Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Så säkras förtroendet för den offentliga sektorn

I spåren av den internationella skuldkrisen rasar förtroendet för politiken och de offentliga tjänsterna. Men redan 1979 skrev en amerikansk statsvetare ut ett recept på e-förvaltning och öppen information som ett sätt att bemöta förtroendekrisen för den offentliga sektorn.

Publicerad: 23 november 2011, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Offentlig sektor

Den amerikanske statsvetaren Dwight Waldo skrev 1979 boken The Enterprise of Public Administration där han såg tillbaka på en lång akademisk karriär men också reflekterade över framtiden för den offentliga förvaltningen. Kan en 30 år gammal bok fortfarande vara relevant? Svaret är: I anmärkningsvärt hög grad relevant. Flera av Waldos kommentarer passar in i dagens verklighet – amerikansk statlig skuldsättning, e-förvaltning och tilltron till den offentliga verksamheten.

Det moderna samhället är byggt på en grund av ekonomisk tillväxt, överflöd och politiskt konsensus. Men om, eller snarare när, vi möter en ny verklighet med resursbrist, nedgång och motsättningar kommer det att öka trycket på den offentliga sektorn. Det är en radikal omkastning som Waldo förutspådde. Han ställde frågan: Om klistret som håller ihop samhället är våra förväntningar på att få mer, vad händer då när man bara kan lova mindre? Om vi bygger samhället runt förmågan att ge mer offentlig service, förmåner och offentligt finansierad utveckling, vad händer när det bara kan erbjudas mindre av allt i framtiden? Som situationen ser ut I dag, med ett stort statligt underskott och nedskärningar, kan vi inte längre lova mer.

Waldo presenterade ett antal principer som han använde för att förklara, ifrågasätta och diskutera offentlig förvaltning och andra forskares teorier kring den.

Den första principen är att det råder en konflikt mellan byråkrati och demokrati som tvingar offentliga tjänstemän att försvara demokratiska världen. Det omöjliggör att fullt ut driva offentlig förvaltning som ett företag, eftersom företag inte behöver inte ta hänsyn till demokratiska principer.

För det andra råder det inget motsatsförhållande mellan politik och byråkratin. Den traditionella separationen mellan huvudman och utförare var för Waldo teoretiskt intressant men praktiskt omöjlig att genomföra.

För det tredje noterade han att hämningslös jakt på effektivitet och kostnader i offentlig förvaltning måste vägas av mot ett hänsynstagande till allmän tillgänglighet. Offentlig effektivitet och kostnadsjakt kan slå över och bli överdriven vilket i sin tur skadar medborgarnas intressen. Om kostnadseffektivitet blir det enda hänsynstagandet kommer den offentliga sektorn misslyckas med att tjäna sina medborgare.

Till sist ansåg Waldo offentlig förvaltning vara betydligt mer komplex än affärsvärlden. Därför måste offentlig verksamhet organiseras enligt icke företagsmässiga grunder. Konstitutionen – grundlagarna - är ett vitalt styrinstrument för offentlig förvaltning men har få implikationer på hur ett företag sköts på daglig basis. Ett exempel på offentlig sektors komplexitet är det stora antalet delintressenter och särintressen som berörs av dess verksamhet jämfört med ett företags verksamhet.

Waldo förutspådde också fem områden där offentlig förvaltning skulle komma att möta svårigheter i framtiden:

• Legitimiteten genom en ökande oförmåga att leverera välfärd.
• Auktoriteten genom förmågan att implementera beslut som accepteras av medborgarna.
• Institutionell kunskap med stigande informationsmängder och platt organisation.
• Förmågan att kontrollera vad vi vill styra i byråkratin. Den offentliga sektorns storlek, med en mängd verksamheter som löper parallellt och som söker löser olika problem med eller åt en allt mer diversifierad befolkning, generar entropi, sönderfall och undergräver kontroll.
• Förtroendet och människors tilltro till den offentliga sektorns förmåga att leverera välfärd i framtiden. Skuldkriser och finansiella åtstramningar med efterföljande medialt utrymme är exempel på situationer som minskar förtroendet för offentlig verksamhet. Enligt Waldo är känslan av utsatthet, sårbarhet och rädsla för framtiden detsamma som avsaknad av förtroende för offentlig sektor.

En legitim offentlig förvaltning kan visa att skatterna inte slösas bort och att det man erbjuder i form av offentlig service gör skatterna motiverade. Den offentliga förvaltningens budskap till medborgarna är att den kan göra ett bättre jobb än de själva gör enskilt, och priset för den tjänsten är skatter. Att myndigheter och kommuner hävdar att det är bättre med offentlig service och att det behövs räcker alltså inte – budskapet måste konkretiseras och vara uppenbart för medborgarna.

Att offentlig verksamhet hålls ansvarig inför medborgarna är en röd tråd genom Waldos resonemang. Vart går de offentliga medlen? Hur används dessa – i detalj? Vilket problem i samhället försöker den offentliga verksamheten lösa? Fortlöpande måste politiker, kommuner och myndigheter räkna med att kunna svara inför medborgarna hur den offentliga förvaltningen sköts.

Enligt Waldo ger den offentliga sektorn en ram åt vårt samhälle och vår gemensamma utveckling. För att upprätthålla ansvaret måste det vara möjligt för medborgarna ställa frågor om, undersöka och samla in information i syfte att se om något otillbörligt sker. En öppen förvaltning och transparens ger medborgarna just den möjligheten förutsatt att verksamheten redovisas i detalj ner till kronor och ören. Misslyckas vi med öppen förvaltning och transparens, så kommer alltså inte bara det för medborgarna uppfattade offentliga ansvaret att drabbas, utan även samhällets legitimitet, auktoritet och förtroendet för hela välfärdssamhället som sådant.

Fotnot: Texten var ursprungligen publicerad på engelska under titeln Public administration: 30-year-old principles still apply, i den amerikanska federala affärstidningen Federal Times vars målgrupp är statliga chefer i USA.

Jan Kallberg, Assistant professor Arkansas Tech University, forskningledare på Cyber Security Research and Educational Center, The University of Texas at Dallas

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Offentlig sektor

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev