system kräver hög tilltro och trovärdighet, detta sker vanligtvis inom övrig offentlig förvaltning genom offentlighetsprincipen som garanterar transparens. Det innebär att kraven på ett skattefinansierat system är avsevärt högre än nuvarande system. Med nuvarande finansieringssystem är det möjligt att ”rösta med fötterna”, det vill säga, det är möjligt att avstå från att äga en TV och på så vis avstå från att vara med och finansiera public service om man känner sig missnöjd med bolagens prestation. Med en finansieringsmodell där den möjligheten försvinner blir det allt viktigare att man känner förtroende för verksamheten och innehållet.

I och med att regeringen i utredningsdirektiven inte tagit till sig och implementerat våra förslag för hur sakligheten och opartiskheten kan stärkas i public service-bolagens innehåll, kan vi i dagsläget inte ställa oss bakom förslaget om en skattefinansiering.

Helheten i sändningstillstånd, granskningsfunktion och finansiering måste utredas i ett samlat grepp. Vi tror fortfarande att skattefinansiering långsiktigt är en bättre lösning än dagens finansieringsmetod med tanke på teknik- och medieutvecklingen, men lösningen kan inte komma på plats före en reform av public service-systemet ägt rum.

För att SD ska kunna ställa sig bakom regeringens förslag om finansieringsmodellen måste regeringen lägga fram förslag för hur public service-systemets oberoende och saklighet säkerställs. Om regeringen behöver inspiration, inleder vi gärna en dialog.

Angelika Bengtsson, ledamot i Public service-kommittén (SD)

Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson (SD)

Mattias Karlsson, gruppledare (SD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

MedierPublic serviceSVT

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev