Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Satsa på mötesplatser för att stärka landsbygden

För att lyckas med ambitionen i landsbygdspropositionen måste det statliga stödet till lokala mötesplatser fördubblas. Samlingslokalerna utgör en viktig demokratisk infrastruktur där mellanmänskliga möten för demokrati, kultur och integration sker och bidrar till att värdefull samhällsservice kan utvecklas lokalt.

Publicerad: 27 augusti 2018, 11:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LandsbygdKulturStatenLokalpolitikRegeringen

En levande landsbygd förutsätter att människor som bor i landets olika landsbygder ges möjlighet att utveckla och skapa en attraktiv boendemiljö, gott företagsklimat och ett starkt föreningsliv. För det krävs mötesplatser. Därför bör 100 miljoner kronor årligen satsas av staten på de allmänna samlingslokalerna.

En allmän samlingslokal är en föreningsdriven mötesplats, ett hus tillgängligt att hyra för alla med en demokratisk värderingsgrund. Huset fungerar som navet i bygden och är en möjliggörare för det lokala förenings- och näringslivets utveckling. Lokalerna bidrar till att olika typer av samhällsservice kan bli kvar och utvecklas på orten. Samlingslokalen utgör också en viktig demokratisk infrastruktur där mellanmänskliga möten för demokrati, kultur och integration sker. Under sommarens skogsbränder har samlingslokalerna på landsbygden spelat en viktig roll, både genom att fungera som ledningscentraler, samlingsplatser och bidra med förnödenheter, i krisskedet.

I juni i år antog riksdagen regeringens landsbygdsproposition ”En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop”. Förslaget har som övergripande mål att skapa en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd, och som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Vi, som företräder landets tre stora samlingslokalsorganisationer Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar, vet hur mycket huset betyder för att driva utveckling på en ort. Vi och våra medlemmar driver landsbygdsutveckling varje dag. Tillsammans har vi drygt 2 700 samlingslokaler, och våra medlemmar lägger ned enorma mängder ideella timmar varje år på att dels sköta och hyra ut lokalerna och dels att driva den egna verksamheten som vänder sig till invånarna i närområdet. Driften sker ideellt, men för att underhålla och rusta lokalerna behövs statliga och kommunala bidrag. I dag satsas drygt 50 miljoner kronor per år via Boverket på de allmänna samlingslokalerna. Vi menar att det inte räcker. Regeringen har valt att prioritera resurser särskilt till socialt utsatta områden i urbana miljöer. Det är en bra satsning, men vi vill se att mötesplatser på landsbygden prioriteras på liknande sätt. Samlingslokalerna spelar en lika viktig roll i förort som på landsbygd där det offentliga har lämnat ”walk over”.

Vi ser att när det offentliga samhället drar sig undan landsbygderna så tar det ideella vid. En nedlagd landsbygdsskola ombildas till en bygdegård för att bibehålla byns viktiga mötesplats, i Folkets Hus kan man gå på bio när de kommersiella biograferna flyttar till storstaden, och i IOGT-NTO lokalen erbjuds fritidsaktiviteter i drogfri miljö när kommunens ungdomsgård bommar igen. Pengar behövs för att investera i husen: ny- och ombyggnationer, tillgänglighetsanpassning, tekniska investeringar och många andra nödvändiga anpassningar av lokalerna. För att kunna erbjuda resurser till en acceptabel nivå i hela landet krävs det dubbelt av vad staten i dag lägger: 100 miljoner kronor där både förorter och landsbygder kan prioriteras.

För att lyckas med ambitionen i landsbygdspropositionen måste landsbygdens mötesplatser stärkas och fortsätta utvecklas också för nya generationer. Oavsett vilken regering som tillträder efter höstens val är det en angelägen fråga. Tillhandahållandet av samlingslokaler är en stor samhällsnytta som förtjänar att tas på allvar i det strategiska arbetet med en hållbar utveckling för livskraftiga landsbygder runt om i hela landet.

Per Lodenius, ordförande Bygdegårdarnas Riksförbund

Gunilla Carlsson, ordförande Folkets Hus och Parker

Torsten Friberg, ordförande Våra Gårdar

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev