måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Sätt stopp för klappjakten på sjuka och arbetslösa

I går måndag presenterade den parlamentariska socialförsäkringsutredningen sitt slutbetänkande. Mycket tyder på att det kan vara slutpunkten för den destruktiva klappjakt på sjuka och arbetslösa som präglat det senaste decenniets syn på våra trygghetssystem.

Publicerad: 3 mars 2015, 09:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Socialförsäkringsutredningen är för tandlös i vissa delar, anser LO. Foto: Janerik Henriksson/TT


Ämnen i artikeln:

SjukförsäkringSlopad stupstock?A-kassaSocialförsäkringarRehabilitering

Till att börja med är det positivt att alla partier i utredningen nu tycks inse att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (stupstocken) har negativa effekter. Detta är ett klart steg framåt och ökar förutsättningarna att återställa förtroendet för sjukförsäkringen, som gått förlorat, bland annat på grund av orimligt hårda regler och stelbenta tidsgränser.

LO vill så snart det går avskaffa stupstocken och dessutom ordentligt se över de andra tidsgränserna i sjukförsäkringen. Nu är det upp till regeringen att så snabbt som möjligt uppfylla sitt vallöfte och utredningen underlättar för socialförsäkringsministern att slussa frågan igenom riksdagen.

Däremot anser LO att utredningen är allt för tandlös när det gäller frågor som rör arbetsanpassning, rehabilitering och stöd till omställning vid återgång i arbete. Att betydelsen av en kvalitetssäkrad företagshälsovård samt det förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet inte lyfts fram mer är en stor brist.

Från LO:s sida vill vi se ett mer utbyggt system för arbetsanpassning, rehabilitering och omställning. För att komma vidare krävs sannolikt såväl lagstiftnings- som avtalslösningar. Därför bör regeringen snarast ta initiativ till trepartssamtal om hur en långsiktigt hållbar rehabiliterings- och omställningspakt för Sverige ska vara utformad.

Det är bra att partierna i utredningen är eniga om att stärka standardtrygghetsmodellen. Det är positivt att man slår fast principen om att 80 procent av de försäkrade ska ha 80 procent av sin inkomst i ersättning när de blir sjuka. Det innebär att taket i ett första skede måste höjas så att sjukförsäkringen omfattar 8,5 prisbasbelopp.

Det är också positivt att utredningen problematiserar kring det faktum att allt större försörjningsbörda läggs på den enskilde vid händelse av arbetslöshet. Att utredningen slår fast misslyckandet med de differentierade avgifterna och att arbetslöshetsförsäkringen även i framtiden ska hanteras av fristående kassor.

LO förutsätter nu att regeringen går vidare och även höjer taket i arbetslöshetsförsäkringen. I ett första steg bör högsta ersättning höjas till 910 kronor per dag. Förbättringar måste även ske när det gäller möjligheten att kvalificera sig för försäkringen.

Det är bra att partierna i utredningen ser de negativa effekterna av dagens karensdag. Denna är ett utryck för en orättvis klasslagstiftning och borde egentligen, som senaste LO-kongressen beslutat om, avskaffas direkt. Men går inte detta har LO föreslagit att ett första steg på vägen är att införa ett karensavdrag. Det är en oerhört viktig fråga, framförallt för dem som arbetar på obekväm arbetstid under långa arbetspass – huvudsakligen kvinnor.

Mycket mer kan sägas om slutbetänkandet och LO kommer i sitt remissvar att lämna ett mer nyanserat och detaljerat omdöme. Helhetsintrycket kan dock sammanfattas som ”ömsom vin och ömsom vatten”.

Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande, kandidat till ordförande för Kommunal

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev