Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Så klarar vi framtidens vårduppdrag

Grön politik är att prioritera det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet, skriver Miljöpartiet som nyligen tagit ett nytt hälso- och sjukvårdspolitiskt program. I fokus ligger primärvården, psykisk ohälsa och förebyggande insatser.

Publicerad: 29 januari 2018, 13:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

MiljöpartietPsykisk ohälsaPrimärvårdFörebyggande insatser

Miljöpartiets nya hälso- och sjukvårdsprogram sätter fokus på att stärka primärvården, satsa på psykisk hälsa och det förebyggande hälsoarbetet, för att svara på utmaningar idag och framåt. Svensk hälso- och sjukvård håller världsklass, men har också komplexa utmaningar, olika svåra i olika delar av landet. Som vårdköer och hårt belastade akutmottagningar, personalbrist och stressig arbetsmiljö. Vi vet också att de äldre blir fler under årtionden framåt, så trycket på vården kommer öka. Medicinsk och teknologisk utveckling ger nya möjligheter att behandla sjukdomar, samtidigt som det kostar.

1. Stärk primärvårdens roll

För att klara framtidens vårduppdrag måste primärvårdens roll stärkas och dess andel av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten öka. Vi vill ge primärvården det övergripande ansvaret att koordinera patientens vårdförlopp. Vårdplaneringen ska genomföras av multiprofessionella team ihop med patienten och utifrån ett personcentrerat helhetsperspektiv. Idag slussas patienter mellan tillfälliga hyrläkare, vårdnivåer och specialiteter, vilket skapar otrygghet för patienten och gör sjukvården ineffektiv. Vi kan stärka vårdens tillgänglighet och kontinuiteten i vårdkontakter om primärvården får mer resurser och mandat att mer effektivt använda alla yrkeskompetenser – sjuksköterskor, allmänspecialister, specialistläkare, psykologer, dietister, fysioterapeuter och geriatriker. Vi vill skärpa vårdgarantin och göra primärvården köfri. På så vis kan den högteknologiska slutenvården användas bättre för de patienter som har behov. Det spar såväl samhällsresurser som mänskligt lidande.

2. Avsätt mer resurser till vård för psykisk hälsa

Den psykiska ohälsan ökar i oroväckande takt och är idag den främsta orsaken till sjukskrivning. För att bryta den negativa utvecklingen måste vårdcentralerna kunna erbjuda effektiv och evidensbaserad behandling till patienter med lindrig och måttlig psykisk ohälsa. Ett aktivt stöd kan göra patientens tillfrisknande snabbare, sjukskrivningarna färre och dämpa efterfrågan på akutsjukvård. Vi vill införa standardiserade vårdförlopp, även inom psykiatrin, och stärka möjligheten till egenremiss till terapi. Barn och unga som mår psykiskt dåligt måste få hjälp snabbare och målet är en köfri barn- och ungdomspsykiatri. Första steget är att väntetiden till besök är max 20 dagar och återbesöket max 30 dagar. Barn- och ungdomspsykiatrin ska även ha en nollvision för tvångsåtgärder.

3. Satsa på sjukdomsförebyggande insatser

Grön politik handlar om att forma samhället så att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet prioriteras mycket högre än idag. God hälsa är beroende av en mängd faktorer, så som trygg skolgång, välfungerande sociala skyddsnät, ett jämlikt samhälle och hållbar infrastruktur. Därför måste folkhälsoperspektivet integreras tvärsektoriellt och de byråkratiska hinder som försvårar samverkan mellan stat, landsting och kommuner undanröjas. Vi vill ge landstingen ett tydligare mandat att samordna det sjukdomsförebyggande arbetet. Rådgivning om sunda livsstilsvanor och stresshantering kan ingå. Många av de insatser som behövs handlar om samhällsförändringar. För att nå en bättre och mer jämlik hälsa är det nödvändigt att ha ett aktivt hälsoarbete på såväl strukturell som individuell nivå. Den ojämlika ohälsan som vi kan påverka ska överbryggas över en generation.

Anders Åkesson, regionråd Skåne och Miljöpartiets partistyrelse

Susanne Nordling, oppositionslandstingsråd (MP) i Stockholm

Jessica Rydell, landstingsråd (MP) i Kalmar

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev