Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Särintressen riskerar slita sönder nya Sverigekartan

Det saknas tydliga kriterier för hur nya residensstäder ska utses. Debatten riskerar därför att urarta till en ovärdig dragkamp mellan särintressen. Vi hoppas på ett sakligt beslut, skriver ledande företrädare för Örebroregionen.

Publicerad: 18 oktober 2012, 11:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Regioner

Sveriges länsindelning har i stort sett varit densamma sedan 1810, men nu håller kartan på att ritas om. I december ska utredaren Mats Sjöstrand redovisa sin översyn av den statliga regionala förvaltningen. I december ska han redovisa sina slutsatser. Mycket tyder på att statliga myndigheter kommer att få mer gemensam geografisk indelning och att det blir färre antal länsstyrelser än dagens 21.

Förslaget från Mats Sjöstrand kommer sannolikt att väcka en omfattande debatt grundad på särintressen, som det vi själva företräder. Vårt självklara uppdrag är att slåss med näbbar och klor för just vår stad och vårt län. Vi vill behålla och utveckla de goda effekter som kommer av att länsstyrelsen, landshövdingen och flera andra statliga verksamheter har sitt säte hos just oss.

Liksom andra företrädare för de befintliga länen och residensstäderna är vi självklart angelägna om att vår stad blir en av de orter som får förtroendet att fortsätta vara residensstad även i den nya organisationen av statliga Sverige. Det handlar om både arbetstillfällen och de dynamiska kunskapsmiljöer som kan skapas i anslutning till de statliga verksamheterna.

Men eftersom våra kollegor runtom i landet har samma tydliga uppdrag riskerar debatten i utredningens kölvatten att urarta i en dragkamp mellan särintressen. Det vore en ovärdig situation som i förlängningen inte gagnar någon. Den som skriker högst företräder inte alltid det klokaste perspektivet.

Regeringen och riksdagen – som slutligen måste sätta ner foten och bestämma hur den nya kartan ska se ut – bör självklart fatta beslut på sakliga grunder. Det övergripande målet måste vara att få en så ändamålsenlig statlig förvaltning som möjligt i hela Sverige. Den nya regionindelningen och valet av residensstäder måste fylla behovet av en effektiv och rättssäker statlig förvaltning för medborgare och företag.

Därför uppmanar vi utredaren Sjöstrand att lägga stor vikt vid att formulera tydliga utgångspunkter för hur de nya residensstäderna ska utses. I vårt eget arbete med att analysera dessa frågor och delta i debatten har vi identifierat tre kriterier som vi anser bör vara vägledande när de nya residensstäderna utses:

1. Framtida regionala huvudorter bör ha ett strategiskt läge i regionens och landets transportnät. Det underlättar för såväl rekrytering av personal som för möten med aktörer från regionen och övriga delar av landet.
2. De framtida regionala huvudorterna bör vara städer med god tillgång till kompetent personal. De bör därför ligga vid lärosäten som bedriver utbildning och forskning som har stark koppling till offentlig sektor.
3. Framtida regionala huvudorter bör vara städer där det finns omfattande erfarenhet av offentlig förvaltning. Det ger nyetablerade statliga verksamheter en god start och bidrar till en effektiv och samarbetsinriktad miljö att verka i.

En indelning av Sverige i större regioner och med nya regionala huvudorter kan göra mycket nytta. Men när Sveriges karta ska ritas om måste debatten ske på saklig grund. Vi välkomnar en konstruktiv debatt om vilka kriterier som bäst främjar en god statlig förvaltning i hela landet.

Rose-Marie Frebran, Landshövding Örebro län

Lena Baastad, kommunstyrelsens ordförande (S), Örebro

Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande (S), Örebro läns landsting

Ola Karlsson, oppositionslandstingsråd (M) Örebro län

Jens Schollin, rektor Örebro universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Regioner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev