Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Sälj inte ut allmännyttan

Kommunerna ansvarar för bostadsförsörjningen och ett av de viktigaste verktygen för detta är allmännyttan. Exempel från Stockholm visar att utförsäljning av dessa lägenheter skapar sämre städer.

Publicerad: 26 mars 2012, 11:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BostäderAllmännyttan

Samtidigt som bostadsministern läxar upp kommunerna för att de struntar i sitt bostadsförsörjningsansvar, fortsätter den moderatledda majoriteten i Stockholm med sin aggressiva utförsäljning av allmännyttan.

För någon vecka sedan beslutade Stockholms stads tre allmännyttiga bostadsbolag att sälja ut cirka 2 800 bostäder. Generellt anser Miljöpartiet att det är bra att staden verkar för att få in nya bostadsaktörer i bostadsområden där ett fåtal bostadsbolag har stora fastighetsbestånd. I det här fallet är det dock tydligt att nackdelarna med försäljningen överstiger eventuella kortsiktiga vinster.

Stockholm har en akut bostadsbrist. De som har svårast att ta sig in på bostadsmarknaden är framförallt ungdomar, arbetslösa och flyktingar. Enligt en rapport från studentkåren SSCO finns det i dag 12 000 studentbostäder i en region med cirka 80 000 studenter. I längden är detta ohållbart och många unga och studerande tvingas ut på en osäker andrahandsmarknad där man kan bli lurad eller få betala överhyror.

För andra utsatta grupper är bostadsbristen inte lika väldokumenterad, men det är troligt att den är minst lika akut för nyinflyttade eller invandrare som inte har fast anställning eller hög lön. För dessa grupper är det inte ett alternativ att köpa en bostadsrätt då visstid, timanställningar, deltid och arbetslöshet är vanligare bland dessa grupper.

Boverket har gjort undersökningar som tyder på att privata värdar i högre grad ställer tuffare ekonomiska krav på sina hyresgäster. Det påverkar hyresvärdarnas villighet att teckna kontrakt med personer som har betalningsanmärkningar, försörjningsstöd eller skulder hos kronofogden. Betalningsförmågan är därför ett avgörande kriterium för att kunna teckna ett hyreskontrakt för privata hyresvärdar.

Därför är det olyckligt att den moderatledda majoriteten i Stockholm stadshus väljer att, helt i motsats till vad bostadsministern vill och mitt i rådande bostadsbrist, sälja ut allmännyttan och därigenom tränga undan och skapa högre trösklar för unga, studerande och arbetslösa att ta sig in på bostadsmarknaden.

I Stockholm stad har den moderatledda majoriteten sedan 2006 sålt ut 27 367 allmännyttiga lägenheter. Av dessa har 24 000 ombildats till bostadsrätter. En välfungerande bostadsmarknad handlar om en bra balans mellan utbud och efterfrågan. Situationen för de särskilt utsatta som har svårast att komma in på bostadsmarknaden blir därför inte bättre av att utbudet av de allmännyttiga bostäderna blir färre.

Det är kommunerna som ansvarar för bostadsförsörjningen ska fungera. Ett av de viktigaste verktygen för detta är allmännyttan. Dessa kommunägda bostadsbolag finns till för att tillgodose olika bostadsbehov bland annat för grupper med särskilda behov eller som av andra skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden. Det är en del av bolagens samhällsansvar. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som välfärden i en kommun.

Det ansvaret försöker nu Moderaterna att fly undan.

Istället för att höja trösklarna för redan utsatta grupper borde staden istället prioritera bostäder för dem som inte har råd att köpa en bostadsrätt eller ett radhus. I Miljöpartiet har vi en vision av en bostadsmarknad som består av en mix av offentligt och privat ägande. Inom samma bostadsområde ska det finnas människor av olika ursprung, ålder och inkomst. Vi ska ha en stad som fungerar för ungdomar, studenter och personer med funktionsnedsättning. Genom försäljningen av allmännyttan förlorar man ett av verktygen för att skapa en inkluderande och öppen stad. När försäljningen väl är gjord kan den ju inte göras ogjord.

För att skapa en fungerande bostadsmarknad för alla måste vi ha mer generösa och flexibla godkännandekrav för hyresrätter så att fler - inte färre - får möjlighet till boende i Stockholm. Det handlar om att vi måste ställa krav på att det exempelvis ska byggas små billiga bostäder för unga, arbetslösa och studenter och vi behöver ta tillvara allmännyttan så att kommunen kan tillgodose de bostadsbehov som utsatta grupper är beroende av.

Staden borde även undersöka hur de allmännyttiga bolagens interna kösystem kan förändras så att de fördelar som allmännyttan har att erbjuda består även efter en överlåtelse. Det är viktigt att hyresgästernas boendeinflytande och rörelsefrihet stärks och inte blir sämre vid en överlåtelse.

Stockholm behöver en långsiktig bostadspolitik som är modern, mänsklig och miljövänlig. Tänker bostadsministern och regeringen tyst se på när deras partier urholkar Stockholms möjligheter att få en fungerande bostadsförsörjning?

Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP), Stockholm

Yvonne Ruwaida, vice ordförande (MP) Svenska Bostäder

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BostäderAllmännyttan

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev