Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Så kan riksdagen demokratisera lobbyismen

Tre av fyra svenskar vill att riksdagen ska kräva att pr-byråerna redovisar sina lobbyinguppdrag, enligt en ny Sifoundersökning. Av demokratiska skäl bör riksdagen inte besluta om ett lobbyregister utan i stället införa en frivillig uppförandekod för lobbykonsulter, skriver Frida Blom och Patrik Westander på pr- och lobbyföretaget Westander.

Publicerad: 1 juli 2015, 06:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ett lagstadgat lobbyregister kan skapa fler demokratiska problem än det löser.

Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen


Ämnen i artikeln:

Förtroendevalda

Nu är Almedalsveckan – årets i särklass största politiska smältdegel – i full gång. Vi är många som tycker att Almedalen är en fantastisk demokratisk arena för alla som vill göra sina röster hörda. Men veckan kritiseras också för att vara en enda stor rosévinsfest där professionella lobbyister klappar politikernas ryggar utan att alltid vara tydliga med vilka de företräder.

En färsk Sifoundersökning, beställd av Westander, visar att många vill minska hemlighetsmakeriet inom pr-branschen. Tre av fyra svenskar, 75 procent, anser att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyföretagen öppet redovisar sina lobbyinguppdrag.

Lobbying är i sig inte något negativt – det är tvärtom en viktig del av demokratin. Lobbying handlar om att påverka politiska beslut genom direktkontakter med beslutsfattare och genom opinionsbildning via medierna. Om många gör sina röster hörda blir debatten mer allsidig samtidigt som politikerna får bättre beslutsunderlag.

Professionella pr- och lobbykonsulter kan bidra till demokratin genom att ge råd till företag och organisationer om hur de kan delta i samhällsdebatten. Men tyvärr genomsyras stora delar av pr-branschen av ett överdrivet hemlighetsmakeri som också skapar demokratiska problem.

I dag kan företag och organisationer anlita pr- och lobbykonsulter som levererar deras budskap utan att ange vem som har betalat och därmed är den egentliga avsändaren. Den typen av lobbying med dold uppdragsgivare kan vilseleda både opinioner och politiker.

I debatten höjs ibland röster för att riksdagen ska lagstifta om ett så kallat lobbyregister, antingen i form av en ackrediteringslista för lobbyister till riksdagen eller i form av en databas där förtroendevalda ska registrera sina kontakter med lobbyister.

Vi tror att ett lagstadgat lobbyregister kan skapa fler demokratiska problem än det löser. Ett sådant register kan göra det svårare att komma i kontakt med politiker, begränsa möjligheten att utan offentlig exponering framföra synpunkter till förtroendevalda samt skapa en gräddfil för registrerade lobbyister.

Riksdagen kan i stället demokratisera lobbyismen genom att införa en frivillig uppförandekod för pr- och lobbykonsulter. Vi är själva övertygade om att det skulle räcka med frivillighet, om initiativet kom från riksdagen. Pr-byråerna skulle ansluta sig för att de månar om sina varumärken.

En möjlig uppförandekod, som Westander redan följer, skulle kunna utformas så att pr-byråerna åtar sig att:

1. Redovisa alla pågående lobbyinguppdrag på sina hemsidor.

2. Alltid berätta vem som är uppdragsgivare när kontakt tas för att påverka en tredje part, till exempel en journalist eller en beslutsfattare.

3. Aldrig medverka till falska gräsrotskampanjer, exempelvis användande av anonyma läsarkommentarer och fejkade konton i sociala medier.

Det huvudsakliga syftet med en sådan uppförandekod är att politikerna ska få veta vem som är den egentliga avsändaren till de budskap som framförs av pr- och lobbykonsulterna. Andra positiva konsekvenser av en uppförandekod är att den skulle uppmuntra till medial granskning av pr-branschen samt underlätta för myndigheter som vill undvika möjliga intressekonflikter med hemliga uppdragsgivare när de upphandlar en pr-byrå.

Vi vill därför uppmana riksdagens talman Urban Ahlin att ta initiativ till att riksdagen inför en frivillig uppförandekod för pr- och lobbykonsulter. Sifos nya undersökning visar att ett sådant initiativ skulle ha brett stöd hos allmänheten.

Fotnot: Fakta om undersökningen

Sifoundersökningen genomfördes den 2–8 juni 2015. Följande fråga ställdes till 1 000 personer via telefon: Det blir allt vanligare med professionella lobbyister, det vill säga konsulter som hjälper sina uppdragsgivare att påverka politiska beslut. Tycker du att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag?

Ja svarade 75 procent, fördelade på mycket bra förslag (37 procent) och ganska bra förslag (38 procent), Nej svarade 11 procent, fördelade på ganska dåligt förslag (9 procent) och mycket dåligt förslag (2 procent). Tveksam, vet ej svarade 14 procent.

Frida Blom, lobbyansvarig Pr- och lobbyföretaget Westander

Patrik Westander, vd Pr- och lobbyföretaget Westander

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Förtroendevalda

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev