Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Så ökar muslimers motståndskraft mot extremism

Alla - inte bara muslimer - behöver nu ta ansvar för att minska spänningar och missförstånd samt överbrygga klyftor i samhället. Muslimska Fredsrörelsen arbetar för att unga muslimer ska känna framtidshopp och bli motståndskraftiga mot extremism. Men vi kan samtidigt inte vara kollektivt ansvariga för enskildas dåd.

Publicerad: 22 januari 2015, 10:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Alla muslimer kan inte vara kollektivt ansvariga för vad enskilda gör med sina liv.


Ämnen i artikeln:

ExtremismReligion

REPLIK Nej, Aje Carlbom (Dagens Samhälle 13/1 ”Muslimska ledare måste bekämpa terrorism”). Alla behöver ta sitt ansvar för de gemensamma samhällsproblemen. Brotten i Paris utfördes av några som identifierade sig som muslimer - men det är hos rättsväsendet i det landet där brottet begåtts som ansvaret bör ligga.

Svenska muslimer kan inte avkrävas särskilt ansvar för att bygga rättsmyndigheter parallellt med staten för att övervaka människor runt om i världen som identifierar sig som muslimer. Vi kan inte heller bära kollektivt ansvar för varje negativ handling som personer som identifierar sig som muslimer begår.

Tanken om en grupps kollektiva skuld är orimlig och en förkastlig kränkning av människors individuella fri- och rättigheter. Vi inom den Muslimska Fredsrörelsen - Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) kommer dock att berätta lite om vårt arbete.

Som fredsrörelse är det självklart att vi är emot alla former av våld och intolerans, oavsett om det handlar om en laserman som sprider skräck och terror, en mor och dotter som misshandlas för att de bär sjal, en självmordsbombare i Stockholm eller mordbränder i svenska moskélokaler.

Vi fruktar att utvecklingen i Sverige ska följa samma mönster som i 30-talets Tyskland och det är något vi är ytterst tydliga med för dem som bryr sig om att följa vår verksamhet. De våldsdåd som skedde i Paris var förkastliga, samtidigt behöver vi klara av att se de intoleranta och hatiska krafter som riktas mot muslimer.

Organiserade krafter utnyttjar tragedin för att öka sina möjligheter att sprida hatisk propaganda och bygga upp ett tonläge som sporrar extremister i olika läger att rekrytera för mer våld.

Diskriminering och utanförskap är en realitet för Sveriges muslimer. Många känner rädsla över att öppet utöva sin religion då det finns en ökad hotbild mot muslimer. Alla behöver ta ansvar för att minska spänningar och missförstånd samt överbrygga klyftor i samhället - inte enbart muslimer.

SMFR är en av Sveriges största fredsrörelser. Vi vill verka för ökad religiös kunskap, ökad politisk förståelse, inkludering, rättvisa, psykologisk hälsa och en känsla av framtidstro.

Här är några verksamheter vi bedrivit sedan flera år tillbaka eller är på väg att starta upp i år:

• En telefonjour som ska fungera som en hjälplinje för unga muslimer som av olika skäl mår dåligt eller behöver någon att prata med som förstår känslan av ”mellanförskap” som det innebär att vara uppväxt som svensk muslim. En del av de som reser för att slåss utomlands är personer som mår dåligt och har självmordstankar.

• Vi erbjuder verksamhet som stärker och engagerar unga muslimer samt breddar kontaktytorna till samhället för dem. Vi ger dem en ökad förståelse för hur de kan vara aktiva och relevanta aktörer i civilsamhället och erbjuder också möjligheten att få en ökad och balanserad kunskap om islam.

• Vi lyfter upp muslimska förebilder och visar på att man kan lyckas karriärmässigt, politiskt och ekonomiskt i Sverige utan att göra avkall på sina islamiska principer. På så sätt visar vi på möjligheter att ta sig fram i samhället.

Det är viktigt att muslimer som växer upp får psykologiskt stöd mot ohälsa, ordentlig utbildning i islam, möjlighet att vara del av ett demokratiskt sammanhang samt känner framtidshopp - utan att känna att de behöver göra avkall på sin muslimska identitet. Det ökar motståndskraften mot subversiva gruppers propaganda.

Innan Aje Carlbom kommer med svepande anklagelser mot muslimska ledare och muslimska organisationer i framtiden så bör han åtminstone läsa på om det ideella arbete som olika muslimer runtom i landet gör på sin fritid.

Med det sagt kan alla muslimer oavsett engagemang fortfarande inte vara kollektivt ansvariga för vad enskilda personer gör med sina liv. Precis som Aje Carlbom inte är specifikt ansvarig för Breivik eller Mangs destruktiva världsbilder och ideologier.

Yasri Khan, förbundsordförande SMFR

Sara Younes, ordförande SMFR Västra Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ExtremismReligion

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News